Tag

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã để xảy ra những sai phạm gì?

Quy hoạch - Xây dựng 16/01/2024 10:10
aa
TTTĐ - Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 3116 ngày 25/12/2023 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm, trách nhiệm của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Sở, ban, ngành của tỉnh.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đốt đuốc áp suất cao tại dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu: Đốt đuốc áp suất cao tại dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam
Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên Bàu Sen Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên Bàu Sen
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Theo kết luận, đến nay, chủ đầu tư dự án điện gió Côn Sơn, huyện Côn Đảo, vẫn không triển khai thực hiện đầu tư theo phê duyệt tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh. Dự án thuộc trường hợp phải thu hồi quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) xem xét thu hồi quyết định về chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã để sai phạm những gì?
Nhiều sai phạm được Thanh tra Chính phủ phát hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án nhà máy điện gió Công lý, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Aurai Vũng Tàu nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 28/8/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo kết quả thẩm định việc chấp thuận chủ trương đầu tư và địa điểm thực hiện dự án (Báo cáo kết quả thẩm định số 4421/SKHĐT-ĐT ngày 29/12/2021). Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh BRVT chưa thông báo cho nhà đầu tư kết quả chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là chưa tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2020.

Dự án nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) tại khu công nghiệp (KCN) Châu Đức (70MW), Ban Quản lý dự án các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 4/4/2018 cho Công ty HALL E&C Co, Ltd (Hàn Quốc), diện tích sử dụng đất 62ha trong KCN Châu Đức khi vốn góp chủ sở hữu dự án là 15% tổng vốn đầu tư (chưa đủ 20% tổng mức đầu tư) là vi phạm Thông tư 16/2017/TT-BCT.

Dự án NMĐMT Hồ Gia Hoét 1 và dự án NMĐMT Hồ Tầm Bó, UBND tỉnh BRVT chấp thuận chủ trương đầu tư khi vị trí khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Châu Đức và quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, là vi phạm Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015 của Chính phủ.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã để sai phạm những gì?
KCN Đá Bạc được "bao phủ" một diện tích lớn là các tấm pin năng lượng mặt trời, cơ sở hạ tầng chưa đầu tư hoàn chỉnh

Việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án Công ty TNHH phát triển năng lượng CY sử dụng 7,78ha đất để xây dựng trạm biến áp, nhà điều hành, đường dây truyền tải ra điểm đấu nối của dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Tầm Bó; Công ty TNHH năng lượng tự nhiên DTD sử dụng 8,5ha để xây dựng trạm biến áp, nhà điều hành, đường dây truyền tải ra điểm đấu nối của Dự án NMĐMT Hồ Gia Hoét 1 khi chưa được UBND tỉnh BRVT cho thuê đất là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Đối với KCN Châu Đức do Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư được UBND tỉnh BRVT cho thuê 278,52ha đất (đợt 6) để đầu tư xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê 278,52ha đất. Mặc dù chưa được bàn giao đất trên thực địa nhưng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã cho Công ty TNHH SH Solar Farm Vina thuê lại 60ha để thực hiện dự án NMĐMT KCN Châu Đức là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Cục Thuế tỉnh BRVT đã ban hành 4 quyết định cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung trong KCN Châu Đức với tổng số tiền 184,13 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuê đất được miễn tại quyết định số 3002/QĐ-CT ngày 16/4/2018 và Quyết định số 10205/QĐ-CT ngày 13/11/2020 là 96,33 tỷ đồng.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã để sai phạm những gì?
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Ngày 14/10/2022, Cục Thuế tỉnh ban hành hai Quyết định số 9416/QĐ-CTBRVT và 9417/QĐ-CTBRVT thu hồi quyết định 3002/QĐ-CT ngày 16/4/2018 và Quyết định số 10205/QĐ-CT ngày 13/11/2020, yêu cầu Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức thông báo thu nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp. Từ sự việc này dẫn đến, chủ đầu tư KCN Châu Đức đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 1, Điều 70 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ.

Đối với KCN Đá Bạc, Công ty Cổ phần Đông Á Châu Đức đã được UBND tỉnh BRVT cho thuê 198,02ha đất để thực hiện dự án; được Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ký hợp đồng cho thuê đất với diện tích 198,02ha. Mặc dù chưa được giao đất trên thực địa nhưng chủ đầu tư KCN Đá Bạc đã cho Công ty TNHH Tài Tiến thuê lại 53ha để thực hiện dự án NMĐMT Đá Bạc 2, cho Công ty TNHH Green HC thuê lại 46ha để thực hiện NMĐMT Đá Bạc 3 là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Đến thời điểm thanh tra, việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN Đá Bạc chưa được Cục Thuế tỉnh giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật. Do đó, Sở TNMT chưa thực hiện bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã để sai phạm những gì?
KCN Đá Bạc liên tiếp có nhiều sai phạm trong giao đất triển khai các nhà máy điện mặt trời

Chủ đầu tư dự án NMĐMT KCN Châu Đức khởi công xây dựng trong KCN Châu Đức ngày 26/10/2018 khi chưa được Ban Quản lý các KCN tỉnh BRVT cấp giấy phép xây dựng là vi phạm quy định của Luật Xây dựng 2014.

Các đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Đông Á - chủ đầu tư dự án NMĐMT Đá Bạc; Công ty TNHH Tài Tiến (Công ty TNHH TA Solar) - chủ đầu tư dự án NMĐMT Đá Bạc 2; Công ty TNHH Green HC - chủ đầu tư dự án NMĐMT Đá Bạc 3; Công ty Cổ phần Đông Á Châu Đức - chủ đầu tư Dự án NMĐMT Đá Bạc 4, đã khởi công xây dựng 4 dự án điện mặt trời trong KCN Đá Bạc khi chưa được Sở TNMT bàn giao đất thực địa là vi phạm Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác nghiệm thu, vận hành thương mại, các dự án NMĐMT KCN Châu Đức, NMĐMT Đá Bạc, NMĐMT Đá Bạc đã vận hành thương mại trước khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư là vi phạm quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã để sai phạm những gì?
Một góc KCN, đô thị, sân gofl Châu Đức

Các dự án NMĐMT Hồ Tầm Bó, NMĐMT Hồ Gia Hoét 1 vận hành thương mại khi chưa được UBND tỉnh BRVT cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi là vi phạm quy định Luật Thủy lợi và Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018; vận hành trước khi được Sở Công thương kiểm tra công tác nghiệm thu và ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành là vi phạm quy định của Nghị định số 08/2018/NĐ-CP.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về các chủ đầu tư dự án; trách nhiệm quản lý thuộc về các Sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh BRVT .

Từ các sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh BRVT thực hiện các biện pháp xử lý.

UBND tỉnh BRVT chủ trì, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh BRVT chủ trì, chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; việc quản lý, sử dụng đất đai đầu tư các dự án điện; việc chưa giải quyết dứt điểm miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN Châu Đức và KCN Đá Bạc theo quy định của pháp luật…

Đồng thời, UBND tỉnh BRVT rà soát, giải quyết dứt điểm việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NMĐG Công Lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh BRVT, các Sở, ngành liên quan và Cục Thuế tỉnh khẩn trương thực hiện xem xét, giải quyết dứt điểm việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN Châu Đức và KCN Đá Bạc theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu nại; trên cơ sở thực hiện bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư theo quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự công bố quy hoạch Thừa Thiên - Huế Quy hoạch - Xây dựng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự công bố quy hoạch Thừa Thiên - Huế

TTTĐ - Đánh giá các bản công bố quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tóm tắt bằng 13 chữ: “Bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, bền vững”.
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Kanake, kiến trúc của năng lượng xanh Quy hoạch - Xây dựng

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Kanake, kiến trúc của năng lượng xanh

TTTĐ - Kaneka là cơ sở phúc lợi cho nhân viên của tập đoàn chuyên nghiên cứu và phát triển về công nghệ môi trường Kaneka. Với việc ứng dụng vật liệu và năng lượng xanh, công trình đã đạt giải bạch kim - thứ hạng cao nhất của chứng nhận WELL vào năm nay.
Đắk Lắk: Tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai Quy hoạch - Xây dựng

Đắk Lắk: Tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai

TTTĐ - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề nghị tỉnh Đắk Lắk quan tâm tới công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển dựa trên kinh tế xanh. Đặc biệt, xử lý đất lâm trường cần hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.
Thi hành Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch - Xây dựng

Thi hành Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất

TTTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
Dự kiến "rót" 100.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng 5 tỉnh phía Nam Quy hoạch - Xây dựng

Dự kiến "rót" 100.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng 5 tỉnh phía Nam

TTTĐ - Bộ Giao thông vận tải vừa họp với 5 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát triển hạ tầng giao thông.
Quảng Ngãi: Lập quy hoạch Khu trung tâm đô thị mới Minh Long Quy hoạch - Xây dựng

Quảng Ngãi: Lập quy hoạch Khu trung tâm đô thị mới Minh Long

TTTĐ - Khu trung tâm đô thị mới Minh Long, huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 263ha.
Tạo đột phá, phát triển ngành Xây dựng theo hướng hiện đại Quy hoạch - Xây dựng

Tạo đột phá, phát triển ngành Xây dựng theo hướng hiện đại

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Dự án sân Golf Đồi Cù và câu chuyện cơ chế ở Lâm Đồng Quy hoạch - Xây dựng

Dự án sân Golf Đồi Cù và câu chuyện cơ chế ở Lâm Đồng

Trong những ngày qua, Dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf thuộc sân Golf Đà Lạt gây xôn xao dư luận bởi công trình có quy mô rất lớn được xây dựng ngay giữa lòng TP Đà Lạt nhưng không có giấy phép.
Bình Định: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu đô thị Long Vân Bất động sản

Bình Định: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu đô thị Long Vân

TTTĐ – UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4815 về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn với tổng diện tích khoảng 1.378ha.
Hà Nội giải bài toán 1.25 triệu m2 nhà ở xã hội Quy hoạch - Xây dựng

Hà Nội giải bài toán 1.25 triệu m2 nhà ở xã hội

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng mới 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; đến năm 2030 sẽ xây dựng mới 5,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội để đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách.
Xem thêm