Tag
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Để Hà Nội trở thành “tổ ấp” cho những "kỳ lân công nghệ"...

Chuyển đổi số 26/05/2024 17:02
aa
TTTĐ - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định, UBND TP Hà Nội được cho phép thử nghiệm có kiểm soát dưới hình thức cấp phép có thời hạn đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mà pháp luật chưa có quy định, chưa cho phép thực hiện hoặc cấp phép có thời hạn.
Tạo ra sức hút, xung lực mới cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Ưu tiên nguồn lực phát triển cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Phát triển khoa học, công nghệ để “tăng tốc, bứt phá” Đồng bộ, thống nhất về công nghệ, mô hình quản lý, vận hành

Nhiều doanh nghiệp công nghệ kỳ vọng, quy định này sẽ là khởi đầu cho nhiều nội dung khác, thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ để Hà Nội có thể trở thành “tổ ấp” cho những “kỳ lân công nghệ” trong thời gian tới.

Để Hà Nội trở thành “tổ ấp” cho những
Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Nội đang diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ

Mô hình mới vượt trội

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương và 54 điều. Trong đó, về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Điều 25): Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng xác định nội dung, lĩnh vực được phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát, xác định khung pháp lý cần thiết để TP Hà Nội có thể cho phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới có phạm vi triển khai áp dụng trên địa bàn thành phố, phù hợp với năng lực kiểm soát của chính quyền TP. Trong đó cho phép thành phố miễn trừ áp dụng một số quy định trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định,… phù hợp với phạm vi, yêu cầu, mục đích thử nghiệm.

Quy định như vậy là phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo cơ sở để TP Hà Nội có thể thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên thực tế các giải pháp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, đưa Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành một trong các trung tâm đi đầu về đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực.

Riêng về phạm vi các nội dung có thể được áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, có ý kiến đề nghị nên giới hạn cụ thể hơn những nội dung, lĩnh vực được phép thử nghiệm có kiểm soát, ví dụ như chỉ gồm công nghệ mới thuộc một số lĩnh vực nhất định như quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội áp dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh do đây là một nội dung mới, cần có bước đi thận trọng.

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 hồi tháng 3/2024, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) đánh giá cao quy định tại dự thảo Luật.

Theo đại biểu, đây là quy định đầu tiên ở cấp độ Luật điều chỉnh vấn đề hết sức quan trọng này, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ. Dự thảo Luật đã mở rộng hơn nhiều so với cơ chế thử nghiệm áp dụng cho TP HCM trong Nghi quyết số 98 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Tuy nhiên, với cơ chế thử nghiệm được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực, đại biểu đề nghị tiếp cận theo hướng thận trọng, bảo đảm kiểm soát tốt. Luật nên giới hạn cụ thể một số lĩnh vực được phép thử nghiệm có kiểm soát mà không nên giao UBND TP quyết định. Theo kinh nghiệm quốc tế, các lĩnh vực được áp dụng cơ chế thử nghiệm sẽ do thị trường quyết định nhưng thường là: Tài chính, ngân hàng (Fintech); giáo dục (Edtech); Y tế (Medtech).

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng, Dự thảo Luật hiện chủ yếu tập trung quy định đầu vào của cơ chế thử nghiệm mà chưa có quy định về đầu ra như việc rút khỏi cơ chế thử nghiệm đang thế nào? Hậu qủa pháp lý khi kết thúc cơ chế thử nghiệm ra sao? Vì vậy, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung các quy định này trong Dự thảo Luật.

Tiên phong cho công nghệ góp phần vào sự phát triển

Theo dự thảo Luật, UBND TP Hà Nội được cho phép thử nghiệm có kiểm soát dưới hình thức cấp phép có thời hạn đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mà pháp luật chưa có quy định, chưa cho phép thực hiện hoặc cấp phép có thời hạn.

Các doanh nghiệp công nghệ kỳ vọng, việc đưa mô hình thử nghiệm có kiểm soát vào Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này sẽ là khuôn khổ pháp lý để dấn thân đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của tương lai.

Để Hà Nội trở thành “tổ ấp” cho những
Các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có khuôn khổ pháp lý để dấn thân đầu tư vào lĩnh vực công nghệ

Theo Giám đốc điều hành, thành viên sáng lập 1Office Lê Việt Thắng - đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, Thủ đô cần phải tiên phong cho công nghệ góp phần vào sự phát triển.

Nếu như không có cơ chế thí điểm thì sẽ khó có cơ hội cho công nghệ mới, ý tưởng sáng tạo đi vào thực tiễn. Do đó, khi Hà Nội đi tiên phong trong lĩnh vực này sẽ thế mạnh, lợi thế của Hà Nội trong việc cạnh tranh, thu hút nguồn vốn FDI, nhất là các quỹ đầu tư nước ngoài.

Các doanh nghiệp cũng rất hào hứng trước quy định mới của Luật Thủ đô (sửa đổi) để có thể dám dấn thân vào những ứng dụng mới, ý tưởng mới. Quy định này sẽ là khởi đầu cho nhiều nội dung khác, thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ để Hà Nội có thể trở thành “tổ ấp” cho những “kỳ lân công nghệ” trong thời gian tới.

Theo Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự án Luật Thủ đô là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao và hướng tới giá trị gia tăng mà chúng ta có thể đạt được từ kinh tế số, góp phần đưa kinh tế số trở thành trong những lĩnh vực kinh tế chiếm tỉ trọng cao trong tăng trưởng của TP Hà Nội.

Chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vui mừng và dành nhiều kỳ vọng đối với quy định rất mới trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số cho rằng Hà Nội nên tận dụng và vận dụng cơ hội này để tạo ra khuôn khổ chắc chắn cho đổi mới sáng tạo có cơ hội bén rễ. Hà Nội có điểm xuất phát, nền tảng rất tốt như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo được đặt trụ sở tại Hà Nội, nếu làm việc điều này thì Hà Nội sẽ có sự đột phá rất lớn.

Đọc thêm

"iHaNoi" - Thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân Công nghệ số

"iHaNoi" - Thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân

TTTĐ - Ứng dụng công nghệ số phục vụ, kết nối, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp là đích đến cao nhất trong nỗ lực thực hiện các giải pháp chuyển đổi số của chính quyền thành phố Hà Nội và đó cũng là lí do ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) được “ra đời”.
Dốc sức chuyển đổi số: Vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp Công nghệ số

Dốc sức chuyển đổi số: Vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp

TTTĐ - Từ việc thay đổi nhận thức về vai trò của cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã bắt tay đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Giới trẻ hào hứng với ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi Công nghệ số

Giới trẻ hào hứng với ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi

TTTĐ - Ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi thu hút người trẻ theo dõi và đón chờ. Đây là nền tảng tương tác số đầu tiên, rất hữu dụng giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.
Công nghệ số giúp chính quyền Hà Nội “gần” dân hơn Công nghệ số

Công nghệ số giúp chính quyền Hà Nội “gần” dân hơn

TTTĐ - Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, thời gian qua, Hà Nội đã không ngừng cải cách hành chính, nâng chất lượng giải quyết thủ tục nhanh và gọn, đặc biệt thành phố cho ra mắt các ứng dụng công nghệ số phục vụ Nhân dân...
Công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chuyển đổi số

Công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tăng tốc số hóa, giải quyết căn cơ những bất cập trong quản lý đất đai Công nghệ số

Tăng tốc số hóa, giải quyết căn cơ những bất cập trong quản lý đất đai

TTTĐ - Chiều 12/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 địa phương về dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai (dự thảo Nghị định).
Nâng cao các giải pháp toàn diện, cam kết thúc đẩy môi trường số an toàn Công nghệ số

Nâng cao các giải pháp toàn diện, cam kết thúc đẩy môi trường số an toàn

TTTĐ - TikTok lần đầu tiên tổ chức sự kiện TikTok Safety Summit 2024, hướng đến phát triển môi trường số an toàn, đáng tin cậy cho các hoạt động sáng tạo trên nền tảng.
Hà Nội tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy mạnh phát triển kinh tế số Chuyển đổi số

Hà Nội tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy mạnh phát triển kinh tế số

TTTĐ - Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong triển khai Đề án 06, đặc biệt là tháo gỡ các “điểm nghẽn”; đẩy mạnh hỗ trợ để kinh tế số phát triển...
Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số Công nghệ số

Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số

TTTĐ - Sáng 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
Hà Nội khuyến khích cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID Chuyển đổi số

Hà Nội khuyến khích cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

TTTĐ - UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khuyến khích Nhân dân sử dụng phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Xem thêm