Tag

Hiệu quả từ công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Muôn mặt cuộc sống 04/10/2023 15:22
aa
TTTĐ - Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Ba Vì luôn chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác dân tộc; Đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, động viên người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.
Ưu tiên nguồn lực triển khai dự án đầu tư, phát triển vùng dân tộc thiểu số Tạo điều kiện tốt nhất cho bà con dân tộc thiểu số Thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng bào dân tộc nỗ lực phát triển kinh tế

Xã Ba Vì (huyện Ba Vì), nơi có 98% dân số là đồng bào dân tộc Dao từng là xã đặc biệt khó khăn. Giai đoạn năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 50%, thế nhưng tới nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,86%; Thu nhập bình quân đầu người của Nhân dân trong xã đạt 64,7 triệu đồng/năm; 3/3 thôn của xã được UBND TP được công nhận làng nghề thuốc Nam truyền thống

Với đặc thù xã có nghề làm thuốc Nam truyền thống của người Dao, xã Ba Vì đã phối hợp với Hội đông y huyện mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chế biến thuốc Nam cho đồng bào. Đến nay, cơ bản các hộ dân trong xã đều sản xuất và trồng cây thuốc Nam; Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 0,86%... Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của huyện và thành phố, xã Ba Vì đã đạt chuẩn Nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được đảm bảo.

Hiệu quả từ công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và Ban Dân vận Huyện ủy Ba Vì thăm mô hình chế biến thuốc Nam của hộ gia đình bà Triệu Thị Thanh (xã Ba Vì, huyện Ba Vì)

Cùng với xã Ba Vì, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số các xã Minh Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Khánh Thượng... cũng cũng từng bước phát triển các “thương hiệu riêng”, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế của huyện Ba Vì. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các sản phẩm OCOP như: Trồng mai trắng, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, đà điểu, nuôi ong, sản xuất, chế biến chè búp khô… gắn với phát triển các mô hình du lịch cộng đồng.

Nhiều hợp tác xã trên địa bàn 7 xã dân tộc miền núi được thành lập, tập trung đầu tư, liên kết với nông dân để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, điển hình là Hợp tác xã Nam dược Tản Viên (xã Tản Lĩnh) đã xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP, trên cơ sở kế thừa, phát huy các bài thuốc y học cổ truyền và tinh hoa y học bản địa để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế… Hiện nay, Hợp tác xã Nam dược Tản Viên liên kết trồng cây thuốc Nam với trên 10 hộ trong xã Tản Lĩnh, tạo việc làm cho gần 20 lao động là người địa phương, với mức thu nhập từ 7-15 triệu đồng/tháng.

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Những kết quả trên đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của huyện Ba Vì. Năm 2011, 7 xã miền núi có 2.693 hộ nghèo, chiếm 13,15%; Đến nay giảm xuống còn 177 hộ (tỷ lệ 0,69%). 7/7 xã miền núi của huyện cũng đạt chuẩn Nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2025 có 3/7 xã đạt Nông thôn mới nâng cao; Thu nhập bình quân đầu người 7 xã miền núi hiện nay đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Kết quả này có được là nhờ huyện Ba Vì đã đẩy mạnh công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Huyện ủy Ba Vì xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy và toàn hệ thống chính trị.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy và Huyện ủy Ba Vì, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và 7 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thường xuyên nắm bắt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân...

Trong đó, xác định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ trọng tâm, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan của huyện và cấp ủy, chính quyền 7 xã miền núi tăng cường vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Huyện tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với phát triển kinh tế, huyện cũng đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-UBND về công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đến nay, 100% các xã miền núi đã thành lập đội bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số; Sưu tầm, mua sắm, trao tặng được 24 bộ cồng chiêng của đồng bào Mường và 3 bộ chuông chiêng của đồng bào Dao.

Các lễ hội truyền thống, các phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thi trang phục truyền thống các dân tộc… được quan tâm duy trì và đẩy mạnh. Ban Dân vận Huyện ủy Ba Vì đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền 7 xã tích cực vận động đồng bào bỏ dần các hủ tục lạc hậu, bài trừ tệ nạn, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh.

Có thể nói công tác dân vận đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Vì nói riêng, của TP Hà Nội nói chung.

Đọc thêm

Quy chế mới về xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” Muôn mặt cuộc sống

Quy chế mới về xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lối sống thực dụng, cực đoan có nguy cơ lan rộng Muôn mặt cuộc sống

Lối sống thực dụng, cực đoan có nguy cơ lan rộng

TTTĐ - Trong khi đạt nhiều mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đời sống vượt trội so với trước đây thì ở một số nơi, trong một số trường hợp, đạo đức, văn hóa xã hội lại có biểu hiện xuống cấp, chủ nghĩa cá nhân có cơ hội phát triển. Lối sống thực dụng cực đoan như một thứ dịch bệnh có nguy cơ lan rộng trong xã hội, nhất là lớp trẻ.
Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Muôn mặt cuộc sống

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đơn vị sự nghiệp công lập

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố.
Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử Muôn mặt cuộc sống

Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát động, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”.
Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Muôn mặt cuộc sống

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

TTTĐ - Tại văn bản số 3625/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tạo “bệ phóng” cho Hà Nội Muôn mặt cuộc sống

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tạo “bệ phóng” cho Hà Nội

TTTĐ - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các quy định đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, nếu được thông qua sẽ tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - văn minh - hiện đại", phù hợp với tầm nhìn chiến lược được nêu trong Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành 4 Luật Muôn mặt cuộc sống

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành 4 Luật

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.
Tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ cháy qua MTTQ phường Trung Hoà Muôn mặt cuộc sống

Tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ cháy qua MTTQ phường Trung Hoà

TTTĐ - Các tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính sẽ được tiếp nhận tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa.
Sửa đổi Luật Thủ đô để Hà Nội bứt phá, phát triển bền vững Muôn mặt cuộc sống

Sửa đổi Luật Thủ đô để Hà Nội bứt phá, phát triển bền vững

TTTĐ - Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm, việc sửa đổi Luật Thủ đô là vấn đề cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay, đây cũng là cơ hội để Thủ đô Hà Nội bứt phá, phát triển.
Mong Luật Thủ đô (sửa đổi) thông qua, đáp ứng nhu cầu thực tiễn Muôn mặt cuộc sống

Mong Luật Thủ đô (sửa đổi) thông qua, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

TTTĐ - Tại kỳ họp thứ 7, dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri cùng hàng triệu Nhân dân Thủ đô đang theo dõi sát sao thông tin tại kỳ họp, mong ngóng, chờ đợi dự thảo Luật được thông qua, để Thủ đô "gỡ rào cản" phát triển mạnh mẽ.
Xem thêm