Tag
Công trình thuộc các dự án thành phần Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10

Dự án 09/01/2024 08:00
aa
TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 8/1/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Tổ công tác).
Khởi công xây dựng nhà ga sân bay Long Thành và T3 Tân Sơn Nhất Chính phủ đề nghị giảm mức đầu tư dự án sân bay Long Thành Nhất trí kéo dài thời gian thu hồi đất xây sân bay Long Thành Sân bay Long Thành chậm tiến độ do dịch COVID-19 là chưa thuyết phục
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về hoạt động của Tổ công tác, Phó Thủ tướng kết luận: Kể từ khi được thành lập, Tổ công tác đã làm việc tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực và chuyên nghiệp, vượt qua khó khăn trong thời gian vừa qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã lựa chọn thành công gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3), thúc đẩy triển khai tích cực các dự án thành phần, trình Quốc hội cho phép điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Đến nay các dự án thành phần, gói thầu đều được triển khai đồng bộ, cơ bản đảm bảo tiến độ tổng thể của ddự án.

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình triển khai thực hiện ddự án, trong đó cần bám sát tiến độ (đường gantt) của dự án tổng thể và từng tiến độ của các dự án thành phần. Chủ đầu tư các dự án thành phần gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp báo cáo. Các thành viên Tổ công tác chủ động theo dõi tình hình triển khai đự án, kịp thời kiến nghị Tổ trưởng Tổ công tác khi phát hiện vướng mắc, bất cập.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 1/2024

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 1 năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định ngay khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trình hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1 năm 2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo di dời công trình điện, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên cao su Đồng Nai quản lý, hoàn thành trong tháng 1 năm 2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành

Phó Thủ tướng kết luận: Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chỉ có thể hoạt động khi tất cả các công trình xây dựng được hoàn thành đưa vào sử dụng đồng bộ. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành. Trong đó, tất cả công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách). Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kế hoạch triển khai chi tiết của tất cả các dự án thành phần, báo cáo Tổ công tác trong tháng 1 năm 2024.

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Quốc phòng, Công an, Y tế phối hợp chặt chẽ, kịp thời có ý kiến gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp thẩm định đối với thiết kế kỹ thuật của các dự án. Bộ Giao thông vận tải hoàn thành công tác thẩm định trong quý I năm 2024.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai thi công san nền giai đoạn 2 không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác Dự án giai đoạn 1.

Cụ thể, đối với Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các công trình trụ sở bảo đảm tiến độ yêu cầu; xây dựng tiến độ chi tiết, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại cuộc họp, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với Dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xây dựng tiến độ chi tiết Dự án thành phần 2, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, giải quyết dứt điểm trong tháng 1 năm 2024 các vướng mắc tại khu đất hỗn hợp 22 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình để triển khai Dự án trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng kịp thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung liên quan theo thẩm quyền làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Về Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu), ACV yêu cầu các nhà thầu xây dựng tiến độ thi công chi tiết theo tháng; rà soát, phê duyệt làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đồng thời gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác. Hoàn thành công tác thiết kế trong tháng 1 năm 2024.

ACV thực hiện đúng yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, khắc phục các vấn đề tồn tại, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án thành phần 4 (Các công trình khác), Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác trong việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Dự án thành phần 4 và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng vai trò là cảng hàng không trung chuyển quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó lưu ý cần có sự tham gia của các hãng hàng không trong nước; báo cáo Tổ công tác tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 1 năm 2024.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác về việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 4 theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, chỉ rõ việc có cần thiết phải áp dụng tiêu chí giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) để lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác trong tháng 1 năm 2024.

Đọc thêm

Hoi An Golden Sea đang "nằm bất động" cạnh bãi tắm An Bàng Dự án

Hoi An Golden Sea đang "nằm bất động" cạnh bãi tắm An Bàng

TTTĐ - Sau nhiều năm triển khai, dự án Hoi An Golden Sea tại TP Hội An đến nay tiếp tục "đứng bánh" và rơi vào cảnh xuống cấp, bỏ hoang cạnh bãi tắm An Bàng.
Kiến nghị chuyển thông tin cho Công an tỉnh Quảng Nam Dự án

Kiến nghị chuyển thông tin cho Công an tỉnh Quảng Nam

TTTĐ - Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng Quảng Nam thẩm tra xác định cao độ san nền công viên văn hóa chủ đề "Án tượng Hội An" không đúng theo quyết định.
Hạnh phúc từ lối sống tinh khiết Dự án

Hạnh phúc từ lối sống tinh khiết

TTTĐ - Vòng xoay liên tục của cuộc sống bận rộn và áp lực công việc ảnh hưởng đời sống tinh thần, khi đó việc sống trong môi trường tinh khiết, duy trì lối sống lành mạnh, tôn trọng thiên nhiên, hướng đến sự cân bằng giúp cảm nhận hạnh phúc đích thực từ bên trong.
Bất động sản phía Tây "thêm cánh" nhờ hạ tầng Dự án

Bất động sản phía Tây "thêm cánh" nhờ hạ tầng

TTTĐ - Năm 2024, thị trường địa ốc được dự báo còn nhiều thách thức. Song với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, bất động sản được kỳ vọng sẽ hồi phục nhanh chóng khi nhu cầu nhà ở ngày càng tăng.
Mời thầu thi công tuyến cấp nước số 1 vào hồ Thái Cân Dự án

Mời thầu thi công tuyến cấp nước số 1 vào hồ Thái Cân

TTTĐ - Công ty Cổ phần Môi trường nước Quảng Ngãi mời thầu thi công tuyến cấp nước số 1 vào hồ Thái Cân cho dự án cải tạo nâng cấp kênh Chính Bắc và kênh B7, hệ thống kênh Thủy lợi Thạch Nham.
Thanh tra đột xuất khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An Dự án

Thanh tra đột xuất khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An

TTTĐ - Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư đến nay vẫn đang nợ 49 tỷ đồng tiền thuế.
Quảng Nam: Dự án Làng chài Điện Dương sắp bị "khai tử"? Dự án

Quảng Nam: Dự án Làng chài Điện Dương sắp bị "khai tử"?

TTTĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chấm dứt dự án Làng chài Điện Dương theo quy định.
Không gian sống lý tưởng và đẳng cấp tại The Mansion Hội An Bất động sản

Không gian sống lý tưởng và đẳng cấp tại The Mansion Hội An

TTTĐ - Sau thời gian dài khởi động và hoàn thiện, với sự đầu tư khủng từ Công ty Bất động sản Navi Property và các bên liên quan, The Mansion Hội An hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng có nhu cầu đầu tư bất động sản tại đây.
Bảo đảm nguồn vật liệu cho Dự án đường Vành đai 3 TP HCM Dự án

Bảo đảm nguồn vật liệu cho Dự án đường Vành đai 3 TP HCM

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 136/TB-VPCP ngày 3/4/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về bảo đảm nguồn vật liệu cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM và các dự án đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Nỗ lực trao “ngôi nhà mơ ước” cho những người yêu Lâm Đồng Dự án

Nỗ lực trao “ngôi nhà mơ ước” cho những người yêu Lâm Đồng

TTTĐ - Thị trường bất động sản ở xứ ngàn hoa tỉnh Lâm Đồng ngày càng đón nhiều khách hàng quan tâm địa ốc đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Nắm rõ địa bàn với những mảnh đất hấp dẫn trên cao nguyên Di Linh, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vạn Đại Thành (số 116 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM) đã chuẩn bị một “kho” sản phẩm nghỉ dưỡng đẹp và hợp lý nhất nhằm trao cho khách hàng cơ hội đầu tư đúng đắn.
Xem thêm