Tag

Kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng

Thời sự 01/07/2017 21:25
aa
TTTĐ.VN- Ngày 1-7, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh.

Kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm kỷ luật ĐảngKiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm thi hành kỷ luật 394 đảng viên


Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy cho thấy, 6 tháng đầu năm 2017, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp uỷ giao. UBKT Thành ủy tiếp tục xác định công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Các cuộc kiểm tra khi kết luận đều bảo đảm khách quan, chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Những trường hợp có khuyết điểm, sai phạm đều phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm hoặc xử lý kỷ luật. Từ đó đã có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Qua công tác kiểm tra đã phát hiện 153 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kết luận 122 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48 trường hợp. 22 trường hợp đã thi hành kỷ luật xong, còn lại đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Trong đó, UBKT Thành ủy đã kết luận, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên.

Sau khi có kết quả kiểm điểm sâu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), qua khảo sát nắm tình hình, UBKT Thành ủy đã ban hành quyết định và triển khai kiểm tra 20 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về thực hiện quy chế làm việc và lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về trật tự xây dựng. UBKT quận, huyện uỷ và tương đương kiểm tra 109 đảng viên, UBKT cấp cơ sở kiểm tra được 32 đảng viên. Trong số đảng viên được kiểm tra, có 106 cấp ủy viên các cấp, chiếm 69,28%. Nội dung kiểm tra chủ yếu ở các lĩnh vực: Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý sử dụng đất đai, những điều đảng viên không được làm, giữ gìn đạo đức lối sống, công tác lãnh đạo, điều hành...

Đối với tổ chức đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 45 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 41 tổ chức đảng có vi phạm. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng với 13 tổ chức; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ với 7 tổ chức; việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước với 5 tổ chức; các nội dung khác với 20 tổ chức. Riêng UBKT Thành ủy đã kết luận kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng, gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên, Đảng ủy xã Sơn Hà, Đảng ủy xã Đại Xuyên, Đảng ủy xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên), Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội. Hiện, UBKT Thành ủy đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 9 tổ chức đảng. UBKT các quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy kiểm tra được 16 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, có 135/174 tổ chức đảng thực hiện tốt phương hướng, phương châm và nguyên tắc thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng. 12/174 tổ chức đảng còn một số sai phạm cần rút kinh nghiệm trong công tác thi hành kỷ luật đảng do chưa bảo đảm các thủ tục, quyết định thi hành kỷ luật chưa đúng thể thức, công tác lưu trữ hồ sơ chưa đúng theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo chuyên đề, 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tổ chức giám sát đối với 670 tổ chức đảng và 732 lượt đảng viên. Qua đó đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nhận ra những thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời và phòng ngừa sai phạm.

Cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 394 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 229 trường hợp, cảnh cáo 71 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, khai trừ 20 trường hợp. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng... góp phần phục vụ tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện giám sát mở rộng, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đất đai

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát nên chưa thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, làm ảnh hưởng chung tới hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố. Một số quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chưa kịp thời và chủ động trong việc tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Thành ủy.

“Một số cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp năng lực còn hạn chế, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám đấu tranh với những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên dẫn đến chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, nhất là các vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, lòng, lề đường, vỉa hè... Những sai phạm trong các lĩnh vực này nhiều năm qua đã xử lý nhiều, với những hình thức kỷ luật nghiêm minh, song đến nay, vẫn còn những cán bộ sai phạm. Mong rằng, các đồng chí sẽ nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, UBKT từ thành phố tới cơ sở cần tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát nhằm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố, UBKT các cấp cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ giám sát theo Điều lệ Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cần kịp thời phát hiện những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm để ngăn chặn kịp thời. Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện giám sát mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện kỷ cương hành chính, quy chế hoạt động của các cấp ủy, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp. Cùng với đó, UBKT các cấp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ am hiểu về công tác xây dựng Đảng, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, vô tư. Để đạt được kết quả này, UBKT các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.


Tin liên quan

Đọc thêm

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Nhân sự

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

TTTĐ - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng thời khẳng định, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Tin tức

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

TTTĐ - Chiều 20/5, tại kỳ họp thứ 7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.
Tân Chủ tịch Quốc hội dự kiến tuyên thệ trong chiều nay Tin tức

Tân Chủ tịch Quốc hội dự kiến tuyên thệ trong chiều nay

TTTĐ - Theo dự kiến, chiều nay (20/5), ngay sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt 99,7% Tin tức

Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt 99,7%

TTTĐ - Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, 99,7% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời.
Thách thức việc làm và thu nhập cho người dân nổi lên gay gắt Tin tức

Thách thức việc làm và thu nhập cho người dân nổi lên gay gắt

TTTĐ - Cử tri và Nhân dân kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để hạn chế các doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, vì thách thức về việc làm, thu nhập cho người dân đang là vấn đề nổi lên khá gay gắt.
Ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng Tin tức

Ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng

TTTĐ - Chính phủ sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, Chính phủ ưu tiên hàng đầu vẫn là thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới...
Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu cho cán bộ Tin tức

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu cho cán bộ

TTTĐ - Sáng 20/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ở trong nước đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2024.
Quốc hội bắt đầu chương trình nghị sự kéo dài gần 27 ngày Tin tức

Quốc hội bắt đầu chương trình nghị sự kéo dài gần 27 ngày

TTTĐ - Sáng 20/5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chương trình nghị sự 26,5 ngày; xem xét, quyết định hơn 40 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Tin tức

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTTĐ - Sáng 20/5, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ bảy Thời sự

Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ bảy

TTTĐ - Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể.
Xem thêm