Tag

Tạo "cú hích" phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tôi yêu Hà Nội 18/05/2024 17:00
aa
TTTĐ - Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có điều quy định: Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đưa nội dung mới này vào luật tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nguồn nhân lực và khát khao thu hút nhân tài của Hà Nội.
Nguồn nhân lực chất lượng cao là tài nguyên quan trọng nhất Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành chăm sóc sắc đẹp

Vấn đề cốt lõi cho Thủ đô phát triển

Chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Điều đó được thể hiện nhất quán qua các kỳ Đại hội Đảng.

Gần đây nhất, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”.

Từ xưa đến nay, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ nhân tài bốn phương, giúp Thủ đô không ngừng phát triển. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức, nhân tài có vai trò quyết định đến hoàn thành các mục tiêu mà thành phố đặt ra. Việc thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề cốt lõi cho sự phát triển của Thủ đô.

Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố.
Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn là hoạt động thường niên của Hà Nội nhằm khuyến khích, động viên hiền tài

Trong suốt chiều dài lịch sử, Hà Nội đã có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch và phát huy nhân tài, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô. Cụ thể như, Khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô hiện hành quy định: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành chính sách trọng dụng nhân tài; chính sách ưu đãi để áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và các nhà khoa học, công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm của Thủ đô trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương để thực hiện.

Đến nay, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định rõ nét ở Điều 17: Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Khơi thông điểm nghẽn...

Góp ý về dự thảo luật này, TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá: “Thủ đô Hà Nội là địa phương có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng ở nước ta, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Để có được vị thế đặc biệt này, Thủ đô rất cần có những chính sách đặc thù trong các lĩnh vực, trong đó có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đãi ngộ, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô”.

Ảnh minh hoạ:
Ảnh minh hoạ: Câu chuyện sử dụng người tài còn nhiều vấn đề cần phải bàn thảo

Theo ý kiến một số chuyên gia, quy định mới được đưa ra trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo cú hích, mang tính đột phá cho xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới. Việc thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, người có tài năng phải có một sự thử thách nhất định để kiểm tra, đánh giá. Muốn thu hút phải có nguồn, do vậy cần phải tạo nguồn, tìm nguồn, duy trì nguồn, hình thành chính sách rõ ràng để từ đó mới có thể thực hiện việc thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, người có năng lực thực sự.

Anh Nguyễn Tùng Lâm (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho rằng, thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực là một chính sách đúng đắn, cần thiết. Đây cũng là điều mà Hà Nội đã thực hiện nhiều năm qua nhưng chưa có hiệu quả bởi còn nhiều điểm nghẽn do cơ chế, chính sách đãi ngộ chưa tốt, chưa có sức thu hút và chưa sử dụng đúng nhân lực nên lãng phí nhân tài.

Theo anh Lâm, việc bổ sung nội dung thu hút trọng dụng nhân tài vào Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý ràng buộc giữa quyền và trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tuyển dụng nhân tài, đồng thời tránh được một số tiêu cực trong tuyển dụng.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Điều 17: Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

1. Việc thu hút, trọng dụng nhân tài được thực hiện như sau:

a) Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc trong các lĩnh vực, ở trong nước, ở ngoài nước có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển một lĩnh vực, một ngành của Thủ đô được xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức và được hưởng các chế độ, chính sách do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định;

b) Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản này được ký hợp đồng làm việc hoặc được đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc thành phố Hà Nội;

c) Người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao; nhiều kinh nghiệm thực tiễn; có công trình hoặc sản phẩm đã được nghiệm thu, công nhận, ứng dụng đem lại hiệu quả cao thì được ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục với chế độ đãi ngộ phù hợp do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định.

2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô được thực hiện như sau:

a) Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và quốc tế ở các ngành, lĩnh vực: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng; quy hoạch, xây dựng; văn hóa, nghệ thuật, thể thao; giáo dục đào tạo, dạy nghề; y tế; quản trị doanh nghiệp; tài chính, ngân hàng; giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế;

b) Hỗ trợ từ ngân sách của thành phố Hà Nội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia có nhiều cấp học trên địa bàn Thủ đô;

c) Cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của Thủ đô đi học tập tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài;

d) Hỗ trợ hình thành các trung tâm quốc gia, trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; hỗ trợ học phí cho học viên học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của thành phố Hà Nội.

3. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định chi tiết Điều này.

Đọc thêm

Bài 5: Hoà Nhịp nét văn hoá Tràng An, xứ Đoài Emagazine

Bài 5: Hoà Nhịp nét văn hoá Tràng An, xứ Đoài

TTTĐ - Nét văn hoá Thăng Long, xứ Đoài được hoà quyện, tô đẹp thêm cho nền văn hoá Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Bài 4: Những “Đại sứ” tuyên truyền GenZ Tôi yêu Hà Nội

Bài 4: Những “Đại sứ” tuyên truyền GenZ

TTTĐ - Các bạn học sinh, sinh viên đã tích cực quảng bá văn hoá, lịch sử truyền thống, di tích trên địa bàn Thủ đô bằng cách quay dựng video, đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đã giành giải thưởng cuộc thi “Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hoá Thăng Long – Hà Nội” do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức.
Việc làm nhỏ - lan toả lớn Emagazine

Việc làm nhỏ - lan toả lớn

TTTĐ - Hà Nội là thành phố sôi động với nhịp sống hối hả. Thủ đô còn là nơi ẩn chứa nét đẹp văn hóa, lịch sử tự bao đời. Giữa dòng chảy hiện đại, thế hệ trẻ Hà Nội đang nỗ lực gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống một cách đầy sáng tạo và độc đáo.
Cung Thiếu nhi Hà Nội có Tân Giám đốc Tôi yêu Hà Nội

Cung Thiếu nhi Hà Nội có Tân Giám đốc

TTTĐ - Chiều 5/6 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cung Thiếu nhi tới đồng chí Dương Minh Đức và công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành đoàn về công tác cán bộ.
Những việc làm thiết thực, kịp thời động viên, thu hút người tài Tôi yêu Hà Nội

Những việc làm thiết thực, kịp thời động viên, thu hút người tài

TTTĐ - Thành phố Hà Nội đã có những chính sách nổi trội về thu hút nhân tài. Sau khi được tuyển dụng, nhiều người phát huy tài năng, trở cán bộ nòng cốt của các quận, huyện, sở, ban, ngành…
Người trẻ kỳ vọng vào Luật Thủ đô (sửa đổi) Tôi yêu Hà Nội

Người trẻ kỳ vọng vào Luật Thủ đô (sửa đổi)

TTTĐ - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã nhận được nhiều kỳ vọng không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn cả Nhân dân, các bạn trẻ Hà Nội, với mong muốn luật sớm được ban hành, góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo sự lan tỏa, động lực dẫn dắt cho vùng Thủ đô và cả nước.
Giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết, yêu mến Thủ đô Tôi yêu Hà Nội

Giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết, yêu mến Thủ đô

TTTĐ - Ngày 11/5, Cụm hội 3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam quận Đống Đa tổ chức cuộc thi "Tự hào thanh niên Thủ đô" tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tới toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cụm.
"Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ" Tôi yêu Hà Nội

"Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ"

TTTĐ - Chương trình giáo dục mang tên "Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ" vừa được tổ chức tại trường Tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là sự kiện do nhóm sinh viên K41A1, chuyên ngành Truyền thông Marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đảm nhận.
Ngắm đường Phan Đình Phùng trải thảm lá vàng Nhịp sống trẻ

Ngắm đường Phan Đình Phùng trải thảm lá vàng

TTTĐ - Cứ đến tháng 4 hằng năm, những hàng cây sấu hai bên đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, TP Hà Nội) lại đến mùa thay lá. Những chiếc lá rơi nhuộm vàng cả một đoạn đường dài đã tạo nên một nét đẹp lãng mạn độc đáo.
Dấu ấn sức trẻ trên các công trình Tôi yêu Hà Nội

Dấu ấn sức trẻ trên các công trình

TTTĐ - Phủ xanh nhiều góc phố, cơ quan nhằm bảo vệ môi trường đô thị, quảng bá sản phẩm địa phương theo cách của người trẻ… tất cả đã thổi một luồng gió mới góp phần làm thay đổi diện mạo Thủ đô.
Xem thêm