Tag

Phối hợp chặt chẽ trong quá trình Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tin tức 20/10/2023 19:04
aa
TTTĐ - Các cơ quan TP phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP để cung cấp thông tin trong quá trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Nhấn mạnh yếu tố đột phá trong tuyên truyền về Luật Thủ đô (sửa đổi) Luật Thủ đô (sửa đổi) phải tạo nền tảng cho giai đoạn sau Luật Thủ đô (sửa đổi): Không chỉ làm cho một thành phố mà cho cả đất nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Tòa án Nhân dân TP, Viện Kiểm sát Nhân dân TP trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều nay (20/10).

Phối hợp chặt chẽ trong quá trình Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Quang cảnh hội nghị

Tích cực góp ý tại diễn đàn Quốc hội

Báo cáo về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, ngày 20/9/2023, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, UBND TP đã phối hợp với đại diện Bộ Tư pháp tổ chức họp, thực hiện việc rà soát, tiếp thu, giải trình, chính lý dự thảo Luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện hồ sơ mới của dự thảo Luật Thủ đô trình Quốc hội theo Tờ trình số 512-TTr-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ. Ngày 12/10, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể về thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), theo đó thống nhất dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

undefined
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn báo cáo tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) là một đạo luật đặc biệt, có nhiều cơ chế đặc thù, có phạm vi tác động rộng, khác biệt với nhiều luật và văn bản dưới luật hiện hành, tác động đến thẩm quyền của nhiều cơ quan Trung ương; Một số vấn đề mới, đặc thù có nội dung phức tạp, khó về kỹ thuật lập pháp. Chính vì vậy, quá trình thảo luận về dự án Luật tại Quốc hội sẽ không tránh khỏi việc có những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau ở cùng một vấn đề.

Trong thời gian bước vào kỳ họp Quốc hội sắp tới, UBND TP sẽ chỉ đạo các Sở, ban, ngành TP tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc giải trình, thuyết minh về dự án Luật; Bám sát các cơ quan thuộc Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương để báo cáo giải trình, làm rõ về dự án Luật để tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận của các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội về dự án Luật.

Để giúp các đại biểu Quốc hội hiểu rõ về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa và các cơ chế, chính sách được quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), từ đó tạo sự ủng hộ, góp ý thiết thực, hiệu quả cho dự án Luật tại diễn đàn Quốc hội, UBND TP kính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP quan tâm nghiên cứu, góp ý đối với Luật Thủ đô (sửa đổi); Cho ý kiến đối với những nội dung đề nghị của TP nêu tại mục I - đặc biệt là các nội dung quy định về quyết định biên chế, thẩm quyền của Thường trực HĐND TP, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, hình thức hợp đồng BT, quy định về giữ lại tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý của TP…

undefined
Đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội nghị
Triển khai hiệu quả, quyết liệt các vấn đề cử tri quan tâm

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc tình hình TP để có thêm thông tin thực tiễn phục vụ hoạt động tại nghị trường của Quốc hội. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và các sở, ngành TP tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Thống nhất với các giải pháp đã nêu trong các báo cáo của các cơ quan, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một số nội dung đề nghị các cấp, ngành TP tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, các đơn vị cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và TP; Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

undefined
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trước mắt, tại kỳ họp thứ 6, các cơ quan TP phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP để cung cấp thông tin trong quá trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở; Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Các cấp, các ngành TP cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; Huy động tốt nguồn vốn tư nhân cho đầu tư phát triển; Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; Đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu...

Phối hợp chặt chẽ trong quá trình Quốc hội cho ý kiến vào Luật Thủ đô (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội nghị

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, ngành tập trung giải quyết các kiến nghị, vụ việc cụ thể mà Đoàn giám sát “Việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vụ tồn đọng, kéo dài trên địa bàn TP Hà Nội” đã chỉ ra, giải quyết có hiệu quả, thực chất; Đồng thời, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 25 - CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới.

GRDP tăng 6,08%, thu ngân sách đạt 91,3% dự toán

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của TP Hà Nội 9 tháng năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP tăng 6,08%; GRDP quý sau đều cao hơn quý trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 559.549 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch đến Hà Nội đạt 3,458 triệu lượt, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2022, trong đó: Khách quốc tế đạt 2,12 triệu lượt, gấp 3,7 lần. Tuy nhiên, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,6% (cùng kỳ tăng 8,6%); Kim ngạch xuất khẩu giảm 1,2%...

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP lũy kế đến ngày 15/10 là 322.263 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán, tăng 26,2% so với cùng kỳ. 9 tháng qua, Hà Nội cũng đã thu hút được 2,524 tỷ USD vốn đầu tư FDI, vượt kết quả cả năm 2022.

TP đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; Trong đó, đã khởi công dự án đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô, đưa vào sử dụng cầu vượt nút giao chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và đường Âu Cơ (đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân), khánh thành và thông xe cầu Vĩnh Tuy 2... Tuyến đường song hành thuộc gói thầu số 2.1 đường Vành đai 4 đã được khởi công ngày 25/6/2023; Đến nay, trên toàn tuyến đã tổ chức 14 mũi thi công, bao gồm 11 mũi thi công đường, 3 mũi thi công cầu...

Đọc thêm

Đề xuất cấm nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh Tin tức

Đề xuất cấm nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh

TTTĐ - Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cấm loại hình cho thuê nhà trọ kết hợp với kinh doanh, nhất là sau khi xảy ra vụ cháy ở Hà Nội khiến 14 người tử vong.
Tổng Kiểm toán Nhà nước và 3 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Tin tức

Tổng Kiểm toán Nhà nước và 3 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

TTTĐ - 4 thành viên Chính phủ, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Quốc hội chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân Tin tức

Quốc hội chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân

TTTĐ - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Khẩn trương hỗ trợ tối đa người bị nạn Tin tức

Khẩn trương hỗ trợ tối đa người bị nạn

TTTĐ - Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân vào đêm 23/5, tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiều người tử vong, sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.
Quyết tâm hoàn thành, đóng điện vào ngày 30/6 Tin tức

Quyết tâm hoàn thành, đóng điện vào ngày 30/6

TTTĐ - Ngày 23/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.
Cán bộ phải biết sợ sai nhưng không thể sợ trách nhiệm Tin tức

Cán bộ phải biết sợ sai nhưng không thể sợ trách nhiệm

TTTĐ - Cán bộ phải biết sợ sai để không làm sai nhưng không thể sợ trách nhiệm, sợ việc mình phải thực hiện…
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước Tin tức

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước.
Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống Tin tức

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống

TTTĐ - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sức mạnh to lớn để xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị đáng sống của Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Người dân đổ xô tích trữ vàng, tiền đâu sản xuất kinh doanh? Tin tức

Người dân đổ xô tích trữ vàng, tiền đâu sản xuất kinh doanh?

TTTĐ - Khi giá vàng tăng cao sẽ tác động đến rất nhiều yếu tố, người dân sẽ đổ xô đi mua, tích trữ vàng thay vì đem tiền đi đầu tư, gửi tiết kiệm hay sản xuất, kinh doanh. Vì thế, Nhà nước phải sớm có biện pháp đưa giá vàng trong nước về trạng thái bình ổn, ít nhất là phải tương đồng với thế giới.
Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Tin tức

Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

TTTĐ - Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội thông qua.
Xem thêm