Tag

Cao Bằng: 77 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ bị "phạt nguội"

Văn hóa giao thông 17/05/2024 22:50
aa
TTTĐ - Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 22/4 - 15/5/2024).
Cao Bằng: Bắt nhóm đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo Cao Bằng: Bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy Cao Bằng: 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy Cao Bằng: 4 án tử hình, 1 án chung thân cho các đối tượng mua bán ma tuý
Ảnh 01: Xe ô tô BKS: 30H - 839.91 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định,
Xe ô tô biển kiểm soát 30H - 839.91 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định,

Theo đó, thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 77 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

TT

Biển số

Thời gian phát hiện

vi phạm

Địa điểm vi phạm

51A - 582.21

13 giờ 43 phút, ngày 09/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11C - 036.93

19 giờ 50 phút, ngày 09/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

20R - 018.75

21 giờ 45 phút, ngày 09/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

12R - 011.14

00 giờ 02 phút, ngày 10/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

14R - 021.62

00 giờ 18 phút, ngày 10/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

30H - 839.91

08 giờ 38 phút, ngày 10/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

34C - 227.29

11 giờ 09 phút, ngày 10/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

98F - 010.88

05 giờ 33 phút, ngày 11/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

98A - 587.79

13 giờ 56 phút, ngày 11/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

29R - 005.62

12 giờ 01 phút, ngày 12/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11A - 082.96

15 giờ 53 phút, ngày 12/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11C - 028.27

17 giờ 32 phút, ngày 12/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11H - 004.09

01 giờ 50 phút, ngày 13/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11A - 107.08

06 giờ 17 phút, ngày 13/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

20C - 142.37

18 giờ 03 phút, ngày 14/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

36C - 334.35

19 giờ 14 phút, ngày 14/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11K - 4114

19 giờ 50 phút, ngày 14/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

30L - 7179

12 giờ 39 phút, ngày 15/05/2024

Km 271, Quốc lộ 3

11A – 017.97

07 giờ 35 phút,

ngày 22/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30K – 166.20

15 giờ 32 phút,

ngày 22/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30H – 136.94

19 giờ 53 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30G – 573.35

16 giờ 37 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 663.23

01 giờ 19 phút,

ngày 26/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 065.96

22 giờ 03 phút,

ngày 25/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30H – 475.08

08 giờ 45 phút,

ngày 26/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30A – 744.16

09 giờ 42 phút,

ngày 23/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20C – 249.07

13 giờ 14 phút,

ngày 22/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30L – 322.90

15 giờ 41 phút,

ngày 23/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 089.08

08 giờ 03 phút,

ngày 24/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 639.39

10 giờ 10 phút,

ngày 25/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29T – 4458

14 giờ 03 phút,

ngày 25/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 067.82

10 giờ 12 phút,

ngày 26/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30K – 728.78

13 giờ 10 phút,

ngày 26/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 073.85

17 giờ 50 phút,

ngày 26/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

89A – 461.31

01 giờ 42 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30F – 768.68

08 giờ 56 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29H – 078.01

09 giờ 42 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 106.12

09 giờ 47 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30A – 115.30

11 giờ 18 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 442.11

11 giờ 50 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 562.30

11 giờ 52 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11E – 000.05

13 giờ 11 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 212.38

14 giờ 16 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

12A – 053.13

14 giờ 33 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

18C – 090.25

14 giờ 48 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30G – 574.20

17 giờ 10 phút,

ngày 27/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29A – 908.04

10 giờ 40 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29E – 050.86

12 giờ 51 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30K – 368.94

13 giờ 23 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

88A – 430.26

13 giờ 58 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 077.02

13 giờ 58 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 024.50

14 giờ 49 phút,

ngày 28/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

14A – 227.12

11 giờ 46 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 072.72

22 giờ 39 phút,

ngày 05/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 735.41

17 giờ 52 phút,

ngày 05/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29H – 078.01

17 giờ 02 phút,

ngày 05/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

15A – 537.20

15 giờ 15 phút,

ngày 05/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30Z – 1956

17 giờ 10 phút,

ngày 04/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 055.68

09 giờ 48 phút,

ngày 04/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 083.65

06 giờ 38 phút,

ngày 04/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11C – 055.55

05 giờ 45 phút,

ngày 04/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29B – 404.12

14 giờ 15 phút,

ngày 01/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

89A – 313.81

08 giờ 44 phút,

ngày 01/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11E – 000.05

04 giờ 43 phút,

ngày 01/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30E – 160.57

14 giờ 38 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

79A – 489.13

14 giờ 32 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20C – 268.43

14 giờ 17 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30H – 046.66

13 giờ 31 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30K – 438.03

13 giờ 04 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29C – 087.54

12 giờ 12 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30H – 136.94

11 giờ 16 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

30F – 942.25

09 giờ 52 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

20A – 586.14

05 giờ 23 phút,

ngày 29/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

29T – 4458

15 giờ 24 phút,

ngày 30/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11A – 094.32

17 giờ 54 phút,

ngày 30/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

11C – 064.52

00 giờ 10 phút,

ngày 01/05/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

14A – 227.12

05 giờ 54 phút,

ngày 30/04/2024

Km2+980

đường Võ Nguyên Giáp

Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: Số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Ảnh 02: Xe ô tô BKS: 11A - 077.02 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định,
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 077.02 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp

Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 017.97 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp

Đọc thêm

Lắp đặt camera phạt nguội trên đèo Hải Vân Nhịp điệu cuộc sống

Lắp đặt camera phạt nguội trên đèo Hải Vân

TTTĐ - Cơ quan chức năng thống nhất sẽ lắp đặt camera giám sát phạt nguội tại khu vực di tích Hải Vân quan, thuộc đèo Hải Vân và lập tổ tự quản để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho du khách tham quan.
Cao Bằng: 39 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội" Văn hóa giao thông

Cao Bằng: 39 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"

TTTĐ - Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện 39 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.
Cao Bằng: 53 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội" Văn hóa giao thông

Cao Bằng: 53 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"

TTTĐ - Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 53 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024 Văn hóa giao thông

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.
40 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 30 người tử vong Văn hóa giao thông

40 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 30 người tử vong

TTTĐ - Sáng 11/4, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết quý I năm 2024, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 30 người, bị thương 5 người.
Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho bạn trẻ Văn hóa giao thông

Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho bạn trẻ

TTTĐ - Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2024, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và tuyên truyền về hoạt động phòng cháy chữa cháy trong thanh niên.
Cao Bằng: 46 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội" Văn hóa giao thông

Cao Bằng: 46 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"

TTTĐ - Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 46 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.
Không đồng ý cấm xe 30 chỗ lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn Nhịp điệu cuộc sống

Không đồng ý cấm xe 30 chỗ lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TTTĐ - Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam bày tỏ không đồng tình việc cấm xe 30 chỗ, xe tải trên 6 trục lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vì lo ngại sẽ gia tăng nguy cơ mất an toàn trên Quốc lộ 1.
Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho cán bộ Đoàn cốt cán Văn hóa giao thông

Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho cán bộ Đoàn cốt cán

TTTĐ - Nhân dịp Tháng Thanh niên, ngày 19/3/2023, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Y tế tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) cho trên 100 cán bộ đoàn cốt cán của nhà trường.
Cao Bằng: 48 trường hợp điều khiển ô tô bị "phạt nguội" Văn hóa giao thông

Cao Bằng: 48 trường hợp điều khiển ô tô bị "phạt nguội"

TTTĐ - Công an tỉnh Cao Bằng vừa thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông.
Xem thêm