Tag

Thủ tướng đốc thúc các tư lệnh ngành thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội

Kinh tế 17/08/2017 10:27
aa
TTTĐ.VN - Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017.

Thủ tướng đốc thúc các tư lệnh ngành thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội

Thủ tướng đốc thúc các tư lệnh ngành thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội
Thủ tướng đốc thúc các tư lệnh ngành thực hiện giải pháp phát triển KTXH

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài; phấn đấu đạt được mục tiêu tổng đầu tư toàn xã hội tương đương khoảng 34-35% GDP; rà soát, kiến nghị loại bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, bảo đảm nguyên tắc thị trường cạnh tranh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Siết chặt kỷ cương tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào một số nội dung: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; chống chuyển giá, thất thu thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; phát triển mạnh thị trường chứng khoán để trở thành kênh huy động vốn quan trọng, chi phí thấp cho doanh nghiệp và các chủ thể khác của nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán theo hướng liên thông, hiện đại, công khai minh bạch, góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, người dân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ phối hợp với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm tăng trưởng tín dụng trên 20% gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng; phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; có giải pháp phù hợp huy động các nguồn ngoại tệ, vàng trong dân phục vụ cho đầu tư phát triển.

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Công Thương rà soát, chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tập trung thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sản lượng đã đề ra; chủ động làm việc với các địa phương công nghiệp chủ lực có các giải pháp tập trung thúc đẩy các ngành công nghiệp trên địa bàn; tập trung nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu; thực hiện các giải pháp kiểm soát nhập khẩu phù hợp, trong đó có biện pháp hàng rào kỹ thuật, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định của pháp luật và phù hợp các cam kết quốc tế; thực hiện các giải pháp phát triển mạnh thị trường trong nước; rà soát, kiểm tra, có biện pháp hiệu quả không để đối tác nước ngoài chiếm lĩnh, thâu tóm thị trường bán lẻ trong nước; cùng các bộ ngành liên quan xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện rà soát, điều chỉnh phù hợp các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sản xuất, nuôi trồng liên quan; hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp, người dân có phương án sản xuất kinh doanh, thu hoạch, đánh bắt, nuôi trồng phù hợp, hiệu quả.

Loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án xây dựng lớn; rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt, không phù hợp theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng và chứng chỉ hành nghề xây dựng; nghiên cứu, xử lý căn bản về cát và vật liệu xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, nhất là các lĩnh vực giao thông, vận tải, logistics; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư xây dựng trong ngành giao thông để đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải ngân các dự án giao thông trọng điểm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thất thoát, lãng phí, chậm trễ, vi phạm quy định; chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để sớm đầu tư nâng cấp Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là đối với doanh nghiệp; rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt, không phù hợp theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; có biện pháp đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch; phấn đấu đạt mục tiêu khách du lịch tăng 30%, thu hút trên 13 triệu lượt khách quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; có giải pháp phù hợp khuyến khích tiêu dùng và chi tiêu đối với du khách; tăng cường kiểm tra, giám sát điểm đến và các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

Giám sát chặt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực thi pháp luật đất đai, tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư; tập trung làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và các doanh nghiệp, dự án lớn có nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp truyền thông, các nhà mạng và trong ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp; bảo đảm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực liên quan theo kịch bản đề ra; tập trung đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; đẩy mạnh thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Xử lý dứt điểm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2017; đề cao trách nhiệm người đứng đầu Bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong triển khai thực hiện và có giải pháp xử lý nghiêm lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước cố tình làm chậm, không thực hiện; bảo đảm công khai minh bạch, thực hiện đúng quy định pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các vi phạm; có biện pháp xử lý dứt điểm dự án, doanh nghiệp không hiệu quả, thất thoát, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản.

Tin liên quan

Đọc thêm

Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng trong mùa mưa Nông thôn mới

Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên cây sầu riêng trong mùa mưa

TTTĐ - Vào mùa mưa, cây sầu riêng thường gặp rất nhiều nấm, bệnh, trong đó có những nguồn bệnh khiến cây có thể bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển, nếu không kịp thời ngăn chặn, phát hiện chữa trị kịp thời cây sầu riêng còn có nguy cơ bị chết.
Người lao động Phân bón Bình Điền thu nhập bình quân hơn 17 triệu đồng/tháng Lao động - Việc làm

Người lao động Phân bón Bình Điền thu nhập bình quân hơn 17 triệu đồng/tháng

TTTĐ - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (thương hiệu Đầu Trâu) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Sau gánh lỗ kỷ lục, F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu Nhịp sống phương Nam

Sau gánh lỗ kỷ lục, F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu

TTTĐ - Chuỗi cầm đồ và cho vay F88 vừa huy động thêm 100 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, mặc dù năm ngoái doanh nghiệp này báo lỗ kỷ lục.
Top ngành hàng Made-in-Vietnam xuất khẩu trực tuyến tăng trưởng cao nhất Thị trường - Tài chính

Top ngành hàng Made-in-Vietnam xuất khẩu trực tuyến tăng trưởng cao nhất

TTTĐ - Khép lại sự kiện tại Hà Nội, hôm nay, Hội nghị thương mại trực tuyến (TMĐT) xuyên biên giới Amazon 2024 với chủ đề “Tinh hoa hàng Việt - Cất cánh toàn cầu” chính thức đến với TP HCM. Sự kiện do Amazon Global Selling Việt Nam đồng tổ chức với Cục TMĐT và Kinh tế số (iDEA) - Bộ Công thương, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm Amazon Global Selling tại Việt Nam.
Thẻ NAPAS có sử dụng được ở nước ngoài không? Kinh tế

Thẻ NAPAS có sử dụng được ở nước ngoài không?

TTTĐ - Thẻ NAPAS có thể sử dụng ở Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia với chi phí hợp lý...
Tăng cường trải nghiệm thanh toán liền mạch cho người dùng Việt Nam Thị trường - Tài chính

Tăng cường trải nghiệm thanh toán liền mạch cho người dùng Việt Nam

TTTĐ - Visa, công ty thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, công bố hợp tác với 3 ví điện tử phổ biến hàng đầu tại Việt Nam – MoMo, VNPAY và ZaloPay – nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho chủ thẻ tại các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SME).
Cơ giới hóa đồng bộ - "chìa khóa" cho sự phát triển bền vững Nông thôn mới

Cơ giới hóa đồng bộ - "chìa khóa" cho sự phát triển bền vững

TTTĐ - Ngày 23/5, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề "Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên".
Khai mạc triển lãm kho bãi và công nghiệp lạnh tại Bình Dương Thị trường - Tài chính

Khai mạc triển lãm kho bãi và công nghiệp lạnh tại Bình Dương

TTTĐ - Sáng 23/5, Triển lãm Kho vận và Tự động hóa Việt Nam 2024 (VWAS 2024) và Triển lãm Chuỗi cung ứng lạnh và Công nghiệp lạnh Việt Nam 2024 (Vietnam Co-Ref Show 2024) đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo thành phố mới Bình Dương.
CIC tập huấn triển khai Thông tư 15/2023 tại Thanh Hóa, Nghệ An Thị trường - Tài chính

CIC tập huấn triển khai Thông tư 15/2023 tại Thanh Hóa, Nghệ An

TTTĐ - Ngày 23/5, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN (Thông tư 15) và Quyết định 573/QĐ-NHNN (Quyết định 573) của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng đến các Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
LPBank xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức A+, triển vọng “Ổn định” Doanh nghiệp

LPBank xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức A+, triển vọng “Ổn định”

TTTĐ - Mức A+ và triển vọng Ổn định của LPBank là xếp hạng tín nhiệm dài hạn được VIS Rating Việt Nam đánh giá. Kết quả này phản ánh tình hình tài chính và hoạt động của LPBank bao gồm chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và an toàn vốn ở mức tốt và bền vững.
Xem thêm