Tag

Ngành Ngân hàng nỗ lực hướng đến các mục tiêu tăng trưởng xanh

Thị trường - Tài chính 13/10/2023 09:32
aa
TTTĐ - Thời gian qua, ngành Ngân hàng luôn tích cực và nỗ lực hướng đến các mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Các ngân hàng tung nhiều gói vay ưu đãi lãi suất Các ngân hàng cần mở rộng mạng lưới thanh toán không dùng tiền mặt

Nỗ lực thúc đẩy tín dụng xanh hướng tới phát triển bền vững

Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong phát triển kinh tế đang là xu thế và hướng đi của nhiều nền kinh tế; Đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển, để ứng phó có hiệu quả với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, thời gian qua, Việt Nam luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều hoạt động vừa ứng phó để vừa hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Minh chứng là những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) với quyết tâm đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác về tăng trưởng ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo đà thuận lợi để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, cùng với cả nước, ngành ngân hàng đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đối phó với tác động tiêu cực, duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh, qua đó góp phần vào sự phục hồi, ổn định của nền kinh tế.

Đặc biệt, ngành ngân hàng luôn tích cực và nỗ lực hướng đến các mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2017 - 2022, dư nợ cấp tín dụng của hệ thống đối với các lĩnh vực xanh có mức tăng trưởng dư nợ bình quân đạt hơn 23%/năm.

Ngành Ngân hàng nỗ lực hướng đến các mục tiêu tăng trưởng xanh
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

Tính đến ngày 30/6/2023, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt gần 528,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong số 12 lĩnh vực xanh Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho vay, dư nợ tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm 45%) và nông nghiệp xanh (31%).

Việt Nam được đánh giá là một trong 38 thị trường đang phát triển có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy ngành tài chính ngân hàng hướng tới phát triển bền vững và được xếp thứ hạng cao so với các nước Châu Á và toàn cầu trong các chính sách liên quan đến đóng góp quốc gia tự quyết (NDCs) - một nội dung quan trọng của Thỏa thuận Paris.

Theo Phó Thống đốc, để có được kết quả trên, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ được giao tại Luật Bảo vệ môi trường, nhiệm vụ được giao tại chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời hoàn thiện hệ thống pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai tín dụng xanh, ngân hàng xanh.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp tín dụng xanh từ năm 2015, sau đó năm 2017 hoàn thiện văn bản hướng dẫn cấp tín dụng cụ thể đối với 12 ngành, lĩnh vực xanh; Ban hành kế hoạch hành động của ngành thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, phát triển nền tảng số, hạ tầng số, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số để phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần phát triển bền vững.

“Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, thời gian qua, nhận thức của hệ thống ngân hàng đã có sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện cấp tín dụng cho các ngành, lĩnh vực xanh, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để thực hiện mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ.

Tín dụng xanh - lĩnh vực cấp bách cần triển khai

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh, tín dụng xanh là vấn đề rất thời sự đặt trong xu thế của xã hội, những yêu cầu đặt ra trong vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường, đặc biệt Việt Nam thực hiện cam kết Hội nghị COP 26…

Do đó, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, bản thân các doanh nghiệp và tất cả các lĩnh vực đều phải coi đây là một trong những cơ hội và yêu cầu bức thiết phải triển khai. Trong đó, phía ngành ngân hàng cũng nhận thức đây là lĩnh vực cấp bách cần phải triển khai.

Ngành Ngân hàng nỗ lực hướng đến các mục tiêu tăng trưởng xanh
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại tọa đàm “Xanh hoá ngành Ngân hàng” do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), Cục kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tổ chức ngày 21/9 ở Hà Nội

Về phía Chính phủ, các cơ quan Chính phủ cũng đã khẩn trương ban hành rất nhiều vấn đề để hoàn thiện môi trường mang tính chất pháp lý chung để bộ, ngành, địa phương, ngành nghề triển khai nhằm tiến tới mục tiêu “Net Zero năm 2050” .

Từ những cơ sở trên, Chính phủ, Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng nội dung kế hoạch hành động, ban hành một số các văn bản để tạo khuôn khổ pháp lý cho các tổ chức tín dụng trong ngân hàng để hướng tới nền kinh tế xanh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá, tín dụng xanh đạt được kết quả nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng xanh hiện nay mới đạt 528 nghìn tỷ đồng, chỉ chiếm gần 5% trong tổng dư nợ nền kinh tế. Tốc độ tăng dư nợ bình quân đạt tích cực khoảng 26%/năm với tín dụng xanh nhưng đến năm 2050 đòi hỏi tiến tới “Net Zero”, vốn và nguồn đầu tư thông qua kênh tín dụng là nguồn lực chính, do đó tốc độ này chưa hẳn đáp ứng được yêu cầu chính đặt ra.

Bên cạnh đó, hiện nay đã có 43 các tổ chức tín dụng cùng hàng trăm tín dụng lớn nhỏ, tư nhân, nước ngoài tham gia lĩnh vực. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại đã ý thức được quyền lợi, trách nhiệm trong nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, song hiện tại các ngân hàng gặp khó vì vốn huy động chủ yếu ngắn hạn nhưng cho vay đầu tư các dự án xanh, dự án về môi trường thường có thời gian dài.

Trên cơ sở đó, để có thể thúc đẩy tín dụng xanh, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, cần thực hiện tốt những giải pháp đồng bộ với các mục tiêu dài hạn.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, tham mưu cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, trong đó có tín dụng xanh để tạo cơ chế thu hút nguôn lực tài chính, quốc tế cho mục tiêu xanh,

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, rộng, chi tiết hơn các danh mục xanh đã được công bố để ngân hàng thương mại triển khai mạnh mẽ tín dụng xanh; Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về tín dụng xanh tiếp tục không chỉ ở góc độ cơ quan lý điều hành mà ở các ngân hàng thương mại trong việc đánh giá các tiêu chuẩn quản lý rủi ro, môi trường xã hội.

Phó Thống đốc cũng lưu ý thêm một số giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh, đó là không chỉ Ngân hàng Nhà nước mà Bộ Tài chính cần đẩy mạnh huy động nguồn vốn thông qua thị trường trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu xanh.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác truyền thông, áp dụng công nghệ hiện đại đối với việc phát triển tín dụng xanh bởi vốn ngân hàng chủ yếu ngắn hạn, mà các dự án xanh cần đầu tư dài hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm bớt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo đúng lộ trình.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhận định, tăng trưởng tín dụng xanh hiện nay chưa cao nên mục tiêu cuối năm 2025 tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh đạt 25%; Đạt 30 - 35% vào cuối năm 2023, tương ứng tỷ lệ trên là mục tiêu tỷ trọng tín dụng xanh trong nền kinh tế từ 4,6% tăng lên 10% vào cuối 2025 là những mục tiêu tương đối áp lực đối với ngành ngân hàng.

“Mặc dù vậy điều này lại thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của ngành ngân hàng để đạt được mục tiêu phát triển xanh”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Đọc thêm

Giá xăng RON95-III lùi về ngưỡng 23.135 đồng mỗi lít Thị trường - Tài chính

Giá xăng RON95-III lùi về ngưỡng 23.135 đồng mỗi lít

TTTĐ - Theo quyết định của liên bộ Công thương-Tài chính, giá hai mặt hàng xăng và dầu mazut trong nước tiếp tục đi xuống từ 15 giờ ngày hôm nay (16/5).
Mở rộng thị trường phát triển ngành lương thực, thực phẩm Thị trường - Tài chính

Mở rộng thị trường phát triển ngành lương thực, thực phẩm

TTTĐ - Ngày 15/5, Triển lãm quốc tế ngành Lương thực, thực phẩm TP HCM 2024 (HCMC Foodex 2024) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Quận 7.
Bài 6: Sớm giải “bài toán” cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam Thị trường - Tài chính

Bài 6: Sớm giải “bài toán” cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam

TTTĐ - Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đang rất mong chờ dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) sớm được ban hành nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với xu hướng chung của thế giới.
Thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm Thị trường - Tài chính

Thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm

TTTĐ - Với mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, Cục Thuế Hà Nội triển khai thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Bài 5: Chính phủ yêu cầu nghiên cứu chính sách giá, phí truyền tải... Thị trường - Tài chính

Bài 5: Chính phủ yêu cầu nghiên cứu chính sách giá, phí truyền tải...

TTTĐ - Thường trực Chính phủ yêu cầu xây dựng chính sách mua bán điện giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng cần nghiên cứu các cơ chế giá, phí truyền tải...
Yên Bái: Chỉ số PCI tăng 12 bậc Thị trường - Tài chính

Yên Bái: Chỉ số PCI tăng 12 bậc

TTTĐ - Theo bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 vừa được công bố sáng 9/5, tỉnh Yên Bái xếp thứ 39/63 tỉnh, tăng 12 bậc.
Bài 4: Đề xuất không giới hạn khách hàng mua điện tái tạo không qua EVN Thị trường - Tài chính

Bài 4: Đề xuất không giới hạn khách hàng mua điện tái tạo không qua EVN

TTTĐ - Mọi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đều có thể mua điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) trực tiếp thay vì qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Quảng Nam: Tăng tốc giải ngân vốn phục hồi kinh tế - xã hội Thị trường - Tài chính

Quảng Nam: Tăng tốc giải ngân vốn phục hồi kinh tế - xã hội

TTTĐ - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 321/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Bài 3: Thủ tướng Chính phủ ra “tối hậu thư” cho Bộ Công thương Thị trường - Tài chính

Bài 3: Thủ tướng Chính phủ ra “tối hậu thư” cho Bộ Công thương

TTTĐ - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 5/2024, Bộ Công thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Bài 2: Dự thảo cơ chế mua bán điện trực tiếp có gì đặc biệt? Thị trường - Tài chính

Bài 2: Dự thảo cơ chế mua bán điện trực tiếp có gì đặc biệt?

TTTĐ - Bộ Công thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
Xem thêm