Tag
Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn Hà Nội

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Nhịp sống trẻ 28/03/2023 17:20
aa
TTTĐ - Chiều 28/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ cơ quan Thành đoàn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
Tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong sinh viên Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng triển khai kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu, quy định của cấp trên về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nghiêm túc quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ công tác, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn lần thứ XXI, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng các hoạt động vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, văn hóa và ý thức pháp luật; Lãnh đạo đảng viên, các đoàn thể quần chúng đoàn kết khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô phát triển.

Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ cơ quan Thành đoàn (nhiệm kỳ 2020 – 2025)
Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ cơ quan Thành đoàn (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo; Xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề công tác hàng năm.

Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, chương trình công tác năm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân, trước hết là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian vừa qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, hướng hoạt động trọng tâm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai hoàn thành tốt Tháng Thanh niên năm, chỉ đạo các cấp tổ chức thành công Đại hội Đoàn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm.

Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chủ trì Hội nghị
Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chủ trì Hội nghị

Đảng ủy cơ quan Thành đoàn và các chi bộ trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm tốt công tác truyền thông, tạo dư luận tốt trong xã hội có sức lan tỏa lớn; Luôn quan tâm, kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên để đảng viên nắm rõ các chủ trương, của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên.

Các Chi bộ kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình, nghị quyết phù hợp vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở. Các chi bộ quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác dân vận gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.

Giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn Hà Nội đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Thành phố, giữ vững đoàn kết nội bộ, quyết liệt, trong chỉ đạo, chia sẻ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên khắc phục vượt khó thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trên cả hai phương diện; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, hướng hoạt động vào công tác giáo dục truyền thống, hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động xung kích tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc của Thành phố có sức lan tỏa tạo dư luận tốt trong xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được duy trì tốt, các Chi bộ đã tập trung đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Công tác đảng vụ của hầu hết các chi bộ đã đi vào nề nếp, tiến bộ hơn những năm trước. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức các chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên được tiến hành thường xuyên; Đảng viên, cán bộ công viên chức phấn khởi, yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Các đoàn thể phát huy tốt vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt đại hội theo nhiệm kỳ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Hội nghị

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác cán bộ, động viên, khen thưởng kịp thời; Bồi dưỡng quấn chúng ưu tú, kết nạp đảng viên mới; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; Quan tâm chỉ đạo và động viên các đoàn thể quần chúng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2025, việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn được ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, tích cực phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực của xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của cơ quan chuyên môn, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Chăm lo, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, khỏe về thể chất, đẹp về văn hóa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn Hà Nội trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn Hà Nội tập trung công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng; Lãnh đạo thực hiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đảng viên công chức viên chức

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ trước; Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với thế hệ trẻ trước sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước, cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn Hà Nội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của Thủ đô, các nhiệm vụ chính trị của công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đọc thêm

Tự hào chúng tôi là nhà báo Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tự hào chúng tôi là nhà báo

TTTĐ - Nghề báo xưa nay vẫn nhọc nhằn, gian khó nhưng cũng đầy vinh quang. Các thế hệ nhà báo luôn tự hào là những “thư ký thời đại”.
“Làng báo” rộn ràng mừng 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Tuổi trẻ học và làm theo Bác

“Làng báo” rộn ràng mừng 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), “làng báo" nước ta rộn ràng các hoạt động chào mừng. Trên mạng xã hội Facebook, Zalo, các phóng viên, người làm báo thay đổi khung hình đại diện (avatar). Những cuộc gặp mặt, tri ân các nhà báo diễn ra sôi nổi, náo nức.
Tỉnh đoàn Yên Bái và Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường các hoạt động an sinh xã hội Camera 360 trẻ

Tỉnh đoàn Yên Bái và Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường các hoạt động an sinh xã hội

TTTĐ - Sáng 20/6, đồng chí Hà Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).
Mang mùa hè bổ ích đến với thiếu nhi qua “Sân chơi cuối tuần” Bản tin công tác Đội

Mang mùa hè bổ ích đến với thiếu nhi qua “Sân chơi cuối tuần”

TTTĐ - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Sân chơi cuối tuần” với chủ đề: “Vui khỏe - an toàn - học ngàn điều hay”.
Thắm tình hữu nghị  tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc Tôi yêu Hà Nội

Thắm tình hữu nghị tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc

TTTĐ - Chiều 19/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội và Đoàn Thanh niên Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.
Giới trẻ Hà thành “ăn, ngủ” theo "nhịp đập" EURO Camera 360 trẻ

Giới trẻ Hà thành “ăn, ngủ” theo "nhịp đập" EURO

TTTĐ - Mùa EURO năm 2024 sôi động, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tới các quán cà phê mở xuyên đêm, để tập trung cùng bạn bè, theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn giữa các đội bóng.
Những người trẻ mang lại giá trị cho rác Nhịp sống trẻ

Những người trẻ mang lại giá trị cho rác

TTTĐ - Thay vì kết thúc “số phận” trong thùng rác hay “lang thang” ngoài môi trường, những chiếc vỏ mì tôm được các bạn trẻ sáng tạo, tái chế trở thành những sản phẩm hữu ích, đầy tính nghệ thuật và gắn liền với kỹ thuật mây tre đan truyền thống.
Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đạt giải thưởng Ngòi bút trẻ 2024 Camera 360 trẻ

Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đạt giải thưởng Ngòi bút trẻ 2024

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Thành đoàn TP HCM đã trao giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2024 cho đội ngũ Đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Tại lần trao giải này, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô vinh dự có tên trong danh sách.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô và sứ mệnh tạo sức sống cho Đoàn Nhịp sống trẻ

Báo Tuổi trẻ Thủ đô và sứ mệnh tạo sức sống cho Đoàn

TTTĐ - Sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Báo Tuổi trẻ Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).
Trao giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Trao giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn

TTTĐ - Chiều 18/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.
Xem thêm