Tag

Mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 - 2025 vô cùng khó khăn

Thị trường - Tài chính 23/10/2023 20:40
aa
TTTĐ - Theo Ủy ban Kinh tế, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 6,5 - 7% là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, không thể lường trước...
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2023 phấn đấu tăng trưởng GDP trên 5%

Mục tiêu tăng trưởng vô cùng khó khăn

Chiều 23/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo thẩm tra việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Về kết quả thực hiện sau 3 năm 2021 - 2023, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến, thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường và không thể dự báo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.

Trong nước, Việt Nam phải thực hiện đa mục tiêu, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và tự chủ, tự cường gắn với hội nhập quốc tế…

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, với chủ trương nhất quán không đánh đổi môi trường, sức khỏe và tính mạng của người dân lấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều chính sách, giải pháp được ban hành cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ triển khai quyết liệt và linh hoạt.

Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và nhiều nghị quyết khác đã được ban hành kịp thời với quy mô lớn và nhiều cơ chế, chính sách chưa có tiền lệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, sau 2 năm chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 cộng với bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, nhiều rủi ro, kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi, đạt được kết quả tích cực.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 7% giai đoạn 2021 - 2025 vô cùng khó khăn
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,56% khi nhiều nền kinh tế có mức tăng trưởng âm; Năm 2022 phục hồi mạnh mẽ, đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch (6 - 6,5%); 9 tháng năm 2023 đạt 4,24%, cả năm dự báo khoảng 5 - 5,5%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Khu vực nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Lạm phát cơ bản được kiểm soát phù hợp; Cơ cấu thu ngân sách được củng cố; Bội chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 3 năm ước ở mức 3,6% GDP; Các chỉ tiêu an toàn nợ công dự kiến đều trong giới hạn cho phép.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đánh giá những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận; tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Trong đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tuy nhiên, chưa có nhiều thay đổi; Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; Thu ngân sách Nhà nước thường xuyên vượt so với dự toán, phản ánh xây dựng dự toán thấp, làm bó hẹp không gian tài khóa và ảnh hưởng đến dự toán thu của năm tiếp theo…

Về hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, tăng trưởng kinh tế năm 2024 - 2025 có thể được phục hồi tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 6,5 - 7% và cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020 (6,25%) là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, không thể lường trước.

Quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết cần nhấn mạnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 16/2021/QH15 và các nghị quyết khác có liên quan của Quốc hội.

Cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng cần bám sát tình hình kinh tế, tài chính quốc tế; chủ động phân tích, dự báo diễn biến các thị trường quốc tế để có kịch bản chủ động ứng phó phù hợp; Tập trung, đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thể chế, bao gồm cả tháo gỡ rào cản, chú trọng khâu thực thi và phối hợp chính sách; Tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả các luật, nghị quyết, cơ chế, chính sách sau khi được ban hành.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 7% giai đoạn 2021 - 2025 vô cùng khó khăn
Các đại biểu tham dự phiên họp

Đồng thời, Chính phủ cần triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, khuyến khích phát triển lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo và sự tham gia mạnh mẽ của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu vực tại TP HCM, Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị nghiên cứu, đánh giá kết quả và đề xuất ban hành mới hoặc kéo dài các chính sách tiền tệ, chính sách thuế, phí, lệ phí... để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ suy giảm xuất khẩu, đầu tư; triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu thương mại và du lịch trong nước; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về quy định phòng cháy, chữa cháy, cung ứng điện; đẩy lùi tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy.

Bên cạnh đó là việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ tri thức giai đoạn 2021 - 2030; Đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp FDI và các trường đại học của Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Cùng với đó là chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; Khẩn trương trình Quốc hội xem xét, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; Có các giải pháp phù hợp và thực hiện hiệu quả để ổn định việc làm cho người lao động, hỗ trợ kịp thời cho người lao động thất nghiệp, mất việc làm; Xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy sự chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đọc thêm

Xăng RON95-III tiến lên ngưỡng 23.213 đồng mỗi lít Thị trường - Tài chính

Xăng RON95-III tiến lên ngưỡng 23.213 đồng mỗi lít

TTTĐ - Theo quyết định của liên bộ Công thương-Tài chính, giá hai mặt hàng xăng và dầu mazut trong nước tăng nhẹ từ 15 giờ ngày hôm nay (23/5).
Tiềm năng xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam vô cùng lớn Thị trường - Tài chính

Tiềm năng xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam vô cùng lớn

TTTĐ - Sáng 22/5, Công ty Amazon Global Selling đã công bố 5 xu hướng của xuất khẩu qua thương mại điện tử của Việt Nam.
Những trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt Thị trường - Tài chính

Những trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
NZTE triển khai chiến dịch toàn cầu “Made with Care” 2024 tại Việt Nam Thị trường - Tài chính

NZTE triển khai chiến dịch toàn cầu “Made with Care” 2024 tại Việt Nam

TTTĐ - Tiếp nối chuỗi hợp tác thành công với các nhà bán lẻ lớn của Việt Nam vào năm ngoái, Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (New Zealand Trade and Enterprise - NZTE) vừa chính thức triển khai chiến dịch toàn cầu “Made with Care” 2024 tại Việt Nam.
Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” tại Bình Dương Thị trường - Tài chính

Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” tại Bình Dương

TTTĐ - Ngày 17/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương, đối tác Hàn Quốc, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Hơn 90 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2024 Thị trường - Tài chính

Hơn 90 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2024

TTTĐ - Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2024.
Giá xăng RON95-III lùi về ngưỡng 23.135 đồng mỗi lít Thị trường - Tài chính

Giá xăng RON95-III lùi về ngưỡng 23.135 đồng mỗi lít

TTTĐ - Theo quyết định của liên bộ Công thương-Tài chính, giá hai mặt hàng xăng và dầu mazut trong nước tiếp tục đi xuống từ 15 giờ ngày hôm nay (16/5).
Chậm nhất ngày 17/5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng Thị trường - Tài chính

Chậm nhất ngày 17/5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng

TTTĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17/5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Mở rộng thị trường phát triển ngành lương thực, thực phẩm Thị trường - Tài chính

Mở rộng thị trường phát triển ngành lương thực, thực phẩm

TTTĐ - Ngày 15/5, Triển lãm quốc tế ngành Lương thực, thực phẩm TP HCM 2024 (HCMC Foodex 2024) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Quận 7.
Bài 6: Sớm giải “bài toán” cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam Thị trường - Tài chính

Bài 6: Sớm giải “bài toán” cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam

TTTĐ - Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đang rất mong chờ dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) sớm được ban hành nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
Xem thêm