Tag

Quảng Nam: Phát sinh vướng mắc về xác định giá đất

Dự án 16/01/2024 16:57
aa
TTTĐ - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc phát sinh một số vướng mắc liên quan đến xác định giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.
Quảng Nam: Bắt giám đốc phòng giao dịch chiếm đoạt 14 tỷ đồng Quảng Nam: Nông dân Hội An được mùa quất kiểng Quảng Nam: Người dân mong muốn thu hồi đất, bố trí tái định cư
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc phát sinh một số vướng mắc liên quan đến xác định giá đất thương mại dịch vụ
Dự án Thiên đường Cổ Cò dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2024 (Ảnh: CTV)

Những vướng mắc trong xác định giá đất

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở khung giá đất quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ (hiện nay là Nghị định số 96/2019/NĐ-CP), UBND tỉnh phân thành 2 loại: Giá đất thương mại dịch vụ bằng 70% giá đất ở, giá đất sản xuất kinh doanh không phải là thương mại dịch vụ bằng 50% giá đất ở (quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Trong trường hợp tại vị trí không có giá đất ở thì được xác định giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất để áp dụng xác định giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ chưa được quy định tại bảng giá đất.

Qua nghiên cứu quy định của các tỉnh, thành phố lân cận, UBND tỉnh Quảng Nam nhận thấy những địa phương này đều quy định tỷ lệ phần trăm giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ so với giá đất ở trong bảng giá đất.

Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên - Huế bằng 80% giá đất ở, tỉnh Quảng Ngãi bằng 60%, tỉnh Bình Định bằng 50%, tỉnh Nghệ An bằng 55%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ: Tỉnh Thừa Thiên - Huế bằng 60% giá đất ở, tỉnh Quảng Ngãi bằng 40%, tỉnh Bình Định bằng 40%, tỉnh Nghệ An bằng 50%.

Riêng TP Đà Nẵng không quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm nhưng giá đất thương mại dịch vụ quy định trong bảng giá đất được tính toán bằng khoảng 70% giá đất ở; giá đất sản xuất kinh doanh quy định trong bảng giá đất được tính toán bằng khoảng 50% giá đất ở.

Tuy nhiên, việc xác định giá đất cụ thể đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ đang thực hiện theo 4 phương pháp: So sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và thặng dư như hiện nay đang phát sinh những khó khăn, vướng mắc.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai nhiều dự án có quy mô diệt tích lớn
Hiện tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai nhiều dự án có quy mô diện tích lớn

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, nếu tính theo phương pháp thặng dư thì chưa có đủ các thông tin, dữ liệu và cơ sở pháp lý để ước tính tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản; ước tính tổng chi phí phát triển giả định của bất động sản.

Bên cạnh đó, đối với các dự án đầu tư phát triển bất động sản kéo dài trong nhiều năm, nhiều giai đoạn sẽ phát sinh một số nội dung gây khó khăn trong tính toán như: Cơ sở phân bổ chi phí đầu tư, thời gian bán hàng phù hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cơ sở để tính toán tỉ suất lợi nhuận của từng dự án.

Nếu áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, trong trường hợp tại khu vực dự án không tìm thấy tối thiểu 3 thửa đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ có đặc điểm tương đồng đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất không quá 2 năm để so sánh. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án quy mô diện tích lớn, thì việc xác định giá đất theo phương pháp này là không thể thực hiện được.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ, để tỉnh tổ chức thực hiện xác định giá đất trong trường hợp không thu thập được các thông tin thửa đất đủ điều kiện; đủ cơ sở pháp lý để tính toán theo các phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thặng dư theo quy định pháp luật.

Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang chậm tiến độ kéo dài (Ảnh: V.Q)
Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang chậm tiến độ kéo dài (Ảnh: V.Q)

Phân vạch chiều sâu đất thương mại, dịch vụ

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT thì khi xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND tỉnh ban hành quy định nội dung áp dụng hệ số phân vạch chiều sâu đối với lô đất ở (dưới 25m: Hệ số 1,00; từ 25m đến dưới 50m: Hệ số 0,70; từ 50m trở lên: Hệ số 0,50).

UBND tỉnh nhận thấy, việc quy định tăng hoặc giảm giá đất đối với các thửa đất ở có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi hơn về hình thể, kích thước, khả năng sinh lợi… là có cơ sở pháp lý và thuộc thẩm quyền xem xét của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất thì không có nội dung quy định về phân vạch chiều sâu đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Nếu áp dụng phân vạch chiều sâu đối với đất ở mà không áp dụng phân vạch chiều sâu đối với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì một số trường hợp giá trị khu đất xác định theo giá đất ở thấp hơn xác định theo giá đất thương mại, dịch vụ.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định giá đất thương mại dịch vụ
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định giá đất thương mại dịch vụ

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, một số tỉnh có quy định phân vạch chiều sâu đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ như: Nghệ An, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế không quy định hệ số phân vạch chiều sâu đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai nhiều dự án có quy mô diện tích lớn. Do đó nếu không tính các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi về phân vạch chiều sâu, thì việc xác định giá đất cụ thể đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ không phù hợp với thực tế, không đảm bảo tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư so với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Với những vướng mắc nêu trên, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về quy định phân vạch chiều sâu, áp dụng để tính toán giá đất cụ thể khi xác định giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Đọc thêm

Cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia “sướng như tiên” với thế giới hàng hiệu kế bên nhà Dự án

Cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia “sướng như tiên” với thế giới hàng hiệu kế bên nhà

TTTĐ - Bên cạnh đặc quyền tận hưởng bộ sưu tập tiện ích thượng lưu hiếm có, cư dân tương lai của Vinhomes Royal Island còn có cả thiên đường mua sắm đẳng cấp quy tụ các thương hiệu nổi tiếng thế giới kế bên nhà.
Công ty Đạt Phương kiến nghị hoàn trả chi phí đầu tư dự án Bất động sản

Công ty Đạt Phương kiến nghị hoàn trả chi phí đầu tư dự án

TTTĐ - Công ty Đạt Phương than phiền đã bỏ ra hơn 254 tỷ đồng để làm dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương, nhưng đến nay chưa được tỉnh Quảng Nam trả lại.
Hoi An Golden Sea đang "nằm bất động" cạnh bãi tắm An Bàng Dự án

Hoi An Golden Sea đang "nằm bất động" cạnh bãi tắm An Bàng

TTTĐ - Sau nhiều năm triển khai, dự án Hoi An Golden Sea tại TP Hội An đến nay tiếp tục "đứng bánh" và rơi vào cảnh xuống cấp, bỏ hoang cạnh bãi tắm An Bàng.
Kiến nghị chuyển thông tin cho Công an tỉnh Quảng Nam Dự án

Kiến nghị chuyển thông tin cho Công an tỉnh Quảng Nam

TTTĐ - Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng Quảng Nam thẩm tra xác định cao độ san nền công viên văn hóa chủ đề "Án tượng Hội An" không đúng theo quyết định.
Hạnh phúc từ lối sống tinh khiết Dự án

Hạnh phúc từ lối sống tinh khiết

TTTĐ - Vòng xoay liên tục của cuộc sống bận rộn và áp lực công việc ảnh hưởng đời sống tinh thần, khi đó việc sống trong môi trường tinh khiết, duy trì lối sống lành mạnh, tôn trọng thiên nhiên, hướng đến sự cân bằng giúp cảm nhận hạnh phúc đích thực từ bên trong.
Bất động sản phía Tây "thêm cánh" nhờ hạ tầng Dự án

Bất động sản phía Tây "thêm cánh" nhờ hạ tầng

TTTĐ - Năm 2024, thị trường địa ốc được dự báo còn nhiều thách thức. Song với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, bất động sản được kỳ vọng sẽ hồi phục nhanh chóng khi nhu cầu nhà ở ngày càng tăng.
Mời thầu thi công tuyến cấp nước số 1 vào hồ Thái Cân Dự án

Mời thầu thi công tuyến cấp nước số 1 vào hồ Thái Cân

TTTĐ - Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi mời thầu thi công tuyến cấp nước số 1 vào hồ Thái Cân cho dự án cải tạo nâng cấp kênh Chính Bắc và kênh B7, hệ thống kênh Thủy lợi Thạch Nham.
Thanh tra đột xuất khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An Dự án

Thanh tra đột xuất khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An

TTTĐ - Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư đến nay vẫn đang nợ 49 tỷ đồng tiền thuế.
Quảng Nam: Dự án Làng chài Điện Dương sắp bị "khai tử"? Dự án

Quảng Nam: Dự án Làng chài Điện Dương sắp bị "khai tử"?

TTTĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chấm dứt dự án Làng chài Điện Dương theo quy định.
Không gian sống lý tưởng và đẳng cấp tại The Mansion Hội An Bất động sản

Không gian sống lý tưởng và đẳng cấp tại The Mansion Hội An

TTTĐ - Sau thời gian dài khởi động và hoàn thiện, với sự đầu tư khủng từ Công ty Bất động sản Navi Property và các bên liên quan, The Mansion Hội An hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng có nhu cầu đầu tư bất động sản tại đây.
Xem thêm