Tag

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân

Tin tức 18/06/2024 12:30
aa
TTTĐ - Chưa bao giờ TP Hà Nội đứng trước cơ hội phát triển lớn như hiện nay và rất cần sự đoàn kết, thống nhất đồng lòng của Nhân dân. Vì vậy, cần đổi mới nội dung, phương thức tập hợp Nhân dân. Làm thế nào để mỗi người dân phát huy được hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của TP.
Quy hoạch Thủ đô là nơi đáng đến, đáng sống và cống hiến
Thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô Đổi mới cuộc vận động tạo ra phong trào xã hội rộng lớn

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội” của Thành uỷ Hà Nội tổ chức sáng nay (18/6).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà ...

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vô cùng quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội là một công việc rất quan trọng của Đảng ta.

Qua 15 năm thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ, TP đã có bước phát triển toàn diện về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

“Dù đánh giá khắt khe thế nào, tất cả kết quả đạt được đều xuất phát từ việc huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tạo sự vào cuộc đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân tham gia của các cùng TP trong mọi công việc”- Phó Bí thư Thành uỷ nhận định, đồng thời đánh giá, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đã rất chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ riêng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chung của TP, dựa trên việc đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân.

Nhận thức của cấp uỷ, vai trò lãnh đạo của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Chính quyền từ TP và cơ sở đã thể hiện vai trò của mình trong việc phối hợp xây dựng cơ sở chính sách; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị hoạt động.

Khẳng định TP rất quan tâm đến công tác dân vận nói chung, các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nói riêng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: Trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng thường xuyên kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ

Điểm lại các phong trào, cuộc vận động nổi bật của TP như Phong trào Nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19… Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở là vô cùng quan trọng, thể hiện ở nhiều nội dung công việc khó đòi hỏi sự vào cuộc của người dân.

“Đại dịch COVID-19 vừa qua đã chứng minh được vai trò, vị trí quan trọng của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP trong việc huy động sức mạnh của người dân tham gia chống dịch. Hay như việc tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong triển khai Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung vào 7 nhóm giải pháp.

Trong đó, tiếp tục hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với 8 nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ đô Hà Nội cần triển khai thực hiện. Cùng với đó là công tác chuẩn bị để đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống sau khi Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức một cách thực chất của cấp ủy Đảng các cấp đối với hoạt động của MTTQ các cấp cũng như các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đề phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố hiện nay. Đồng thời tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tham mưu với thành phố về vấn đề dân vận.

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ

“Chưa bao giờ TP Hà Nội đứng trước cơ hội phát triển lớn như hiện nay và rất cần sự đoàn kết, thống nhất đồng lòng của Nhân dân. Vì vậy, cần đổi mới nội dung, phương thức tập hợp Nhân dân. Làm thế nào để mỗi người dân cũng như mỗi gia đình trên địa bàn Thủ đô phát huy được hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của TP. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của hệ thống MTTQ các cấp TP và các tổ chức chính trị - xã hội”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua công tác cháy nổ, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, nên MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần vào cuộc nữa, thực chất hơn để nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác này. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Trước đó, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TƯ, đồng chí Vũ Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Trong 15 năm qua hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động.

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà báo cáo tại hội nghị

Trong đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của Thủ đô.

Thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được đảm bảo quyền làm chủ, tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của TP liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động Nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị

Đến nay, MTTQ TP có 50 thành viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ có tổng số hội viên là 942.292 người. Hội Nông dân thành phố có tổng số hội viên là 472.430 người. Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát được 68.079 cuộc; tổ chức 9.818 hội nghị phản biện.

Phát huy hào khí Thăng Long, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân
Quang cảnh hội nghị

Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra rằng một số cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, các ban ngành có lúc, có việc, có nơi chưa đồng bộ, chưa tạo được sức mạnh trong tập hợp quần chúng, ở một số nơi còn chồng chéo, chưa xác định rõ đơn vị chủ trì thực hiện.

Tham luận tại hội nghị, đại diện MTTQ TP, Đảng uỷ Khối các cơ quan quan TP, Hội Nông dân, quận Đống Đa, huyện Quốc Oai đã phát biểu làm rõ thêm các kết quả trong công tác vận động, tập hợp Nhân dân.

*Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đọc thêm

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024 Tin tức

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024

TTTĐ - Ngày 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2024 - phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 6 trong năm 2024.
Chăm lo chu đáo, tri ân người có công, gia đình chính sách Tin tức

Chăm lo chu đáo, tri ân người có công, gia đình chính sách

TTTĐ - TP Hà Nội phấn đấu, 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm có cuộc sống tốt nhất.
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi thương bệnh binh, gia đình chính sách Tin tức

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi thương bệnh binh, gia đình chính sách

TTTĐ - Ngày 23/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 3 (thị xã Sơn Tây) và các gia đình chính sách tại thôn 7 (xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Nhớ mãi kỷ niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng chúc Tết tại huyện Thường Tín Tin tức

Nhớ mãi kỷ niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng chúc Tết tại huyện Thường Tín

TTTĐ - Cách đây hơn 15 năm, vào sáng 29/1/2009 (tức ngày mùng 4 Tết Kỷ Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thời điểm đó là Chủ tịch Quốc hội) đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội.
Yên Bái: Phấn đấu xây dựng “cơ đồ” ngày càng tươi đẹp hơn Thời sự

Yên Bái: Phấn đấu xây dựng “cơ đồ” ngày càng tươi đẹp hơn

TTTĐ - Là nhà lãnh đạo yêu nước, thương dân, luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 3 lần tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Bùi Thị Minh Hoài Tin tức

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

TTTĐ - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1101/NQ-UBTVQH15 ngày 19/7/2024 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Bài 5: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” Tin tức

Bài 5: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”

TTTĐ - Với vai trò lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, suốt những năm qua, với tầm nhìn sâu rộng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra những đường lối về phát triển văn hóa, phát triển con người để đất nước ta vươn mình, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Riêng với Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm về vấn đề phát triển văn hóa, con người của mảnh đất Thăng Long.
Bài 4: Người "truyền lửa" cho đảng viên trẻ Tin tức

Bài 4: Người "truyền lửa" cho đảng viên trẻ

TTTĐ - Gặp mặt đảng viên trẻ Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng gửi gắm mong muốn, các đảng viên trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chiến sĩ cộng sản; trong đó, cần tiên phong cả về tư tưởng, tư duy, về sự hiểu biết và hành động thực tế. Nơi nào gian khổ nhất, khó khăn nhất, hy sinh nhiều nhất là nơi đó có đảng viên.
Hà Nội ra công điện về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tin tức

Hà Nội ra công điện về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Trong 2 ngày 25 - 26/7 diễn ra Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn treo cờ rủ, hoãn các chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí.
"Thần tốc, thần tốc hơn nữa" với tinh thần, trách nhiệm cao nhất Tin tức

"Thần tốc, thần tốc hơn nữa" với tinh thần, trách nhiệm cao nhất

TTTĐ - Chiều 22/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Xem thêm