Tag

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cần những phẩm chất gì?

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 16/05/2024 15:30
aa
TTTĐ - Sáng 16/5, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.500 thanh niên công nhân được khám bệnh miễn phí Nâng cao năng lực phát triển kinh tế tập thể cho thanh niên 30 đơn vị tham gia Tiếng hát cựu thanh niên xung phong

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và kết nối với 63 điểm cầu các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

Thanh niên cần có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho biết, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò thanh niên cần có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới những phẩm chất gì?
Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, BTV Trung ương Đoàn đã phát động trong đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và xác định những thành tố trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là các giá trị cốt lõi trong hình mẫu thanh niên Việt Nam.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiếp tục xác định triển khai Cuộc vận động này và cụ thể hóa 3 giá trị cốt lõi thành 12 tiêu chí cơ bản trong hình mẫu thanh niên, đó là: Có lý tưởng cách mạng; bản lĩnh vững vàng; giàu lòng yêu nước; đạo đức trong sáng; lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; học tập liên tục; có sức khỏe tốt; kỹ năng phù hợp; khát vọng vươn lên.

Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã cụ thể hóa thành tiêu chí của hình mẫu thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa lớn trong thanh niên. Các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam đã trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của các bạn trẻ.

“Từ những kết quả đạt được, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động với nhiều nội dung, giải pháp mới, quan trọng, phù hợp với tình hình mới. Đây tiếp tục được coi là định hướng, thước đo đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục và sự trưởng thành của thanh niên”, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, thanh niên là chủ nhân của thời đại và tương lai của đất nước. Vì vậy, giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác sẽ phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như truyền thống bất khuất, lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước.

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cần những phẩm chất gì?
Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cần những phẩm chất gì?
Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cần những phẩm chất gì?
Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cần những phẩm chất gì?
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

“Hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tuổi đều có hoài bão lớn lao, thay vì là gánh nặng khi bước chân ra ngoài xã hội. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình, lập kế hoạch dài hạn cho chính mình; ở đây chính là thanh niên có thể tìm được điểm giao thoa giữa sở thích cá nhân, yêu cầu của đất nước và tầm nhìn của thời đại”, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Trao đổi tại hội thảo, TS. Lê Hải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử cho rằng, chuẩn mực đạo đức hay hệ giá trị thanh niên Việt Nam là chuẩn mực đạo đức cách mạng của thanh niên, gồm cả đức và tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Ông cho rằng, chuẩn mực đạo đức thanh niên Việt Nam gồm: sắt son, xung kích, nghĩa tình, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá giáo dục của Quốc hội, cho rằng trong bất kỳ thời kỳ nào, chúng ta cũng cần có những phẩm chất căn cốt của con người Việt Nam là: Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, để mỗi cá nhân điều tiết bản thân tự tin hội nhập mà không hoà tan.

Còn theo ông Hoàng Bình Quân, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, để thanh niên xứng đáng là lực lượng kiến tạo tương lai, lĩnh ấn tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần hội tụ các phẩm chất: lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng, tri thức cao và giàu kỹ năng.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới cần "4 tạo"

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, hội thảo đã nhận được 40 bài tham luận, 12 ý kiến phát biểu, trao đổi rất tâm huyết, chất lượng.

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới những phẩm chất gì?
Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, các tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo khẳng định chuẩn mực đạo đức của thanh niên Việt Nam, với 3 giá trị nền tảng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và 12 tiêu chí cốt lõi được xác định trong Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Đó là sự kết tinh nhiều giá trị, phẩm chất cao đẹp của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và nhất là chuẩn mực con người Việt Nam.

Thực hiện được những giá trị hình mẫu của thanh niên là một trong những thành tố góp phần xây dựng hệ giá trị con người, định vị hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và trên hết là hệ giá trị quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết, trên cơ sở hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, cùng giá trị hình mẫu thanh niên với 12 tiêu chí đã được triển khai trong thời gian qua, cần xem xét xác định giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới nhằm định hướng cho thanh niên sát với điều kiện hiện nay, bao gồm những giá trị chung và giá trị nhân cách cần hướng tới.

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới những phẩm chất gì?
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kết luận Hội thảo

Cũng theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, có thể nghiên cứu để tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa nội hàm 12 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”. Đồng thời, cần chú trọng đến “4 tạo”, gồm: tạo nhận thức cho thanh niên; tạo môi trường để thanh niên hoạt động, trưởng thành; tạo điều kiện cho thanh niên và tạo điển hình để nêu gương cho thanh niên.

Trong xây dựng giá trị hình mẫu, đồng chí Nguyễn Minh Triết đặc biệt nhấn mạnh vai trò tự thân của thanh niên là yếu tố hết sức quan trọng: “Mỗi thanh niên cần xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa. Phải vận dụng các phương pháp: tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, tự phê bình; đồng thời luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng về đạo đức lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Đọc thêm

Bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc của thanh niên Hà Nội Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bệ phóng cho sự phát triển vượt bậc của thanh niên Hà Nội

TTTĐ - Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã tạo đà cho sự phát triển của thanh niên thành phố (TP) Hà Nội.
Phát huy vai trò thanh niên, góp sức trẻ xây dựng Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phát huy vai trò thanh niên, góp sức trẻ xây dựng Thủ đô

TTTĐ - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã bước đầu chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Nhiều nội dung kiến nghị, đề xuất của Đoàn đã được các cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thể chế hóa và đem lại những hiệu quả nhất định. Thông qua đó, cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên từng bước được hoàn thiện.
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác thanh niên Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác thanh niên

TTTĐ - Sáng nay (4/6), Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.
Tạo mọi nguồn lực và điều kiện để trẻ em được phát triển Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tạo mọi nguồn lực và điều kiện để trẻ em được phát triển

TTTĐ - Tối 31/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chươn trình khai mạc hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội (1/6/1955 - 1/6/2024).
Tuổi trẻ Hải Phòng ứng xử văn minh trên không gian mạng” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Hải Phòng ứng xử văn minh trên không gian mạng”

TTTĐ - Chiều 31/5, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng”.
Tuổi trẻ Kon Tum nêu cao tinh thần “tận tâm, tận tụy” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Kon Tum nêu cao tinh thần “tận tâm, tận tụy”

TTTĐ – Sáng 30/5, tại TP Kon Tum, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vinh danh 4 thanh niên cứu người trong vụ cháy tại Trung Kính Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Vinh danh 4 thanh niên cứu người trong vụ cháy tại Trung Kính

TTTĐ - Ghi nhận hành động dũng cảm đập tường cứu người của 4 thanh niên trong vụ cháy tại ngõ 43Trung Kính xảy ra gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã Quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các anh
Bài 3: Những sứ giả quảng bá văn hóa Việt Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bài 3: Những sứ giả quảng bá văn hóa Việt

TTTĐ - Coi trọng và lấy văn hóa, gốc rễ truyền thống làm cốt lõi, nhiều thế hệ người Việt sinh sống ở nước ngoài, dù ở bất cứ quốc gia nào cũng luôn hướng về nguồn cội. Đặc biệt, trong đó, rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài thuộc thế hệ GenZ, Alpha… đã giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt, quảng bá nét văn hóa đặc sắc của dân tộc nơi trời Tây. Đó không chỉ là cách mà họ khẳng định bản sắc Việt với thế giới, mà còn ẩn chứa biết bao tự hào khi mang dòng máu “con Rồng, cháu Tiên”.
Nhiều điểm mới, điển hình trong Chiến dịch tình nguyện hè 2024 Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nhiều điểm mới, điển hình trong Chiến dịch tình nguyện hè 2024

TTTĐ - Chiều 28/5, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thông tin đến báo chí về các Chương trình chiến dịch tình nguyện Hè trong năm 2024, diễn ra từ ngày 2/6 - 4/8; trong đó xác định 4 công trình, 15 chỉ tiêu trong toàn chiến dịch.
Bài 2: Thủ lĩnh ươm “hạt giống đỏ” nơi trời Âu Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bài 2: Thủ lĩnh ươm “hạt giống đỏ” nơi trời Âu

TTTĐ - Trước yêu cầu hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, trí thức trẻ Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết, vận động kiều bào, sát cánh cùng nhau, chung sức, hướng về quê hương.
Xem thêm