Tag
Công đoàn Thủ đô

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Xã hội 17/10/2023 10:07
aa
TTTĐ - Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.
550 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII Luôn sát cánh, xứng đáng với vai trò là "tổ ấm" của người lao động Dấu ấn một nhiệm kỳ, chăm lo tốt cho người lao động

Vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao

Sáng 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra phiên trọng thể.

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVI tại Đại hội, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI cho biết, hiện nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 9.208 CĐCS và 664.031 đoàn viên, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh có 5.781 CĐCS với 470.024 đoàn viên công đoàn.

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới
Ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI báo cáo tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều thuận lợi: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội tập trung triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 5 năm 2015 - 2020 và đang tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển đúng hướng và đạt mức tăng trưởng khá.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng hàng năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 120 triệu đồng; Lạm phát được kiểm soát, các ngành kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế luôn duy trì theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ trong GRDP.

Người lao động có việc làm ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của Nhân dân từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh các “điểm nóng”, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố.

Đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp

Bên cạnh những thuận lợi, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô cũng đứng trước những khó khăn, thách thức của diễn biến phức tạp tình hình thế giới và khu vực; Dịch bệnh COVID-19 và xung đột Nga - Ukraina ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu; Những vấn đề về an toàn vệ sinh lao động, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ dẫn đến người lao động có nguy cơ mất việc làm… đã tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới
Toàn cảnh đại hội

Mặc dù vậy, với nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống, nhất là sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn thành phố đã linh hoạt, chủ động thích ứng với tình hình mới để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI.

Tổ chức Công đoàn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nội dung hoạt động ngày càng tập trung hướng về cơ sở; Một số nội dung hoạt động đặc trưng riêng có của Công đoàn Thủ đô tiếp tục được phát triển, nhân rộng và nâng cao hiệu quả. Tổ chức Công đoàn thành phố có nhiều đề án, giải pháp, cách làm mới, đi đầu trong xây dựng các mô hình mới, hiệu quả, có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động ghi nhận, đoàn viên, người lao động trân trọng. Những kết quả trên khẳng định tinh thần vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô. Vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn Thủ đô đặt ra mục tiêu “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; Tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; Thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; Góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, các cấp Công đoàn Thủ đô đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp; 2 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ) với 10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn thành phố có 1.000.000 đoàn viên; 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn Thủ đô xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn thành phố tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; Xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn, để Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Đọc thêm

Cân nhắc quy định hưởng thai sản với lao động nữ hiếm muộn BHXH & Đời sống

Cân nhắc quy định hưởng thai sản với lao động nữ hiếm muộn

TTTĐ - Chiều 27/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi). Nhiều ý kiến đại biểu quan tâm kiến nghị tăng quyền lợi của lao động nữ gắn với chế độ thai sản…
Lương hưu sẽ áp mức cao nhất có thể sau cải cách tiền lương BHXH & Đời sống

Lương hưu sẽ áp mức cao nhất có thể sau cải cách tiền lương

TTTĐ - Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, khi cải cách tiền lương từ 1/7 đối với công nhân viên chức, lương hưu cũng áp dụng ở mức cao nhất có thể.
Ban hành quy định về chỉ tiêu dân số với nhà chung cư Đô thị

Ban hành quy định về chỉ tiêu dân số với nhà chung cư

TTTĐ - Ngày 27/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác.
Những lưu ý khi sử dụng điện để phòng, chống cháy nổ Xã hội

Những lưu ý khi sử dụng điện để phòng, chống cháy nổ

TTTĐ - Việc sử dụng điện không đúng cách là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của con người.
Tranh luận sôi nổi về quy định rút bảo hiểm xã hội 1 lần BHXH & Đời sống

Tranh luận sôi nổi về quy định rút bảo hiểm xã hội 1 lần

TTTĐ - Trong phiên thảo luận sáng 27/5 về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm và tranh luận sôi nổi về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần…
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành 4 Luật Muôn mặt cuộc sống

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành 4 Luật

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.
Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông Môi trường

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.
Hà Nội có mưa rào và dông trong hai ngày đầu tuần Môi trường

Hà Nội có mưa rào và dông trong hai ngày đầu tuần

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27-28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.
Tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ cháy qua MTTQ phường Trung Hoà Muôn mặt cuộc sống

Tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ cháy qua MTTQ phường Trung Hoà

TTTĐ - Các tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính sẽ được tiếp nhận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa.
Cơ hội tạo diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội Đô thị

Cơ hội tạo diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội

TTTĐ - Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 định hướng sông Hồng là một trong 5 trục phát triển của Thủ đô.
Xem thêm