Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới

Viết tiếp khúc hoan ca về Thủ đô trong thời đại mới

Người Hà Nội 16/07/2024 09:51
TTTĐ - 25 năm qua, người Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên khúc hoan ca về Thủ đô hiện đại, năng động, sáng tạo, mang đến ...
Kỳ vọng mở ra “kỷ nguyên mới” cho Hà Nội

Kỳ vọng mở ra “kỷ nguyên mới” cho Hà Nội

Tin tức 25/06/2024 09:00
TTTĐ - Luật Thủ đô sửa đổi sắp thông qua được kỳ vọng mở ra “kỷ nguyên mới” cho Hà Nội.
Tư duy Hà Nội, giá trị Thủ đô

Tư duy Hà Nội, giá trị Thủ đô

Tin tức 24/06/2024 08:19
TTTĐ - Hàng loạt những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra, trong đó có việc hoàn thiện thể chế. Hà Nội sẵn sàng cho một chặng đường mới với ...
Động lực để Hà Nội “xanh hóa” hệ thống giao thông công cộng

Động lực để Hà Nội “xanh hóa” hệ thống giao thông công cộng

Đô thị 24/06/2024 08:00
TTTĐ - Thành phố Hà Nội chủ trương phát triển hệ thống giao thông công cộng hướng tới chuyển đổi giao thông xanh.
Mở cánh cửa đến "cơ hội mới - giá trị mới" cho Hà Nội

Mở cánh cửa đến "cơ hội mới - giá trị mới" cho Hà Nội

Văn hóa 21/06/2024 11:26
TTTĐ - Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ...
Tập trung chia sẻ chức năng Thủ đô với các địa phương trong vùng

Tập trung chia sẻ chức năng Thủ đô với các địa phương trong vùng

Tin tức 20/06/2024 15:00
TTTĐ - Quy hoạch tập trung làm rõ mối liên hệ, vai trò, vị trí mối liên kết vùng của Hà Nội để tập trung, chia sẻ chức năng của ...
Chính phủ "đặt mục tiêu" phê duyệt 2 quy hoạch trong tháng 6/2024

Chính phủ "đặt mục tiêu" phê duyệt 2 quy hoạch trong tháng 6/2024

Tin tức 20/06/2024 14:57
TTTĐ - Cần đồng bộ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội với các quy hoạch chung của cả ...
Đại biểu Quốc hội nêu 3 trọng tâm thực hiện quy hoạch Thủ đô

Đại biểu Quốc hội nêu 3 trọng tâm thực hiện quy hoạch Thủ đô

Tin tức 20/06/2024 11:53
TTTĐ - Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đã nêu 3 vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.
Cân nhắc mô hình quận nội thành là Thủ đô trong TP Hà Nội

Cân nhắc mô hình quận nội thành là Thủ đô trong TP Hà Nội

Tin tức 20/06/2024 11:00
TTTĐ - Về áp dụng mô hình TP trong Thủ đô, đại biểu Quốc hội mong muốn cân nhắc, nên chăng là Thủ đô trong TP Hà Nội; trong đó, ...
Tạo bứt phá mới từ phát triển khoa học, công nghệ

Tạo bứt phá mới từ phát triển khoa học, công nghệ

Công nghệ số 20/06/2024 10:57
TTTĐ - Quy hoạch Thủ đô đưa ra các giải pháp để khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển thành phố.
Quy hoạch Thủ đô phải giảm và tiến tới không còn nhà ống

Quy hoạch Thủ đô phải giảm và tiến tới không còn nhà ống

Tin tức 20/06/2024 10:52
TTTĐ - Quy hoạch lại thành phố phải đảm bảo có đường rộng để đi, đường thoát khi có cháy nổ xảy; đồng thời phải hướng tới giảm và tiến ...
Sáng nay, Quốc hội thảo luận về quy hoạch Thủ đô

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về quy hoạch Thủ đô

Tin tức 20/06/2024 08:09
TTTĐ - Quốc hội sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan tới Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung ...
Tăng cường thêm các hành lang xanh, "lá phổi" xanh cho Thủ đô

Tăng cường thêm các hành lang xanh, "lá phổi" xanh cho Thủ đô

Đô thị 15/06/2024 08:00
TTTĐ - Một trong những chỉ đạo, định hướng tại Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị là chú trọng xây dựng hành lang xanh.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền hương ước, quy ước

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền hương ước, quy ước

Người Hà Nội 13/06/2024 18:09
TTTĐ - Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hình thức tuyên truyền để thu hút đông đảo Nhân dân tham gia phát huy hương ước, quy ...
Quy hoạch Thủ đô phải “động và mở”

Quy hoạch Thủ đô phải “động và mở”

Tin tức 11/06/2024 18:38
TTTĐ - Hai bản quy hoạch của Hà Nội phải "động và mở", phải có độ thoáng. Nếu quy hoạch quá chi tiết, cụ thể thì sẽ thường xuyên phải ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai quy hoạch quan trọng của Thủ đô

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai quy hoạch quan trọng của Thủ đô

Tin tức 10/06/2024 17:12
TTTĐ - Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai quy hoạch quan trọng của Thủ đô.
Đồng bộ cơ chế, ưu tiên xử lý các vấn đề môi trường

Đồng bộ cơ chế, ưu tiên xử lý các vấn đề môi trường

Môi trường 07/06/2024 15:27
TTTĐ - Một trong 7 vấn đề được Bộ Chính trị đặc biệt lưu ý và yêu cầu triển khai cấp bách trong Kết luận số 80-KL/TƯ là vấn đề ...
Yêu nếp làng, yêu Hà Nội qua từng con chữ

Yêu nếp làng, yêu Hà Nội qua từng con chữ

Người Hà Nội 06/06/2024 13:42
TTTĐ - Xa ngoại thành chiêm trũng để lập nghiệp nơi trung tâm Hà Nội đã hơn 20 năm nhưng trong nhà văn Nguyễn Văn Học vẫn luôn thấm đẫm ...
Tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội trong công tác quy hoạch

Tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội trong công tác quy hoạch

Đô thị 03/06/2024 12:14
TTTĐ - Tư duy Thủ đô được thể hiện trong Quy hoạch Thủ đô là tính bao trùm, lan tỏa và quy tụ được những nét tinh hoa, tinh túy ...
Mở ra các hướng kết nối, không gian mới trong phát triển đô thị

Mở ra các hướng kết nối, không gian mới trong phát triển đô thị

Đô thị 30/05/2024 16:47
TTTĐ - Cùng với Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho tái thiết đô ...
    Trước         Sau