Tag

Hà Nội khuyến khích cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

Chuyển đổi số 07/06/2024 14:48
aa
TTTĐ - UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khuyến khích Nhân dân sử dụng phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Các bước xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID Giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
Sở Tư pháp Hà Nội xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND TP; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội hỗ trợ người dân.
Đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội hỗ trợ người dân

Các đơn vị tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện theo quy định; tăng cường các biện pháp, phương thức, hình thức khuyến khích Nhân dân sử dụng phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội để Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn biết và thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; thực hiện việc tiếp nhận, tra cứu xác minh và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm các quy định về hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng (VNeID) trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID theo đúng quy định.

Công an thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các quy định về hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội; thực hiện việc trả kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp đảm bảo đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND TP cũng giao Cục thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các quy định của Nghị quyết về hỗ trợ phí cung cấp 3 thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định của Thông tư 244/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND TP.

Đọc thêm

TP Hồ Chí Minh với chiến lược chuyển đổi số Công nghệ số

TP Hồ Chí Minh với chiến lược chuyển đổi số

TTTĐ - Tại kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, lần thứ 17, nhiều đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP Lâm Đình Thắng về quản lý hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số...
Ứng dụng AI vào Kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh Công nghệ số

Ứng dụng AI vào Kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh

TTTĐ - Với mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Văn phòng HĐND tổ chức triển khai thử nghiệm phần mềm hỗ trợ hoạt động HĐND thành phố, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại kỳ họp lần thứ 17 của HĐND TP Hồ Chí Minh.
Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong triển khai Đề án 06 Công nghệ số

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong triển khai Đề án 06

TTTĐ - Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 323/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06.
Hải Phòng có gần 1.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động Doanh nghiệp

Hải Phòng có gần 1.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành Phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã báo cáo một số kết quả đạt được của Hải Phòng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số của Ủy ban Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.
Công dân Hà Đông hào hứng với nền tảng iHanoi Công nghệ số

Công dân Hà Đông hào hứng với nền tảng iHanoi

TTTĐ - Ngày 28/6/2024, UBND TP Hà Nội đã công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội. Các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội bao gồm: Công dân Thủ đô số (iHanoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử TP Hà Nội trên ứng dụng VNeID; Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; Hệ thống Thông tin phục vụ họp và Xử lý công việc (E-Cabinet) tích hợp với phòng họp thông minh.
Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Công nghệ số

Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Kết nối chính quyền với người dân qua "nhịp cầu" iHanoi Công nghệ số

Kết nối chính quyền với người dân qua "nhịp cầu" iHanoi

TTTĐ - Sau gần nửa tháng ra mắt, ứng dụng “Công dân Thủ đô số” (iHanoi) đã bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong việc giải quyết các vấn đề bất cập của đời sống, với sự chung tay của cả chính quyền và người dân.
Tính năng “Phản ánh hiện trường” thu hút đông đảo người dân tham gia Chuyển đổi số

Tính năng “Phản ánh hiện trường” thu hút đông đảo người dân tham gia

TTTĐ - Mọi kiến nghị của người dân được trả lời, xử lý chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí được tính bằng phút là thực tế đang diễn ra trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi). Từ kết quả tích cực đó, người dân ngày càng tin tưởng, hào hứng tham gia sử dụng ứng dụng.
Snapdragon 8 Gen 3 được tích hợp trên điện thoại Samsung Galaxy Z toàn cầu Công nghệ số

Snapdragon 8 Gen 3 được tích hợp trên điện thoại Samsung Galaxy Z toàn cầu

TTTĐ - Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy được trang bị trên các thiết bị di động Galaxy Z Fold6 và Flip6 trên toàn cầu mang đến các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vượt trội, hiệu suất được nâng lên tầm đẳng cấp và thời lượng pin được tối ưu hóa hiệu quả cho các thiết bị với thiết kế dạng gập.
HANOI ON - Hệ sinh thái nội dung toàn diện về Hà Nội Công nghệ số

HANOI ON - Hệ sinh thái nội dung toàn diện về Hà Nội

TTTĐ - Ứng dụng HANOI ON là một nền tảng lõi phân phối nội dung trên đa thiết bị của hệ sinh thái báo chí kỹ thuật số nằm trong chiến lược hoàn thiện và dần hình thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện hiện đại của Thủ đô.
Xem thêm