Tag
Kon Tum

Huyện Ngọc Hồi dấu ấn 32 xây dựng, phát triển

Đô thị 15/02/2024 10:48
aa
TTTĐ - Trải qua chặng đường 32 năm xây dựng với bao khó khăn, thách thức. Giờ đây, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã và đang khẳng định vị thế của mình trên chặng đường phát triển và hội nhập.
Quy hoạch tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, toàn diện, bền vững Linh vật rồng Ngọc Hồi thần sắc uy nghiêm, dũng mãnh Xuân về nơi “trái tim” Đông Dương
Huyện Ngọc Hồi dấu ấn 32 xây dựng, phát triển
Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y được đánh giá là công trình có tầm cỡ Quốc gia, có ý nghĩ to lớn, đánh dấu chủ quyền dân tộc và là biểu tượng đặc trưng của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Dấu ấn trên chặng đường 32 năm

Huyện Ngọc Hồi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Kon Tum, nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và hợp tác phát triển kinh tế. Ngọc Hồi tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Campuchia và nằm tại Ngã ba Đông Dương nên có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt.

Những năm qua, huyện Ngọc Hồi luôn được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ và tạo cơ chế để tập trung mọi nguồn lực xây dựng và phát triển. Qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt khu dân cư và đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Theo báo cáo, tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 9.403 tỷ đồng (đạt 103,9% so với kế hoạch và bằng 113,8% so với năm trước). Trong đó, nông – lâm - thủy sản ước đạt 1.527 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch và 109,1% so với năm trước; công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.998 tỷ đồng, đạt 104,1% kế hoạch và bằng 116% so với năm trước; thương mại - dịch vụ ước đạt 4.879 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch và bằng 114,1% so với năm trước. Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 52 triệu đồng.

Thu ngân sách năm 2023 ước đạt 422,25 tỷ đồng. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước (thu nội địa) ước đạt 129,25 tỷ đồng, đạt 91,1% dự toán tỉnh giao; đạt 83,4% dự toán huyện giao, thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 293 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh, huyện giao.

Đối với diện tích cây hằng năm ước đạt 7.314 ha, đạt 98,5% kế hoạch, bằng 97,5% so với năm trước. Tổng diện tích cây lâu năm ước đạt 17.883,2 ha, đạt 103,4% so với kế hoạch và bằng 103,1% so với năm trước ; diện tích cây dược liệu ước đạt 140 ha, đạt 127,3% kế hoạch, trong đó diện tích trồng mới là 45,6 ha. Chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục ổn định. Tổng đàn gia súc ước đạt 41.758 con, đạt 123,3% so với kế hoạch và bằng 121,1% so với năm trước.

Huyện Ngọc Hồi dấu ấn 32 xây dựng, phát triển
Trung tâm Hành chính huyện Ngọc Hồi

Trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả tích cực; dự kiến đến cuối năm, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 sẽ đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp duy trì theo kế hoạch; chăn nuôi ổn định; không phát sinh dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; không xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp; sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn được cải thiện; công tác chỉ đạo củng cố, đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã được chú trọng; công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và môi trường được quan tâm.

Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được chú trọng; các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường xuyên và ngày càng phong phú; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Huyện Ngọc Hồi dấu ấn 32 xây dựng, phát triển
Huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đang phát triển nhanh, có chiều sâu và bền vững

Phát triển có chiều sâu và bền vững

Trong thời gian tới, huyện Ngọc Hồi sẽ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Trong đó, tiếp tục rà soát, lựa chọn mô hình, sản phẩm của huyện tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, nghiên cứu xây dựng mã vùng sản xuất cấp huyện; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ rừng cho người dân, cộng đồng dân cư.

Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm quản lý và bảo vệ rừng. Thực hiện trồng mới rừng năm 2024 đạt chỉ tiêu giao.

Huyện Ngọc Hồi dấu ấn 32 xây dựng, phát triển
Du khách khi đến với huyện Ngọc Hồi sẽ được đắm chìm, hòa mình vào màn trình diễn Cồng chiêng, điệu múa của người dân Giẻ-Triêng tại Làng Du lịch Đăk Răng, xã Đăk Dục.

Cùng với đó, huyện Ngọc Hồi cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024 xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới thông minh; mỗi xã có thêm 01 thôn (làng) đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy; phấn đấu đến cuối năm 2024 huyện Ngọc Hồi cơ bản đạt bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, Đề án cải tạo cây xanh đô thị trên địa bàn thị trấn Plei Kần đến năm 2025 có hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại đô thị loại IV huyện Ngọc Hồi.

Tăng cường kiểm tra xử lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai công tác lập, điều chỉnh các loại quy hoạch theo quy định, nhất là các quy hoạch sau khi Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Trong những năm qua, huyện thực hiện tốt thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất để tạo nguồn thu. Tăng cường chống thất thu, thu nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh.

Khai thác nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Cơ cấu, sắp xếp lại nhiệm vụ chi cho phù hợp, ưu tiên những nhiệm vụ cấp thiết, mang tính đột phá; điều hành chi ngân sách theo tiến độ thực hiện nguồn thu, chủ động cắt giảm, giãn tiến độ khi thu không đạt dự toán. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế của huyện, trong đó ưu tiên hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng và đô thị, nhất là quy hoạch chung đô thị huyện Ngọc Hồi giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Chủ động lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia bảo đảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16-06-2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Chú trọng phát triển hợp tác xã cả số lượng và chất lượng, trong đó tập trung củng cố, phát triển các hợp tác xã theo hướng bền vững.

Với lợi thế sẵn có, cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo quyết liệt, quyết sách đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền huyện và sự đồng lòng của Nhân dân, huyện Ngọc Hồi đang tạo một “bước đà” lớn trên hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập.

Đọc thêm

Quảng Nam: Do đâu cầu Trà Đình "đứng bánh" suốt 4 năm? Đô thị

Quảng Nam: Do đâu cầu Trà Đình "đứng bánh" suốt 4 năm?

TTTĐ - Dự án cầu Trà Đình tại huyện Quế Sơn đến nay vẫn chưa thi công xong khiến việc đi lại của người dân địa phương gặp khó khăn.
Thông xe tuyến đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang Đô thị

Thông xe tuyến đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang

TTTĐ - Sau khoảng 1 năm thi công với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, cây cầu vượt sông nối liền 2 tỉnh, thành phố Hà Nội - Bắc Giang đã chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 13/4.
Chủ động các biện pháp tiết kiệm điện ngày hè Đô thị

Chủ động các biện pháp tiết kiệm điện ngày hè

TTTĐ - Để góp phần ứng phó với tình hình tiêu thụ điện tăng cao mùa hè năm 2024, cùng với những giải pháp mang tính chủ động, tích cực đã được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chuẩn bị thì sự chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Hà Nội: Khó thực hiện quy định về quỹ đất dành cho giao thông Đô thị

Hà Nội: Khó thực hiện quy định về quỹ đất dành cho giao thông

TTTĐ - Dự thảo Luật quy định việc quỹ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải bảo đảm từ 16% đến 26% để phát triển đô thị trong tương lai. Nếu quy định tỷ lệ như vậy, khi quy hoạch buộc phải thu hồi đất sẽ tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.
Hà Nội ưu tiên phát triển đường sắt đô thị Xã hội

Hà Nội ưu tiên phát triển đường sắt đô thị

TTTĐ - Hà Nội sẽ phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đầu tiên sẽ ưu tiên cho đường sắt đô thị vì có nhiều ưu điểm: Giảm ùn tắc giao thông, vận tải khối lượng lớn, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tốc độ di chuyển nhanh giúp tiết kiệm thời gian…
Cần có quy định riêng về xe chở trẻ em đến trường Đô thị

Cần có quy định riêng về xe chở trẻ em đến trường

TTTĐ - Ngày 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý và Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị.
Phát động cuộc thi ảnh “EVN - 70 năm đổi mới cùng đất nước” Đô thị

Phát động cuộc thi ảnh “EVN - 70 năm đổi mới cùng đất nước”

TTTĐ - Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "EVN - 70 năm đổi mới cùng đất nước".
Chú trọng quy hoạch giao thông đáp ứng quy mô 10 triệu dân Đô thị

Chú trọng quy hoạch giao thông đáp ứng quy mô 10 triệu dân

TTTĐ - Nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần chú trọng vào quy hoạch giao thông vận tải để xứng đáng với quy mô thành phố 10 triệu dân, góp phần làm cho diện mạo hạ tầng giao thông Thủ đô ngày một khang trang, hiện đại.
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột Đô thị

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

TTTĐ - Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện tuyến.
Phường Trúc Bạch mới sẽ có nhiều dự án chỉnh trang đô thị Đô thị

Phường Trúc Bạch mới sẽ có nhiều dự án chỉnh trang đô thị

TTTĐ - Chiều 8/4, HĐND quận Ba Đình khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định vấn đề quan trọng của quận. Phường Trúc Bạch mới (sáp nhập phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch) sẽ được quận Ba Đình đầu tư nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật.
Xem thêm