Tag

Phát huy sáng kiến, tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng của người lao động

Văn hóa 13/10/2023 15:29
aa
TTTĐ - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự sáng tạo trong đoàn viên, người lao động để tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng cho người lao động.
Bài 1: Đặc sản văn hóa thành “nam châm” hút khách Ra quân cao điểm tuyên truyền trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn hóa
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận

Ngày 13/10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Lãnh đạo các Sở, ngành.

Nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết, hai năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực triển khai có hiệu quả Chương trình 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Trong công tác tuyên truyền, đã đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô về vị trí, vai trò của sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Đảng đoàn LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động; Bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; Thúc đẩy và phát huy tính sáng tạo; Góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và lành mạnh hóa lối sống của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ; Đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hằng năm, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi làm việc, khu nhà ở, khu vực có đông CNLĐ cư trú. Hiện, trên địa bàn thành phố có 92 tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân; 61 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 35 cụm văn hóa thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn cũng đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động đăng ký công nhận sáng kiến trong lao động sản xuất, nhằm khích lệ sự sáng tạo trong đoàn viên, người lao động. Năm 2021, có 17.207 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 260 tỷ đồng; Năm 2022, có 18.395 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 240 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả Hội thi thợ giỏi nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm nâng chất lượng triển khai Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh phát biểu tại buổi kiểm tra.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, LĐLĐ đã có triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực; Tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động… Nhiều hoạt động do LĐLĐ thành phố tổ chức đã đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. LĐLĐ cũng đã chú trọng đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của thành phố được nâng cao.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị, Đảng đoàn LĐLĐ thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng trở thành chỗ dựa tin cậy của CNLĐ Thủ đô.

Chăm lo đào tạo, giải quyết việc làm cho công nhân

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Liên đoàn Lao động thành phố trong việc triển khai Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Nhấn mạnh, LĐLĐ thành phố Hà Nội hiện có 9.208 công đoàn cơ sở và 664.031 đoàn viên, là lực lượng lao động quan trọng tạo ra hàng hóa, sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao việc Đảng đoàn LĐLĐ thành phố đã ban hành 121 văn bản triển khai thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Nổi bật là việc tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2022-2025”.

Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, LĐLĐ thành phố cũng đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hằng năm, các cấp công đoàn tổ chức trên 3.100 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, với trên 162.000 công nhân lao động tham gia trong Tháng công nhân.

LĐLĐ thành phố đã từng bước xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi làm việc, khu nhà ở, khu vực có đông CNLĐ cư trú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô…

Chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền vận động, tiếp cận đoàn viên, người lao động, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn gặp khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị LĐLĐ thành phố tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với việc tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU, LĐLĐ thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự sáng tạo trong đoàn viên, người lao động để tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng cho người lao động.

LĐLĐ thành phố cần phối hợp của các sở, ban, ngành huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các sáng kiến, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, người lao động; Chăm lo đào tạo, nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm cho CNLĐ.

Đọc thêm

Theo dấu chân Bác Hồ “Từ Việt Bắc về Hà Nội” Văn học

Theo dấu chân Bác Hồ “Từ Việt Bắc về Hà Nội”

TTTĐ - “Từ Việt Bắc về Hà Nội” là tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm” của PGS.TS, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tác phẩm khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 5 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.
Phát động bình chọn "Những bản hùng ca đất nước" Văn hóa

Phát động bình chọn "Những bản hùng ca đất nước"

TTTĐ - Tối 18/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất với chủ đề “Những bản hùng ca đất nước”.
Thư viện Hà Nội trưng bày chuyên đề mừng sinh nhật Bác Văn hóa

Thư viện Hà Nội trưng bày chuyên đề mừng sinh nhật Bác

TTTĐ - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân”.
Nguyệt Khuê - mẫu nhí cá tính và học giỏi Thời trang - Làm đẹp

Nguyệt Khuê - mẫu nhí cá tính và học giỏi

TTTĐ - Võ Minh Nguyệt Khuê gia nhập làng mode chưa lâu nhưng mới đây, mẫu nhí 10 tuổi đã ghi dấu ấn khi catwalk thần thái trong BST “Nghiên" của NTK Đức Lương tại "NDQ Fashion Show Tinh hoa đất Rồng".
Nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh Hùng Vương Văn hóa

Nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh Hùng Vương

TTTĐ - Vừa qua, tại Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân (Đền Nội Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội), Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa cội nguồn và Tôn vinh Hùng Vương đã chính thức ra mắt.
Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng sinh nhật Bác Điện ảnh - Âm nhạc

Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng sinh nhật Bác

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), thực hiện sự phân công của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 5 đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở sẽ tổ chức biểu diễn phục vụ Nhân dân Thủ đô tại trung tâm một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Top One Studio ký kết hợp tác chiến lược với SpaceSpeakers Label và Suboi Điện ảnh - Âm nhạc

Top One Studio ký kết hợp tác chiến lược với SpaceSpeakers Label và Suboi

TTTĐ - Top One Studio vừa ký kết hợp tác chiến lược với SpaceSpeakers Label và Suboi, công bố các dự án sáng tạo đột phá
Những vở kịch hấp dẫn dành cho thiếu nhi dịp hè 2024 Điện ảnh - Âm nhạc

Những vở kịch hấp dẫn dành cho thiếu nhi dịp hè 2024

TTTĐ - Chào đón Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và dịp hè 2024, Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt dự án biểu diễn có tên gọi “Mùa hè yêu thương”.
Á hậu Lâm Kiều Anh sẽ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật Giải trí

Á hậu Lâm Kiều Anh sẽ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật

TTTĐ - Á hậu Đại dương Lâm Kiều Anh vừa tốt nghiệp khoa tài chính của trường Bucknell University Pennsylvania ở Mỹ và cho biết sẽ trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.
Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh của kinh tế Việt Nam Văn hóa

Phát triển văn hóa thành sức mạnh nội sinh của kinh tế Việt Nam

TTTĐ - Sáng 14/5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035.
Xem thêm