Tag
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Đơn vị mẫu mực về bố trí cảnh quan nơi công sở

Văn hóa 18/10/2023 16:12
aa
TTTĐ - Kiểm tra về thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử tại Sở Khoa học và Công nghệ, các thành viên trong đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội dẫn đầu, đều ấn tượng với cảnh quan, không gian, cây xanh nơi công sở của đơn vị.
Tấm gương người thầy trong văn hóa ứng xử trường học Hà Nội chấn chỉnh sai phạm về dạy liên kết, văn hóa ứng xử trong trường học Hiệu quả từ thực hiện các quy tắc ứng xử gắn với di tích lịch sử

Tạo chuyển biến tích cực trong ứng xử

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội báo cáo với đoàn công tác
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội báo cáo với đoàn công tác

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội cho biết: Việc triển khai thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong việc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Hiệu quả làm việc của công chức, viên chức được nâng lên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Không gian xanh tại văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội
Không gian xanh tại văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

Sở gắn việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ đề công tác hàng năm của thành phố, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội
Nhiều giải pháp để tăng hiệu quả thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường đánh giá cao việc niêm yết 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường đánh giá cao việc niêm yết 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội

Nội dung của 2 Bộ Quy tắc ứng xử được cụ thể hóa trong tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, năm.

Nhiều giải pháp để tăng hiệu quả thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử

Qua triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của cá nhân trong việc thực thi công vụ, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả.

Nhiều giải pháp để tăng hiệu quả thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động luôn có thái độ lịch sự, văn minh trong giao tiếp với người dân, không gây nhũng nhiễu, phiền hà khi giải quyết công việc; Thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; Từng bước hình thành những chuẩn mực văn hóa, lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân tại công sở và nơi công cộng, ý thức giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, Thủ đô.

"Đặt hàng" ứng dụng giám sát thực hiện quy tắc ứng xử

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) khẳng định: Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan mẫu mực về bố trí cảnh quan nơi công sở đặc biệt là về không gian, cây xanh. Tại các phòng làm việc sạch sẽ, sắp xếp tài liệu khoa học, chủ động trang trí, bố trí nơi làm việc đẹp, hợp lý. Bộ Quy tắc ứng xử niêm yết công khai, rõ ràng, giúp người dân quan sát rõ ràng.

chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn minh và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) phát biểu tại buổi làm việc

"Đây là nơi các nhà khoa học đến để liên hệ, làm việc, chính vì thế, Sở Khoa học và Công nghệ cần có những đặc thù gì riêng so với các đơn vị khác", đồng chí Bùi Minh Hoàng nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Minh Hoàng đề nghị, qua 6 năm thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ nếu thấy 2 bộ Quy tắc ứng xử có cần sửa đổi, bổ sung gì. Nếu không có gì cần thay đổi thì mong Sở đưa ra những giải pháp để nâng tầm 2 Bộ Quy tắc ứng xử, làm sao để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Đại diện Ban Dân vận TP Hà Nội đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phấn khởi khi Sở thực hiện mô hình khéo, tuyên truyền sâu rộng hơn 2 Bộ Quy tắc ứng xử. Việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc này rất gần với công tác dân vận nên Ban Dân vận đề nghị cơ quan lồng ghép với các quy chế của cơ quan để thực hiện tốt hơn các nội dung này.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của đoàn công tác
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của đoàn công tác

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và sẽ có giải pháp khắc phục. Sự động viên, góp ý của đoàn công tác sẽ khiến đơn vị hoàn thiện hơn, triển khai thực hiện tốt hơn 2 Bộ Quy tắc ứng xử cũng như công tác chuyên môn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh lại việc các thành viên trong đoàn đánh giá rất cao việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử tại Sở Khoa học và Công nghệ. Cán bộ tại Sở thực hiện đúng kỉ cương, trách nhiệm, nhân ái, rất đáng trân trọng.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí cho biết trong việc tham mưu với thành phố của đoàn công tác, nhiều mô hình, cách thể hiện, cách bài trí nơi làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trang phục làm việc... tại Sở rất đáng được lan tỏa, học hỏi và nhân rộng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội mong muốn đơn vị tăng cường đến việc đánh giá, biểu dương khen thưởng cấp thành phố việc thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ quan; Tìm ra đặc trưng của cơ quan để nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ; Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện quy tắc ứng xử; Nhân rộng các mô hình; Vận động, tuyên truyền, giáo dục người thân ở nơi cư trú để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí cũng lưu ý Sở thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Sở có một ứng dụng, phần mềm để giám sát việc theo dõi, quản lý thực hiện quy tắc ứng xử như hút thuốc, mặc trang phục không phù hợp... không chỉ cho cơ quan mà cả thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử:

Sở tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố; Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua của thành phố, cơ quan, đơn vị.

Đơn vị nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện có hiệu quả và nhân rộng các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của thành phố về tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đơn vị tổ chức tiếp nhận, xác minh và kịp thời xử lý các thông tin phản ánh của tổ chức, công dân về việc vi phạm thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng của công chức, viên chức, người lao động.

Đơn vị cũng nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; Tiếp tục đề xuất, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong cơ quan, đơn vị.

Đọc thêm

Phát động bình chọn "Những bản hùng ca đất nước" Văn hóa

Phát động bình chọn "Những bản hùng ca đất nước"

TTTĐ - Tối 18/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất với chủ đề “Những bản hùng ca đất nước”.
Thư viện Hà Nội trưng bày chuyên đề mừng sinh nhật Bác Văn hóa

Thư viện Hà Nội trưng bày chuyên đề mừng sinh nhật Bác

TTTĐ - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân”.
Nguyệt Khuê - mẫu nhí cá tính và học giỏi Thời trang - Làm đẹp

Nguyệt Khuê - mẫu nhí cá tính và học giỏi

TTTĐ - Võ Minh Nguyệt Khuê gia nhập làng mode chưa lâu nhưng mới đây, mẫu nhí 10 tuổi đã ghi dấu ấn khi catwalk thần thái trong BST “Nghiên" của NTK Đức Lương tại "NDQ Fashion Show Tinh hoa đất Rồng".
Nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh Hùng Vương Văn hóa

Nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh Hùng Vương

TTTĐ - Vừa qua, tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (Đền Nội Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội), Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa cội nguồn và Tôn vinh Hùng Vương đã chính thức ra mắt.
Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng sinh nhật Bác Điện ảnh - Âm nhạc

Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng sinh nhật Bác

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), thực hiện sự phân công của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 5 đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở sẽ tổ chức biểu diễn phục vụ Nhân dân Thủ đô tại trung tâm một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Top One Studio ký kết hợp tác chiến lược với SpaceSpeakers Label và Suboi Điện ảnh - Âm nhạc

Top One Studio ký kết hợp tác chiến lược với SpaceSpeakers Label và Suboi

TTTĐ - Top One Studio vừa ký kết hợp tác chiến lược với SpaceSpeakers Label và Suboi, công bố các dự án sáng tạo đột phá
Những vở kịch hấp dẫn dành cho thiếu nhi dịp hè 2024 Điện ảnh - Âm nhạc

Những vở kịch hấp dẫn dành cho thiếu nhi dịp hè 2024

TTTĐ - Chào đón Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và dịp hè 2024, Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt dự án biểu diễn có tên gọi “Mùa hè yêu thương”.
Á hậu Lâm Kiều Anh sẽ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật Giải trí

Á hậu Lâm Kiều Anh sẽ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật

TTTĐ - Á hậu Đại dương Lâm Kiều Anh vừa tốt nghiệp khoa tài chính của trường Bucknell University Pennsylvania ở Mỹ và cho biết sẽ trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.
Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh của kinh tế Việt Nam Văn hóa

Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh của kinh tế Việt Nam

TTTĐ - Sáng 14/5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035.
30 đơn vị tham gia Tiếng hát cựu thanh niên xung phong Điện ảnh - Âm nhạc

30 đơn vị tham gia Tiếng hát cựu thanh niên xung phong

TTTĐ - Chung khảo Liên hoan Tiếng hát Cựu Thanh niên xung phong - Hà Nội năm 2024 có 30 đơn vị quận, huyện, thị xã tham gia. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Hà Nội tổ chức.
Xem thêm