Tag
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng

Muôn mặt cuộc sống 16/11/2023 17:13
aa
TTTĐ - Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính, chính trị và văn hoá mà còn là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Quy mô GRDP năm 2022 theo giá hiện hành của Hà Nội ước đạt 1.196 nghìn tỷ đồng, bằng 12% GDP của cả nước. Do vậy, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội sẽ có tác động lan tỏa, thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2024 Thúc đẩy kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường Kinh tế xanh là không có ranh giới hành chính

Cơ chế sẽ mang lại nguồn lực phát triển

Tính chung cả giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu chi cho đầu tư phát triển của Hà Nội là 650 nghìn tỷ đồng, song khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước dành cho Thủ đô chỉ là 284,1 nghìn tỷ đồng, với mức thiếu hụt là 365,8 nghìn tỷ đồng hay 56% tổng nhu cầu chi. Dự báo tổng nhu cầu chi này sẽ tăng lên 704,8 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030.

TS Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng, chỉ có những cơ chế đặc thù vượt trội mới có thể tạo nguồn lực nhằm giải quyết sự thiếu hụt nguồn lực này và hoàn thành được một khối lượng khổng lồ kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là 9 tuyến được sắt đô thị, các tuyến đường nối các đô thị vệ tinh với trung tâm, các cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đà... Từ đó, các tuyên giao thông này tạo nền tảng để đưa Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước và có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới vào năm 2045.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng
TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, vượt trội để hoàn thành mục tiêu đó như mở rộng quyền vay nợ, sử dụng và tập trung nguồn lực ngân sách hiện có nhằm chi cho đầu tư, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), áp dụng mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong các lĩnh vực.

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), quy định về tài chính ngân sách được quy định chủ yếu tại Điều 35 và Điều 36. Quy định tại Điều 35 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Thủ đô năm 2012 và Nghị định số 63/2017/NĐ-CP (về thưởng vượt thu ngân sách nhà nước), các cơ chế chính sách thí điểm về tài chính - ngân sách theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội.

Đồng thời, 2 nội dung quy định tại Điều này đã có sự điều chỉnh, bổ sung mới so với các cơ chế thí điểm về tài chính, ngân sách đang được áp dụng ở Thủ đô như thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn trái phiếu Chính phủ phát hành không phụ thuộc vào hạn mức trần, đồng thời thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ liên quan đến khoản vay lại.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật cũng cẩn trọng quy định rằng “tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố Hà Nội hằng năm do Quốc hội quyết định”. Dự thảo cũng xây dựng Điều 36 về sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô được xây dựng nhằm tạo thể chế thông thoáng, thuận lợi cho Thủ đô được linh hoạt, chủ động trong việc bố trí, sử dụng ngân sách để phục vụ cho đầu tư phát triển; khắc phục những vướng mắc của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công hiện hành.

Cũng trong dự thảo, các quy định về thu hút nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô được quy định từ Điều 37 đến Điều 45. Các quy định này có quan hệ mật thiết đến các quy định của chương III, nhằm tạo nguồn lực cho việc đầu tư, phát triển hạ tầng, đô thị, nhà ở, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường của Thủ đô.

"Nhìn tổng thể, các cơ chế, chính sách về tài chính ngân sách, thu hút nguồn lực này được thiết kế nhằm tạo thể chế thông thoáng, thuận lợi cho Thủ đô được linh hoạt, chủ động trong việc bố trí, sử dụng ngân sách để phục vụ cho đầu tư phát triển.

Đáng chú ý là các cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực của Thủ đô theo các cơ chế được thiết kế theo dự thảo chủ yếu nhằm mục tiêu đánh thức tiềm năng, nguồn lực rất lớn hiện có của thành phố mà không ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước Trung ương hay của các địa phương khác.

Đây cũng thể hiện tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, cùng nỗ lực huy động nguồn lực, đầu tư và phát triển", TS Lê Duy Bình nhận định.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài sản công

Hà Nội có số lượng lớn các công trình hạ tầng văn hóa, thể thao. Thực tiễn cho thấy, rất nhiều công trình này chưa được sử dụng, khai thác một cách hiệu quả và xuống cấp nhanh chóng do thiếu các nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng và đầu tư bổ sung.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng

Điều 42 Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định cho phép thành phố được nhượng quyền kinh doanh, quản lý các công trình hạ tầng văn hóa, thể thao nhằm sử dụng, khai thác hiệu quả công trình, tạo nguồn thu để tái đầu tư, bảo dưỡng, phát triển công trình, tăng khả năng tự chủ của các đơn vị sự nghiệp. Đây là quy định rất phù hợp với chủ trương, định hướng chỉ đạo và tình hình thực tiễn.

"Dự thảo cũng cụ thể hoá phương thức O&M (nhượng quyền để kinh doanh, quản lý - PV) của Luật PPP với công trình, hạ tầng văn hóa, thể thao. Biện pháp này giúp huy động nguồn lực xã hội tham gia, hợp tác với Nhà nước khai thác, vận hành và bảo trì có hiệu quả, đúng công năng của công trình văn hóa, thể thao; tổ chức nhiều hơn, rộng rãi hơn các hoạt động văn hóa, thể thao; giúp Nhà nước, nhà đầu tư thu được lợi ích kinh tế cao hơn từ việc hợp tác và giúp cho người dân có cơ hội được tiếp cận, sử dụng các công trình văn hoá, thể thao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô", TS Lê Duy Bình đánh giá.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, tránh lạm dụng trên thực tiễn đồng thời bảo vệ được các công trình văn hóa, Dự thảo Luật đã quy định loại trừ những lĩnh vực hay công trình mà không được phép thực hiện theo cơ chế này, đồng thời quy định vai trò của Hội đồng Nhân dân trong việc ban hành danh mục cũng như giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

"Với tinh thần cơ chế sẽ tạo ra nguồn lực, hy vọng rằng các giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực đang được đề xuất trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo ra những đột phá mới về phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường, du lịch trong thời gian tới", TS Lê Duy Bình nhấn mạnh.

Đọc thêm

Chàng trai bại não và hành trình biến ước mơ thành hiện thực Muôn mặt cuộc sống

Chàng trai bại não và hành trình biến ước mơ thành hiện thực

TTTĐ - Mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, Trần Thành Trung (sinh năm 1991, ở Thái Nguyên), phải gắn liền với chiếc nạng gỗ. Do phát âm khó, ngoại hình biến dạng, Thành Trung từng 23 lần đi xin việc đều nhận được những cái lắc đầu từ chối...
TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

TTTĐ - Sáng 18/4 (tức ngày Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng nằm trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Không khí linh thiêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Muôn mặt cuộc sống

Không khí linh thiêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 Âm lịch.
Để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng đời sống công nhân... Muôn mặt cuộc sống

Để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng đời sống công nhân...

TTTĐ - Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động” do Báo Lao động tổ chức chiều 17/4 nêu ra thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất trong tình hình mới.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 chỉ số cải cách hành chính Muôn mặt cuộc sống

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 chỉ số cải cách hành chính

TTTĐ - Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhân văn dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” Xã hội

Nhân văn dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn”

TTTĐ - Dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” ra đời nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng để cải thiện điều kiện lao động cho những “nghệ nhân” đặc biệt - những người đứng sau các tác phẩm tranh lụa đầy ấn tượng của Vụn Art.
Phát động cuộc thi viết về sức khỏe học đường Muôn mặt cuộc sống

Phát động cuộc thi viết về sức khỏe học đường

TTTĐ - Sáng 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học (Cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt chuỗi tọa đàm truyền hình internet và phát động Cuộc thi viết “Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước” trên Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học.
166 con em ngư dân được hỗ trợ “Thả lưới ước mơ” Muôn mặt cuộc sống

166 con em ngư dân được hỗ trợ “Thả lưới ước mơ”

TTTĐ - 166 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 18 tỉnh, thành phố ven biển được hỗ trợ "Thả lưới ước mơ" trong chương trình an sinh xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trả lời đầy đủ các câu hỏi của người lao động về pháp luật Muôn mặt cuộc sống

Trả lời đầy đủ các câu hỏi của người lao động về pháp luật

TTTĐ - Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương bảo đảm 90-100% các câu hỏi và đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động được tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời.
Xây dựng trục không gian phát triển sông Hồng thành biểu tượng Thủ đô Đô thị

Xây dựng trục không gian phát triển sông Hồng thành biểu tượng Thủ đô

TTTĐ -Theo Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đô thị của Hà Nội sẽ quay mặt ra sông Hồng. Hai bên sông sẽ xây dựng con đường di sản văn hóa, hình ảnh các vùng miền để phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng... Từ đây hình thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái, biểu tượng cho Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm