Tag

Trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế

Kinh tế 29/08/2019 12:10
aa
TTTĐ–Nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; gần 170 nghìn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm…

Trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị

Bài liên quan

Hà Nội hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận vay vốn

Giải pháp xây dựng chính sách tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Ngày 29/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Phung cho biết, qua 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 40 – CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM), giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai thực hiện đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời. Nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH TP đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó, có gần 170 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; cho vay gần 170 nghìn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm; giúp cho trên 17 nghìn lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; cho vay xây dựng mới và cải tạo gần 250 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây mới, sửa chữa cải tạo 3.906 căn nhà cho hộ nghèo.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay thông qua Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã tăng 1.805 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của thành phố. Hiện đã có trên 18 huyện, thị xã và 325 trên 386 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu đề ra; đồng thời góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, đầy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị

Kết quả đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định Chỉ thị 40 là giải pháp đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhà nước đề ra.

Tuy nhiên, tại một số nơi, nguồn vốn cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hộ nghèo và các đối tượng chính sách và chưa tương xứng với tiềm lực tài chính của địa phương. Tại một số nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã chưa thực sự quan tâm tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chưa nâng cao vai trò, trah nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Thực tiễn triển khai Chỉ thị 40 đã cho thấy Đảng ta đã chọn đúng và trúng khi lãnh đạo triển khai tín dụng chính sách xã hội, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong lãnh đạo của Đảng và sự ưu việt của chế độ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và NHCSXH cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và NHCSXH cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội đối với việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai quyết liệt hơn nữa tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40 của Trung ương, Chỉ thị 30 của Thành ủy để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, lồng ghép với thực hiện Chương trình 02 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm tập trung nguồn vốn ngân sách về một đầu mối là NHCSXH để quản lý và cho vay.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách….

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 tại cơ sở, có ý kiến chỉ đạo định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; có hình thức khen thưởng, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân tích cực và có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. …

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và NHCSXH cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW./.

Đọc thêm

Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng trong mùa mưa Nông thôn mới

Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng trong mùa mưa

TTTĐ - Vào mùa mưa, cây sầu riêng thường gặp rất nhiều nấm, bệnh, trong đó có những nguồn bệnh khiến cây có thể bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, nếu không kịp thời ngăn chặn, phát hiện chữa trị kịp thời cây sầu riêng còn có nguy cơ bị chết.
Người lao động Phân bón Bình Điền thu nhập bình quân hơn 17 triệu đồng/tháng Lao động - Việc làm

Người lao động Phân bón Bình Điền thu nhập bình quân hơn 17 triệu đồng/tháng

TTTĐ - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (thương hiệu Đầu Trâu) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Sau gánh lỗ kỷ lục, F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu Nhịp sống phương Nam

Sau gánh lỗ kỷ lục, F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu

TTTĐ - Chuỗi cầm đồ và cho vay F88 vừa huy động thêm 100 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, mặc dù năm ngoái doanh nghiệp này báo lỗ kỷ lục.
Top ngành hàng Made-in-Vietnam xuất khẩu trực tuyến tăng trưởng cao nhất Thị trường - Tài chính

Top ngành hàng Made-in-Vietnam xuất khẩu trực tuyến tăng trưởng cao nhất

TTTĐ - Khép lại sự kiện tại Hà Nội, hôm nay, Hội nghị thương mại trực tuyến (TMĐT) xuyên biên giới Amazon 2024 với chủ đề “Tinh hoa hàng Việt - Cất cánh toàn cầu” chính thức đến với TP HCM. Sự kiện do Amazon Global Selling Việt Nam đồng tổ chức với Cục TMĐT và Kinh tế số (iDEA) - Bộ Công thương, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm Amazon Global Selling tại Việt Nam.
Thẻ NAPAS có sử dụng được ở nước ngoài không? Kinh tế

Thẻ NAPAS có sử dụng được ở nước ngoài không?

TTTĐ - Thẻ NAPAS có thể sử dụng ở Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia với chi phí hợp lý...
Tăng cường trải nghiệm thanh toán liền mạch cho người dùng Việt Nam Thị trường - Tài chính

Tăng cường trải nghiệm thanh toán liền mạch cho người dùng Việt Nam

TTTĐ - Visa, công ty thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, công bố hợp tác với 3 ví điện tử phổ biến hàng đầu tại Việt Nam – MoMo, VNPAY và ZaloPay – nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho chủ thẻ tại các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SME).
Cơ giới hóa đồng bộ - "chìa khóa" cho sự phát triển bền vững Nông thôn mới

Cơ giới hóa đồng bộ - "chìa khóa" cho sự phát triển bền vững

TTTĐ - Ngày 23/5, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề "Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên".
Khai mạc triển lãm kho bãi và công nghiệp lạnh tại Bình Dương Thị trường - Tài chính

Khai mạc triển lãm kho bãi và công nghiệp lạnh tại Bình Dương

TTTĐ - Sáng 23/5, Triển lãm Kho vận và Tự động hóa Việt Nam 2024 (VWAS 2024) và Triển lãm Chuỗi cung ứng lạnh và Công nghiệp lạnh Việt Nam 2024 (Vietnam Co-Ref Show 2024) đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo thành phố mới Bình Dương.
CIC tập huấn triển khai Thông tư 15/2023 tại Thanh Hóa, Nghệ An Thị trường - Tài chính

CIC tập huấn triển khai Thông tư 15/2023 tại Thanh Hóa, Nghệ An

TTTĐ - Ngày 23/5, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN (Thông tư 15) và Quyết định 573/QĐ-NHNN (Quyết định 573) của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng đến các Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
LPBank xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức A+, triển vọng “Ổn định” Doanh nghiệp

LPBank xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức A+, triển vọng “Ổn định”

TTTĐ - Mức A+ và triển vọng Ổn định của LPBank là xếp hạng tín nhiệm dài hạn được VIS Rating Việt Nam đánh giá. Kết quả này phản ánh tình hình tài chính và hoạt động của LPBank bao gồm chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và an toàn vốn ở mức tốt và bền vững.
Xem thêm