Tag

Thống nhất khung kết cấu Đề cương Đại hội XVIII Đảng bộ TP

Tin tức 25/06/2024 17:39
aa
TTTĐ - Chiều 25/6, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 18, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu các ý kiến về dự thảo chủ đề, phương châm, dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP.
BCH Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ TP họp bàn 6 nội dung quan trọng BCH Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Thống nhất với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, với 4 tổ thảo luận tại hội nghị, đã có tổng số 37 ý kiến góp ý vào chủ đề, phương châm, dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP.

Tại các tổ, không khí thảo luận rất sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các Thành ủy viên và các đại biểu trước Đảng bộ TP.

Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, chủ động, sớm, công phu, kỹ lưỡng, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và đồng tình nhất trí cao với quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện về việc đẩy sớm thời gian trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP đối với Đề cương chi tiết và chủ đề, phương châm Đại hội (sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch) để làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị.

Thống nhất khung kết cấu Đề cương Đại hội XVIII Đảng bộ TP
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Các ý kiến đều cơ bản đồng tình, thống nhất với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị; đồng thời đã tập trung, thảo luận, phân tích, bổ sung làm rõ thêm các vấn đề theo gợi ý thảo luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy...

Đối với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP, các ý kiến đều thống nhất về khung kết cấu của Đề cương và việc lựa chọn các lĩnh vực cơ bản để đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại dự thảo Đề cương chi tiết đã cơ bản bao quát, phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị.

Đa số các ý kiến thống nhất cao với việc điều chỉnh lại bố cục đề cương theo Phương án 2, đó là giữ nguyên phần 1 về đánh giá kết quả trên 15 lĩnh vực như cách viết truyền thống.

Đối với phần 2 về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sẽ gộp lại các mục để biên tập thành 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Các ý kiến cũng thống nhất với đề xuất điều chỉnh lại thứ tự đánh giá các lĩnh vực, trong đó đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội lên trước nhiệm vụ về xây dựng Đảng; đồng thời cũng thống nhất với các đề xuất khác theo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy.

Một số ý kiến đề xuất giữ nguyên bố cục theo Phương án 1 để đảm bảo chỉ rõ được nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực (3 ý kiến); thể hiện sự “đổi mới” và “đột phá” trong nhiệm kỳ tới.

Căn cứ ý kiến của đa số đại biểu, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất thống nhất về bố cục Đề cương theo Phương án 2.

Bổ sung kết quả và các giải pháp đột phá

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, ngoài các nội dung đã thống nhất nêu trên, các ý kiến cũng đóng góp thêm một số nội dung cụ thể để bổ sung vào dự thảo Đề cương.

Thống nhất khung kết cấu Đề cương Đại hội XVIII Đảng bộ TP
Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, về phương pháp biên tập: Cần tiếp tục đổi mới về phương pháp biên tập bảo đảm ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm tra.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị cần có sự so sánh, đối chiếu về các kết quả, chỉ tiêu so với các tỉnh, thành phố trong nước, Thủ đô các nước trong khu vực có điều kiện tương quan để xác định được vị trí hiện tại của Thủ đô. Đồng thời, phải phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, trường hợp cần thiết có thể tranh thủ thêm ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các giới nhằm nâng cao chất lượng dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP: Cần đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, sát thực các mục tiêu, chỉ tiêu lớn, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XVII đề ra, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những “điểm nghẽn”, “nút thắt”, rút ra bài học kinh nghiệm.

Cùng với đó, bổ sung đánh giá về vấn đề nông nghiệp cùng các nội dung về nông thôn, nông dân; bổ sung việc đánh giá, định hướng thời gian tới đối với vấn đề về đào tạo để tương xứng với giáo dục; cân nhắc, bổ sung thêm đánh giá kết quả thực hiện 3 khâu đột phá, chỉ ra các dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ TP.

Về nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Cần dự báo có cơ sở khoa học về tình hình Thủ đô, trong nước, khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới bảo đảm phù hợp, khả thi.

Về các giải pháp liên quan đến xây dựng Đảng: Nghiên cứu bổ sung giải pháp xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức.

Về các giải pháp phát triển văn hóa: Cần đầu tư các thiết chế văn hóa từ cơ sở cho đến TP, tiếp tục đầu tư để có công trình văn hóa xứng tầm; quan tâm có các cơ chế chính sách để vận hành, khai thác nhằm phát huy giá trị của các công trình hiện nay đang có vướng mắc trong việc khai thác, kể cả nhà văn hóa, cung thiếu nhi. Nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 8%, từ đó có kế hoạch triển khai. Bổ sung vấn đề phúc lợi xã hội như việc làm, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, hỗ trợ học phí…

Về các giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị: Cần đặt vấn đề mạnh mẽ hơn đối với các khu vực đô thị cũ, vùng nội đô, có thể là tái thiết đô thị.

Về việc lựa chọn các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Các ý kiến đề nghị nên lựa chọn các nội dung thực sự là đột phá để tập trung thực hiện như: Tổ chức bộ máy; phát triển hạ tầng khung, đặc biệt là hạ tầng giao thông; chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề về môi trường…; xem xét có thể bổ sung danh mục về các nhiệm vụ đột phá.

Đọc thêm

Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp Thứ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp Thứ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil

TTTĐ - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tổ chức tại Italia ngày 16 - 17/7/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil.
Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp xúc song phương Bộ trưởng Thương mại New Zealand Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp xúc song phương Bộ trưởng Thương mại New Zealand

TTTĐ - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tổ chức tại Italia trong hai ngày 16 - 17/7/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc song phương Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo Iweala Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo Iweala

TTTĐ - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng tại Italia trong hai ngày 16 - 17/7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo Iweala.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia

TTTĐ - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi gặp gỡ và trao đổi song phương với các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các nước G7 và các nước khách mời.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án tại huyện Chương Mỹ Tin tức

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án tại huyện Chương Mỹ

TTTĐ - Chiều 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu HĐND TP thuộc tổ bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ sau kỳ họp thứ 17, HĐND TP khóa XVI.
Việt Nam đề xuất giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa G7 với các nước Tin tức

Việt Nam đề xuất giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa G7 với các nước

TTTĐ - Tại hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu trong khoảng 10 phút, tập trung vào các ưu tiên hợp tác với các nước thành viên G7 mở rộng trên nhiều khía cạnh như: Đa dạng chuỗi cung cứng; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số chuỗi cung ứng...
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội Tin tức

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

TTTĐ - Chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng năm 2024 Tin tức

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng năm 2024

TTTĐ - Theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Antonio Tanjani, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn Việt Nam có chuyến công tác tại Italia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 mở rộng trong hai ngày 16 - 17/7/2024.
Phát huy hiệu quả chương trình "xương sống", nhân tố tạo sự thành công Tin tức

Phát huy hiệu quả chương trình "xương sống", nhân tố tạo sự thành công

TTTĐ - Chương trình 01-CTr/TU là chương trình “xương sống”, là nhân tố tạo sự thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. Đến nay, Chương trình đã đạt được những kết quả “sâu, kỹ hơn và thực chất hơn”, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
"5 quyết tâm" và "5 bảo đảm" để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Tin tức

"5 quyết tâm" và "5 bảo đảm" để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

TTTĐ - Sáng 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem thêm