Tag

Đưa 4 huyện về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Nông thôn mới 02/04/2024 16:50
aa
TTTĐ - Hiện có 4 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì) đã hoàn thành hồ sơ và đủ tiêu chí theo quy định của Chính phủ sẽ về đích huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Sở NN&PTNT hoàn thiện các hồ sơ của 4 huyện này để báo cáo Trung ương.
Ứng Hòa đón nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới Hà Nội đặt mục tiêu có 4 huyện NTM nâng cao năm 2024 Chưa thông qua 21 dự án phát triển Nông thôn mới nâng cao

Sáng 2/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện trong quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU chủ trì hội nghị.

Đưa 4 huyện về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024
Quang cảnh hội nghị

Huy động 75.755,8 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" cho thấy: Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ năm 2021 đến quý I/2024 là 75.755,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2024, ngân sách TP còn ủy thác cho Ngân hàng chính sách 800 tỷ đồng để hỗ trợ cho vay thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy.

TP có 18/18 huyện, thị xã (100%) đạt chuẩn NTM; phấn đấu trong tháng 5/2024, có 4 huyện đạt chuẩn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 172 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt mục tiêu Chương trình 04 đến năm 2025) và 65 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (còn thiếu 15 xã so với mục tiêu Chương trình 04 đến năm 2025).

Hiện nay, Đoàn thẩm định NTM của TP đã tiến hành thẩm định thêm 10 xã NTM nâng cao và 3 xã NTM kiểu mẫu đủ điều kiện trình UBND TP công nhận. Năm 2024, các huyện, thị xã đăng ký công nhận 46 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng thêm 6 xã so kế hoạch TP giao và 39 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng thêm 4 xã so kế hoạch TP giao). Đối với chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu, TP còn thiếu 12 xã để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025.

Đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ năm 2021 đến nay, TP đánh giá được 1.657 sản phẩm OCOP (đạt 82,9%) và còn thiếu 343 sản phẩm để đạt mục tiêu 2.000 sản phẩm.

Năm 2024, các quận, huyện, thị xã đăng ký đánh giá, phân hạng 510 sản phẩm. Như vậy, dự kiến đến hết năm 2024, số lượng sản phẩm OCOP sẽ vượt mục tiêu Chương trình đề ra trước 1 năm. Lũy kế từ 2019 đến nay, TP Hà Nội đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm (bằng 89% so với mục tiêu giai đoạn đến hết năm 2025 là 3.054 sản phẩm).

Về phát triển ngành nghề và kinh tế nông thôn, hết năm 2023, TP có 327 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc địa bàn 24 quận, huyện, thị xã. Trong đó, có 278 làng được công nhận danh hiệu Làng nghề và 59 làng được công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống với 6/7 nhóm nghề. Trong 3 tháng đầu năm 2024, TP đã tổ chức khởi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật 4 Cụm Công nghiệp và nâng tổng số Cụm Công nghiệp đã được động thổ, khởi công lên 24/43 Cụm Công nghiệp.

Về nâng cao đời sống nông dân, tính chung quý I/2024, toàn TP giải quyết việc làm cho hơn 45,6 nghìn lao động (đạt 27,6% kế hoạch năm) và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý I/2024, TP ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.000 người với số tiền hỗ trợ 450,4tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 11,3 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 181 người với số tiền hơn 735 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,06%, trong đó có 6 huyện không còn hộ nghèo (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Thanh Trì). Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay, có 8 quận thuộc TP đã hỗ trợ các huyện xây dựng NTM với tổng kinh phí 830,8 tỷ đồng…

Đưa 4 huyện về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị

Tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trong quý I/2024, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy và UBND TP tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban, ngành TP, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp linh hoạt, phù hợp tập trung tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, đối với vấn đề huyện NTM nâng cao hiện nay chia thành 3 nhóm (nhóm huyện khó khăn, huyện đang bứt phá và nhóm huyện đã đăng ký xây dựng NTM nâng cao). Hiện nay có 4 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì) đã hoàn thành hồ sơ và đủ tiêu chí theo quy định của Chính phủ sẽ về đích huyện NTM nâng cao trong năm nay. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở NN&PTNT cố gắng hoàn thiện các hồ sơ của 4 huyện này để báo cáo T.Ư.

Đối với nhóm huyện đang vươn lên xây dựng huyện NTM nâng cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các huyện tập trung rà soát và cố gắng hoàn thiện ở cấp xã; đối với những vấn đề liên quan tiêu chí cấp huyện thì cần phối hợp với các cơ quan của TP để sớm hoàn thiện để trình Hội đồng thẩm định.

Đối với 46 xã đăng ký thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, UBND TP chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các ban HĐND TP rà soát lại để đề ra các biện pháp thúc đẩy quá trình thực hiện.

Đối với nhiệm vụ cấp TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, ngoài phấn đấu có 4 huyện đạt NTM nâng cao thì các Bộ tiêu chí liên quan đến sự hài lòng và tiêu chí khác các sở cần tham gia để hoàn thiện.

Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Sở NN&PTNT theo sát và tham mưu cho TP có chính sách hỗ trợ cho người nông dân kịp thời để vụ Xuân năm nay được mùa và cố gắng không để xảy ra dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm.

Đối với vấn đề mỗi xã một sản phẩm OCOP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, đối với những vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp các huyện cần rà soát lại để cùng các sở liên quan tập trung triển khai trong quý II/2024.

Với hoạt động của các HTX, trang trại, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cần tính toán, đánh giá lại để có đề xuất, quan tâm phát triển mô hình kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển ngành nghề tại khu vực nông thôn, nhất vấn đề đánh giá lại quy mô đầu tư hạ tầng phát triển các làng nghề để phát huy vai trò các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Song song với đó, có giải pháp nâng cao hơn đời sống của nông dân; quan tâm triển khai công tác đầu tư công trong xây dựng NTM.

Đối với công tác tổng kết các tiêu chí trong thực hiện Chương trình 04 nhiệm kỳ khóa XVII, đến hết năm 2023, TP có 13/34 tiêu chí đạt và dự kiến năm 2024 có 6-10 tiêu chí đạt. Đối với khoảng 10 tiêu chí chưa đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các Sở, ngành, huyện rà soát lại để tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình.

Đọc thêm

Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển Nông thôn mới

Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 1/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024.
Khơi dậy sức trẻ khiến “đất cằn nở hoa” Nông thôn mới

Khơi dậy sức trẻ khiến “đất cằn nở hoa”

TTTĐ - Sau hơn chục năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn Thủ đô thay đổi từng ngày theo hướng văn minh, hiện đại. Hưởng ứng các phong trào sức trẻ xây dựng Nông thôn mới, các đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã xung kích đi đầu, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.
Vai trò, ứng dụng của Calcium, Nitrate, Boron trong sản xuất nông nghiệp Instant Article (Facebook)

Vai trò, ứng dụng của Calcium, Nitrate, Boron trong sản xuất nông nghiệp

TTTĐ - Trong sản xuất nông nghiệp, để sử dụng phân bón hiệu quả, nhà nông cần hiểu, nắm bắt và biết cách sử dụng từng hàm lượng phân bón, đặc biệt các hàm lượng như Calcium, Nitrate, Boron... để giúp cây sinh trưởng tốt, năng suất cao.
Phân bón Cà Mau tiếp tục tìm ra khách hàng trúng xe sang Instant Article (Facebook)

Phân bón Cà Mau tiếp tục tìm ra khách hàng trúng xe sang

TTTĐ - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã tổ chức trao tặng giải thưởng đặc biệt chương trình “Đón mùa vàng - Rước xe sang” ô tô Mercedes Benz GLC200 4MATIC cho anh Nguyễn Thanh Trà - đại lý Tài Trà, tỉnh Đắk Lắk. Anh Trà là khách hàng thứ 2 may mắn trúng giải.
Quảng bá các sản phẩm OCOP thông qua Hội Báo toàn quốc 2024 Nông thôn mới

Quảng bá các sản phẩm OCOP thông qua Hội Báo toàn quốc 2024

TTTĐ - Hội Báo toàn quốc 2024 không chỉ quy tụ đông đảo đơn vị báo chí mà còn có sự tham gia đặc biệt của các gian hàng đặc sản vùng miền đến từ 50 tỉnh, thành; mở rộng thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, những sản phẩm OCOP trên khắp cả nước thông qua sự hỗ trợ truyền thông của các cơ quan báo chí.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới Nông thôn mới

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Chiều 11/3, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu những điểm mới của Bộ tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Năm 2025, TP HCM đặt mục tiêu có hơn 3.000ha trồng rau sạch Nông thôn mới

Năm 2025, TP HCM đặt mục tiêu có hơn 3.000ha trồng rau sạch

TTTĐ - UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 4765/QĐ-BNN-TT ngày 9/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.
Phân bón Cà Mau tài trợ xây mới phòng học tại Hà Tĩnh Nông thôn mới

Phân bón Cà Mau tài trợ xây mới phòng học tại Hà Tĩnh

TTTĐ - Sáng 28/2, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với địa phương tổ chức Lễ khánh thành bàn giao nhà học bộ môn của trường THCS Hà Linh thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trị giá 5,9 tỷ đồng.
Lấy các cụm liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ làm động lực tăng trưởng Nông thôn mới

Lấy các cụm liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ làm động lực tăng trưởng

TTTĐ - Hội thảo tổng kết hoạt động 2023 và lập kế hoạch 2024 Nhóm công tác PPP (đối tác công – tư) rau quả - Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kết hợp với Ngày hội thu hoạch khoai tây – chia sẻ mô hình liên kết sản xuất khoai tây bền vững vừa được tổ chức tại Gia Lai.
Phát triển nông nghiệp huyện Mê Linh theo hướng hiện đại Nông thôn mới

Phát triển nông nghiệp huyện Mê Linh theo hướng hiện đại

TTTĐ - Sáng 19/2, thăm, động viên nông dân huyện Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị bà con nông dân tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo vùng sản xuất hàng hoá cho thu nhập cao.
Xem thêm