Tag
Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô

Hà Nội luôn chứng tỏ quyết tâm dẫn đầu về văn hóa

MultiMedia 23/10/2023 16:40
aa
TTTĐ - Chiều 23/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tọa đàm "Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Thực trạng và giải pháp". Các chuyên gia cùng đại diện quận, huyện trên địa bàn thành phố cùng đưa ra những ý kiến tâm huyết đóng góp về vấn đề này.
Nhiều cách làm hay thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Vai trò của gia đình và nhà trường trong việc bảo vệ thanh thiếu nhi trên không gian mạng "Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học" - cẩm nang cho các gia đình

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa gia đình Quốc hội.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; TS Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; PGS, TSKH Lương Đình Hải - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS, TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long...

Đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo quận, huyện, thị ủy, UBND quận, huyện, thị xã và đại diện thường trực Đảng ủy các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Hội nghị tọa đàm "Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Thực trạng và giải pháp" nhằm thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Hội nghị cũng được tổ chức với mong muốn huy động sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị văn hóa Thủ đô, hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu đề dẫn Hội nghị
Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu đề dẫn hội nghị

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: "Trong nhiều năm, Sở đã triển khai chương trình xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Những quy định từ việc cưới, việc tang đến bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng văn hóa công sở… đã góp phần thiết thực vào việc giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình và xây dựng chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong điều kiện mới.

Sự phát triển với tốc độ cao của Hà Nội, đặc biệt đô thị hóa đang diễn ra theo chiều hướng “văn hóa khó bắt kịp” đã gây ra nhiều hệ lụy. Trong đó, vấn đề gia đình và con người Hà Nội đang nổi lên nhiều bất cập với những ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều trong lý luận cũng như thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

Thực trạng và giải pháp xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô

Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh là yêu cầu hiện thực khách quan có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Mặt khác, yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của Hà Nội, thành phố sáng tạo cũng đặt ra yêu cầu phát triển con người ở một tầm vóc mới. Việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Thủ đô lại càng mang tính cấp thiết".

Vấn đề đặt ra là: Những giá trị nào trong hệ gia đình truyền thống ngàn năm văn hiến của Hà Nội cần gìn giữ và gìn giữ bằng cách nào; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đã đủ để thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại hay chưa; Có cần xây dựng những phẩm chất nào mới không; Nếu cần thì đó là phẩm chất gì; Các giải pháp khả thi, hiệu quả cho việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh?...

Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà văn hóa và các đơn vị quản lý văn hóa trên địa bàn Hà Nội
Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà văn hóa và đơn vị quản lý văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Có thể nói, hàng loạt vấn đề cũ có, mới có nhưng đều đặt ra cho văn hóa Hà Nội những nhiệm vụ mới trong điều kiện mới. Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, Hà Nội cần triển khai một kế hoạch có tầm chiến lược, đồng bộ và có tính khả thi.

"Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những nhiệm vụ quan trọng này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Điều đó khẳng định tính đúng đắn và kịp thời của Hội nghị tọa đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh” với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo quận, huyện trong toàn thành phố", đồng chí Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.

Hội nghị tọa đàm không chỉ giải mã những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh mà còn cung cấp những thông tin thiết thực, phong phú, sinh động từ cơ sở; Góp ý trực tiếp vào Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy trong “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Chứng tỏ quyết tâm đi đầu của Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TSKH Lương Đình Hải, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh, hội nghị này chứng tỏ quyết tâm đi đầu trong việc tìm ra thực trạng và giải pháp để điều chỉnh, chuẩn hóa các giá trị con người Hà Nội trong thời đại mới.

Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng được hệ giá trị gia đình đặc trưng cho Thủ đô Hà Nội. Điều này cũng làm tiền đề để các địa phương khác tiếp tục cùng thảo luận, đưa ra những vấn đề cấp thiết với gia đình và con người trong xây dựng văn hóa, phát triển đất nước hiện nay.

PGS, TSKH Lương Đình Hải phát biểu tại Hội nghị
PGS. TSKH Lương Đình Hải phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho biết, các vấn đề bàn thảo tại hội nghị này sẽ lan tỏa từ thành phố xuống các địa phương để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng hệ giá trị của gia đình.

Nhấn mạnh vai trò của con người trong sự phát triển của gia đình, xã hội, đồng chí Hồ Quang Lợi đánh giá cao công tác truyền thông trong việc tuyên truyền vai trò gia đình trong xã hội, làm cho chuẩn mực của người Hà Nội thấm sâu vào từng thành phần xã hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

"Phải xác định hệ giá trị gia đình Thủ đô gồm những yếu tố gì, có khác với hệ giá trị gia đình Việt Nam như thế nào, có gì khu biệt không? Con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hào hoa và còn cái gì khác với con người Việt Nam hay không?", đồng chí Hồ Quang Lợi đề nghị tiếp tục làm rõ hơn điều này. Đồng thời, đồng chí cũng mong Hà Nội biểu dương kịp thời những gương điển hình cũng như phát hiện ra những bất cập để kịp thời điều chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện huyện Thường Tín đưa ra các giải pháp: Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng của tế bào gia đình và mối quan hệ hữu cơ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục và phát triển con người Việt Nam hiện đại.

Thứ hai, cần đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phát huy những giá trị tích cực về thuần phong mỹ tục của gia đình và xã hội; Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội.

Đại diện huyện Thường Tín đưa ra các giải pháp
Đại diện huyện Thường Tín đưa ra các giải pháp

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai có hiệu quả các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng… Thứ tư, coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước.

Thứ năm, tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân. Thứ sáu, đề nghị thành phố xây dựng và triển khai thực hiện hệ giá trị con người Hà Nội thanh lịch, văn minh đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại diện huyện Mê Linh đưa ra các đề xuất
Đại diện huyện Mê Linh đưa ra các đề xuất

Để xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô một cách hiệu quả hơn, đại diện huyện Mê Linh đưa ra các đề xuất: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củ Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; Đẩy mạnh đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về gia đình; Tiếp tục rà soát các nội dung, chỉ tiêu, đề án, mô hình để chỉ đạo sát sao thực hiện có hiệu quả và từng bước nhân rộng mô hình, Chú trọng các nguồn lực, nhất là kinh phí đầu tư xây dựng các công trình văn hóa - xã hội.

Đại diện quận Ba Đình phát biểu tại Hội nghị
Đại diện quận Ba Đình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện quận Ba Đình cũng đưa ra các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đọa quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về gia đình để giáo dục cung cấp cho các thành viên trong gia đình về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình; Đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình.

Đọc thêm

Bài 3: Vì một vành đai biên giới "sạch ma túy" Emagazine

Bài 3: Vì một vành đai biên giới "sạch ma túy"

TTTĐ - Tỉnh Điện Biên nằm gần "rốn" ma túy "tam giác vàng". Đây là điều kiện thuận lợi để tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy.
Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" - sức mạnh tinh thần to lớn Infographic

Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" - sức mạnh tinh thần to lớn

Chiến dịch Điện Biên Phủ là thành quả của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - những dấu ấn đặc biệt Infographic

Chiến thắng Điện Biên Phủ - những dấu ấn đặc biệt

TTTĐ - Tròn 70 năm trước, ngày 7/5/1954, bộ đội Việt Nam anh hùng đã cắm lá cờ Quyết chiến Quyết thắng trên nóc hầm Đờ Cát, giải phóng Điện Biên Phủ.
Bài 2: "3 bám, 4 cùng" để đẩy lùi đói nghèo Emagazine

Bài 2: "3 bám, 4 cùng" để đẩy lùi đói nghèo

TTTĐ - Với phương châm "nói để dân tin, làm cho dân theo", những người lính ở Đồn Biên phòng Thanh Luông từ lâu đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con 3 xã Thanh Nưa, Thanh Luông và Thanh Hưng.
Bài 3: Nữ cán bộ Đoàn mang nghề trồng nấm về quê hương Emagazine

Bài 3: Nữ cán bộ Đoàn mang nghề trồng nấm về quê hương

TTTĐ - Sinh năm 1994, chị Lường Thị Biên hiện là một trong những gương mặt trẻ nổi bật tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ngoài vai trò là Phó Bí thư Đoàn xã, chị Biên còn là một nông dân thế hệ mới với mô hình trồng nấm cao sản đầy triển vọng trên địa bàn xã.
Dấu ấn những người lính bám bản Emagazine

Dấu ấn những người lính bám bản

TTTĐ - “Đồn là nhà và biên giới là quê hương” - đó là “kim chỉ nam” của những chiến người lính mang quân hàm xanh tại Đồn Biên phòng Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Bài 2: Chàng trai Hà thành xung kích nơi tuyến đầu Emagazine

Bài 2: Chàng trai Hà thành xung kích nơi tuyến đầu

TTTĐ - Dừng chân tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), chúng tôi được gặp gỡ Đại úy trẻ Nguyễn Hữu Hiệp.
3 bước tra cứu trạng thái cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID Infographic

3 bước tra cứu trạng thái cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

TTTĐ - Sở Tư pháp Hà Nội hoàn tất tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) và cách tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Bài 1: Người đội trưởng tận tụy ở Đồn Biên phòng Thanh Luông Emagazine

Bài 1: Người đội trưởng tận tụy ở Đồn Biên phòng Thanh Luông

TTTĐ - Về Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chúng tôi may mắn được trò chuyện với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông. Qua những tâm sự của các anh, chúng tôi thêm hiểu về công việc, cuộc sống của những người lính đang ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ "phên dậu" của Tổ quốc.
138 người tử vong do tai nạn giao thông sau 5 ngày nghỉ lễ Infographic

138 người tử vong do tai nạn giao thông sau 5 ngày nghỉ lễ

TTTĐ - Theo báo cáo từ Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 trên cả nước cơ bản được đảm bảo. Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người.
Xem thêm