Tag
Hà Nội miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID

Giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Công nghệ số 02/06/2024 16:38
aa
TTTĐ - Việc thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân theo chủ trương của Chính phủ.
Đề xuất hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID Thu hút người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn Miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID từ 1/6 Các bước xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Người dân Thủ đô được hỗ trợ 100% chi phí

Ngay sau khi Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được ban hành; Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 23, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về quyền yêu cầu cấp phiếu, hạn chế tình trạng lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, từ ngày 22/4 - 22/6, thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân theo chủ trương của Chính phủ.

Báo cáo thống kê từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID cho thấy, tính đến hết ngày 24/5/2024, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 4.739 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu trên VNeID/12.573 tổng hồ sơ yêu cầu cấp phiếu (chiếm 37,9%); tra cứu tại cơ quan công an 3.317 hồ sơ, trả kết quả 2.299 phiếu lý lịch tư pháp.

Giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
Người dân Hà Nội được hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Để khuyến khích người dân thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, ngày 15/5/2024, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024, Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp bản giấy (từ phiếu thứ 3 trở lên) trong một lần yêu cầu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy).

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dung VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Sẵn sàng triển khai trên toàn quốc

Theo thống kê của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, với nhu cầu 2,6 triệu phiếu lý lịch tư pháp hàng năm, việc cấp trên VNeID dự kiến tiết kiệm khoảng 637 tỷ đồng mỗi năm.

Người dân có thể lựa chọn nhận phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc phiếu bản giấy mà không mất thời gian, công sức phải trực tiếp đến các cơ quan chức năng như trước. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy.

Giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
Việc thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân

Trong quá trình triển khai, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, C06 - Bộ Công an và 2 địa phương thực hiện thí điểm để giải quyết một số vấn đề phát sinh về kỹ thuật, bổ sung tính năng để các đối tượng được miễn, giảm phí cấp phiếu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn tại Thông tư 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; bổ sung tính năng quét mã QR của 37 ngân hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID còn gặp khó khăn, vướng mắc trong tra cứu thông tin và một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Đại diện Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cho biết, sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về quyền yêu cầu cấp phiếu, hạn chế tình trạng lạm dụng; đồng thời, rà soát, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Quy chế sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, tại Sở Tư pháp.

Mặt khác, nghiên cứu, đề xuất việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với Cơ sở dữ liệu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao theo yêu cầu của Đề án 06; đánh giá việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Hà Nội, đề xuất triển khai trên toàn quốc.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức; phát huy tính chủ động, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và tiến hành sơ kết Chỉ thị 23.

Cùng với đó, làm tốt công tác phối hợp với C06 - Bộ Công an, gắn chặt việc triển khai Chỉ thị 23 và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID với việc triển khai Đề án 06, bảo đảm nguồn lực, sẵn sàng tinh thần triển khai cấp phiếu trên VNeID trong phạm vi toàn quốc.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được thực hiện thí điểm nhằm tạo điều kiện cho công dân có thêm lựa chọn phương thức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bên cạnh phương thức cấp qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn), qua hệ thống bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp.

Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được triển khai cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu Lý lịch tư pháp giấy.

Đọc thêm

Hải Phòng có gần 1.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động Doanh nghiệp

Hải Phòng có gần 1.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành Phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã báo cáo một số kết quả đạt được của Hải Phòng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số của Ủy ban Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.
Công dân Hà Đông hào hứng với nền tảng iHanoi Công nghệ số

Công dân Hà Đông hào hứng với nền tảng iHanoi

TTTĐ - Ngày 28/6/2024, UBND TP Hà Nội đã công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội. Các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội bao gồm: Công dân Thủ đô số (iHanoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử TP Hà Nội trên ứng dụng VNeID; Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; Hệ thống Thông tin phục vụ họp và Xử lý công việc (E-Cabinet) tích hợp với phòng họp thông minh.
Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Công nghệ số

Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Kết nối chính quyền với người dân qua "nhịp cầu" iHanoi Công nghệ số

Kết nối chính quyền với người dân qua "nhịp cầu" iHanoi

TTTĐ - Sau gần nửa tháng ra mắt, ứng dụng “Công dân Thủ đô số” (iHanoi) đã bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong việc giải quyết các vấn đề bất cập của đời sống, với sự chung tay của cả chính quyền và người dân.
Tính năng “Phản ánh hiện trường” thu hút đông đảo người dân tham gia Chuyển đổi số

Tính năng “Phản ánh hiện trường” thu hút đông đảo người dân tham gia

TTTĐ - Mọi kiến nghị của người dân được trả lời, xử lý chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí được tính bằng phút là thực tế đang diễn ra trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi). Từ kết quả tích cực đó, người dân ngày càng tin tưởng, hào hứng tham gia sử dụng ứng dụng.
Snapdragon 8 Gen 3 được tích hợp trên điện thoại Samsung Galaxy Z toàn cầu Công nghệ số

Snapdragon 8 Gen 3 được tích hợp trên điện thoại Samsung Galaxy Z toàn cầu

TTTĐ - Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy được trang bị trên các thiết bị di động Galaxy Z Fold6 và Flip6 trên toàn cầu mang đến các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vượt trội, hiệu suất được nâng lên tầm đẳng cấp và thời lượng pin được tối ưu hóa hiệu quả cho các thiết bị với thiết kế dạng gập.
HANOI ON - Hệ sinh thái nội dung toàn diện về Hà Nội Công nghệ số

HANOI ON - Hệ sinh thái nội dung toàn diện về Hà Nội

TTTĐ - Ứng dụng HANOI ON là một nền tảng lõi phân phối nội dung trên đa thiết bị của hệ sinh thái báo chí kỹ thuật số nằm trong chiến lược hoàn thiện và dần hình thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện hiện đại của Thủ đô.
Electro-Voice ra mắt dòng loa âm trần EVID thế hệ mới: EVID-C-G2 và EVID-EC Công nghệ số

Electro-Voice ra mắt dòng loa âm trần EVID thế hệ mới: EVID-C-G2 và EVID-EC

TTTĐ - Tại sự kiện InfoComm 2024, Electro-voice đã ra mắt thế hệ tiếp theo của dòng loa trần EVID - dòng loa làm nên tên tuổi Electro-Voice trong giới âm thanh chuyên nghiệp trên toàn thế giới: Dòng tiêu chuẩn EVID-C-G2 với 7 mẫu mã, và 5 mẫu EVID-EC dòng cơ bản. Các sản phẩm mới này là sự kết hợp giữa chất lượng âm thanh đỉnh cao, thiết kế tinh tế, tính năng linh hoạt và thân thiện với người dùng.
Đà Nẵng phát động giải báo chí tuyên truyền về chuyển đổi số Công nghệ số

Đà Nẵng phát động giải báo chí tuyên truyền về chuyển đổi số

TTTĐ - Thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải Báo chí "Tuyên truyền về chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng" năm 2024 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.
Tăng cường tương tác, sử dụng nền tảng “Công dân Thủ đô số” Công nghệ số

Tăng cường tương tác, sử dụng nền tảng “Công dân Thủ đô số”

TTTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi.
Xem thêm