Tag

Thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô

Muôn mặt cuộc sống 18/06/2024 08:59
aa
TTTĐ - MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của TP
Nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân Thủ đô Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phục vụ Nhân dân Đóng góp quan trọng cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Sáng 18/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô
Đại biểu tham dự hội nghị

Nhiều phong trào, cuộc vận động sáng tạo, lan toả

Sau 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của Thủ đô.

Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã cụ thể hóa việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, quỹ “Phòng, chống dịch COVID-19...

Các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong công nhân viên chức, lao động.

Tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà báo cáo tại hội nghị
Thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được đảm bảo quyền làm chủ, tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của TP liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em như phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Đoàn Thanh niên các cấp triển khai hiệu quả các cuộc vận động “Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới” gắn với triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”...

Các chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên được triển khai tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh thiếu niên tại các địa phương, đơn vị.

Đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp Nhân dân

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động Nhân dân phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cùng đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, phương pháp vận động quần chúng và đề xuất với cấp uỷ, chính quyền điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các chế độ, chính sách phù hợp nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô
Quang cảnh hội nghị

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tỉ lệ tập hợp quần chúng tham gia các phong trào, hoạt động của từng tổ chức ngày càng được nâng cao, qua đó đẩy mạnh phát triển tổ chức và kết nạp đoàn viên, hội viên.

Đến nay, MTTQ TP có 50 thành viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ có tổng số 942.292 hội viên . Hội Nông dân TP có tổng số 472.430 hội viên. Liên đoàn Lao động có tổng số 700.401 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh có tổng số 233.276 hội viên ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tổng số 688.925 đoàn viên.

Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát được 68.079 cuộc; tổ chức 9.818 hội nghị phản biện.

Có được những kết quả trên là nhờ các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ , các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

Đồng thời, các cấp uỷ Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy nhằm chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, TP về công tác dân vận, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, ngay sau khi ban hành đã được tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và công tác vận động quần chúng trên địa bàn...

Đọc thêm

Thu hồi phù hiệu đối với 18.123 phương tiện vi phạm tốc độ Muôn mặt cuộc sống

Thu hồi phù hiệu đối với 18.123 phương tiện vi phạm tốc độ

TTTĐ - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, thông qua khai thác dữ liệu giám sát hành trình, các sở giao thông vận tải địa phương đã ban hành quyết định thu hồi phù hiệu đối với 18.123 phương tiện vi phạm tốc độ.
Kon Tum: Nhân lên những giá trị nhân văn trong cuộc sống Muôn mặt cuộc sống

Kon Tum: Nhân lên những giá trị nhân văn trong cuộc sống

TTTĐ - Chiều 16/7, Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ Thủ đô khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp cùng mạnh thường quân trao tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).
Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thu soát vé tự động Muôn mặt cuộc sống

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thu soát vé tự động

TTTĐ - Ngày 16/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND quy định về việc quản lý và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thu soát vé tự động (AFC) liên thông dùng trong giao thông công cộng.
Hà Nội: Dự kiến tổ chức Đêm hội Trăng rằm 2024 vào ngày 17/9 Muôn mặt cuộc sống

Hà Nội: Dự kiến tổ chức Đêm hội Trăng rằm 2024 vào ngày 17/9

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2024 vào 20h ngày 17/9 tại quận Ba Đình.
Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn” thu hút sự tham gia của hàng nghìn người Muôn mặt cuộc sống

Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn” thu hút sự tham gia của hàng nghìn người

TTTĐ - NESCAFÉ tổ chức chuỗi hoạt động thú vị dành cho người tiêu dùng với thông điệp “Khơi mở thế giới của bạn” diễn ra tại 4 thành phố lớn, gồm: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng.
Lan toả kinh nghiệm "dân vận khéo" Muôn mặt cuộc sống

Lan toả kinh nghiệm "dân vận khéo"

TTTĐ - Không chỉ là chương trình được sân khấu hoá với các phần thi hấp dẫn, sinh động, Hội thi Dân vận khéo đang diễn ra tại các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội còn dịp để cán bộ làm công tác dân vận học hỏi, trao đổi kinh nghiệm khi những mô hình áp dụng thành công trong thực tế được lan toả hiệu quả tại các hội thi...
Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân Muôn mặt cuộc sống

Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

TTTĐ - Thời gian qua, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều sáng kiến thiết thực về cải cách thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỏi - đáp thủ tục hành chính; mô hình “Giờ làm việc thứ 9”; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách trên môi trường điện tử…
Hà Nội luôn quan tâm, tri ân đặc biệt đối với người có công Muôn mặt cuộc sống

Hà Nội luôn quan tâm, tri ân đặc biệt đối với người có công

TTTĐ - Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), vừa qua, TP Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa tại tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp này, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã cuộc trò chuyện với ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội về công tác tri ân của thành phố.
Vẽ ước mơ cho những bệnh nhi tại Đà Nẵng Muôn mặt cuộc sống

Vẽ ước mơ cho những bệnh nhi tại Đà Nẵng

TTTĐ - "Chuyến xe tử tế" đã cùng nhiều bạn trẻ tạo ra niềm vui bất ngờ cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để những ước mơ nhỏ được tô vẽ thêm nhiều sắc màu.
Hướng dẫn 3 phương án làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe Muôn mặt cuộc sống

Hướng dẫn 3 phương án làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe

TTTĐ - Ngày 15/7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo, để làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, tài xế có thể chọn một trong ba phương án theo hướng dẫn.
Xem thêm