Tag
Quận Ba Đình

Rõ trách nhiệm trong từng quy trình xử lý công việc

Xã hội 23/04/2024 20:31
aa
TTTĐ - Quận Ba Đình thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ và từng khâu của quy trình xử lý công việc. Phương châm của quận là “việc cấp bách phải được giải quyết ngay”, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định.
Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với Nhân dân Phát huy tâm huyết tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động, sáng tạo Lan tỏa sâu rộng trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Xử lý trách nhiệm các trường hợp "chây ì" thi hành án

Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan Nhà nước tại TP Hà Nội.

Rõ trách nhiệm trong từng quy trình xử lý công việc
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo của quận Ba Đình cho thấy: Thời gian qua, lãnh đạo UBND quận thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Phương châm của quận là “việc cấp bách phải được giải quyết ngay”, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định.

Cùng với đó, quận tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp, ủy quyền, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; tăng cường kiểm tra công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; qua đó phát hiện tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm và xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh từ cơ sở.

Từ năm 2021 đến nay, UBND quận Ba Đình đã tiến hành kiểm tra công vụ 111 lượt đối với 56 đơn vị; ban hành 21 văn bản phê bình các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

UBND quận đã thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 91 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; 14 công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; 12 công chức tài chính - kế toán; 25 viên chức kế toán. Đồng thời, quận triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Rõ trách nhiệm trong từng quy trình xử lý công việc
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến báo cáo tại buổi làm việc

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. UBND quận đã chủ động thực hiện chữ ký số chuyên dùng đáp ứng yêu cầu trao đổi văn bản giữa các cơ quan Nhà nước thuộc quận dưới dạng điện tử.

100% văn bản được ký số bởi chữ ký chuyên dùng của Chính phủ; giải quyết kịp thời, đúng hạn và trước hạn các hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp TP.

Từ năm 2021 đến nay, toàn quận đã tổ chức tiếp 3.735 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, chế độ chính sách khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn được thực hiện đảm bảo đúng qui định; hiện tại quận còn 1 kết luận thanh tra đang giải quyết.

Dù có kết quả trên, song Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cũng thừa nhận, do khối lượng công việc ngày càng nhiều, phát sinh nhiều việc khó, thời hạn giải quyết gấp nên việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ thời gian.

Phần mềm dịch vụ công của TP vận hành giai đoạn đầu còn nhiều lỗi phần mềm, gây khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong xây dựng quy trình công việc nội bộ, công việc liên thông (ngoài thủ tục hành chính), UBND TP và các sở, ngành dọc cấp trên thiếu định hướng, hướng dẫn các danh mục, quy trình mẫu dẫn đến không có sự thống nhất, đồng bộ.

Rõ trách nhiệm trong từng quy trình xử lý công việc
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên nhận định, 11 ý kiến của thành viên đoàn và chuyên gia thể hiện sự trách nhiệm, nghiên cứu sâu sắc nội dung đề cương và báo cáo phục vụ đoàn giám sát, trong đó đánh giá quận Ba Đình đã nghiêm túc trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Đặc biệt là ngay sau khi Thành uỷ ban hành Chỉ thị số 24 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”, quận đã kịp thời triển khai, quán triệt sâu rộng trong cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Từ đó, thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến, các chỉ tiêu đều đạt và vượt; thể hiện ở chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, quận từ thứ 10 lên thứ 6 và đứng trong tốp đầu của thành phố về chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, xứng đáng là quận trung tâm của TP.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị, quận tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết kết luận giám sát của HĐND TP, của quận. Trong đó, quận đặc biệt lưu ý triển khai, chú trọng về tài sản công, cải cách hành chính, xử lý dự án chậm triển khai,…Ngoài ra, quận cũng cần tổng hợp theo biểu để dễ theo dõi, rà soát, giám sát việc thực hiện; đồng thời tiếp tục thực hiện kỷ cương trong xử lý các vụ việc theo Chỉ thị 15 của Thành uỷ; xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại, phản ánh.

“Đề nghị quận có nhận định, đánh giá, đồng thời đưa ra kiến nghị cụ thể, đặc biệt là về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, công nghệ, thời gian, nhân lực,… để thực hiện tốt hơn kỷ luật, kỷ cương công vụ” - đồng chí Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt tại các trung tâm đăng kiểm Muôn mặt cuộc sống

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt tại các trung tâm đăng kiểm

TTTĐ - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đăng kiểm phương tiện giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc triển khai tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt.
Bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe Muôn mặt cuộc sống

Bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe

TTTĐ - Việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta.
Phải chỉ rõ đối tượng cần hỗ trợ, nguồn kinh phí, người thực hiện... Muôn mặt cuộc sống

Phải chỉ rõ đối tượng cần hỗ trợ, nguồn kinh phí, người thực hiện...

TTTĐ - Ngày 22/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp nghe báo cáo về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn và người nghèo vùng lũ lụt.
Ban hành quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng Muôn mặt cuộc sống

Ban hành quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.
Đề xuất 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành Đô thị

Đề xuất 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

TTTĐ - Theo quy hoạch, đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây là trục giao thông quan trọng, kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ và TP.HCM có chiều dài khoảng 128,8 km, mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng.
Bàn giao cầu Vĩnh Tuy 2 về Sở Giao thông vận tải quản lý Đô thị

Bàn giao cầu Vĩnh Tuy 2 về Sở Giao thông vận tải quản lý

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 cho Sở Giao thông vận tải Hà Nội để thực hiện việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng đúng quy định.
Giáo hội Phật giáo TP HCM trao quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương" Muôn mặt cuộc sống

Giáo hội Phật giáo TP HCM trao quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương"

TTTĐ - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã trao 2 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc” năm 2024.
Xét nghiệm ADN thi thể nghi là cháu bé 6 tuổi mất tích Muôn mặt cuộc sống

Xét nghiệm ADN thi thể nghi là cháu bé 6 tuổi mất tích

TTTĐ- Một thi thể trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng trong tình trạng phân hủy, đang được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính, nghi là cháu bé 6 tuổi ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (Thừa Thiên - Huế) mất tích nhiều ngày trước.
Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động Muôn mặt cuộc sống

Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

TTTĐ - Sáng 22/5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”.
Quảng Nam lọt top 16 chỉ số phục vụ người dân Muôn mặt cuộc sống

Quảng Nam lọt top 16 chỉ số phục vụ người dân

TTTĐ - Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (CSHI) tỉnh Quảng Nam tính đến ngày 20/5 đang xếp vị trí 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem thêm