Tag

Tăng cường đối thoại với người lao động

Muôn mặt cuộc sống 17/10/2023 15:20
aa
TTTĐ - Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho rằng, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cần tăng cường sự tham gia của tổ chức đại diện người sử dụng lao động vào cơ chế tham vấn, đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động...
Luôn sát cánh, xứng đáng với vai trò là "tổ ấm" của người lao động Dấu ấn một nhiệm kỳ, chăm lo tốt cho người lao động Xây dựng Công đoàn Thủ đô thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động Đặt mình vào vị thế người lao động để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng

Tạo môi trường lao động an toàn, bình đẳng

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; Tạo môi trường lao động an toàn, bình đẳng, công bằng cho người lao động; Tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Theo ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Đề án đưa ra các nội dung, giải pháp nhằm bảo đảm triển khai việc xây dựng, củng cố và thiết lập quan hệ lao động phù hợp với các quy định của pháp luật góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tăng cường đối thoại với người lao động
Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội

Vì thế, thời gian qua, quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định, các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể đều được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự tham gia giải quyết kịp thời của các cấp Công đoàn; Không xảy ra các điểm nóng gây mất an ninh trật tự. Công tác nắm bắt tình hình công nhân lao động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục. Công tác phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc nhanh chóng nên hạn chế được thiệt hại phát sinh, từ đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động và ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để có được những kết quả trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố thông qua việc ký kết, triển khai Chương trình phối hợp công tác số 04/CTr-LĐTBXH-LĐLĐ giai đoạn 2021-2025. Chương trình đặt ra những nhiệm vụ hết sức cụ thể làm cơ sở để hai đơn vị cùng triển khai thực hiện như: Phối hợp xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch của thành phố có liên quan đến công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); Tham mưu thành phố ban hành các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn Thủ Đô.

Các đơn vị cũng đã phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác nhân sự tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, các đơn vị đã phối hợp triển khai kiểm tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 40 đơn vị doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán và tháng Công nhân với tổng số kinh phí hỗ trợ bình quân 1 năm là trên 5 tỷ đồng tương ứng với trên 10.000 suất quà.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Nhiều nơi, chủ doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật cho người lao động, nhất là về bảo hiểm xã hội, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động dẫn tới tình trạng hưởng BHXH một lần có dấu hiệu làm giả căn cước công dân, giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền… ; Đồng thời có dấu hiệu cầm cố, mua bán sổ BHXH, lợi dụng chính sách để trục lợi trái pháp luật. Đối thoại, thương lượng giữa đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động vẫn còn hình thức, chưa thực chất; Tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể vẫn còn xảy ra trên địa bàn thành phố…

Tăng cường đối thoại với người lao động
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh

Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ thành phố và các cơ quan liên quan nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tổ chức Công đoàn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo tinh thần của Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 - 2025.

Các cấp Công đoàn tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; Tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Sở sẽ phối hợp với các đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động: Tăng cường sự tham gia của tổ chức đại diện người sử dụng lao động vào cơ chế tham vấn, đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, người sử dụng lao động, người lao động trong việc xây dựng và phát triển quan hệ lao động; Tham gia đề xuất các biện pháp giải quyết các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể ở doanh nghiệp. Đồng thời, Sở chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động thành phố để thực hiện nhiệm vụ hoà giải và giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích...

Đọc thêm

Oscar và Bella Vũ tích cực hoạt động vì sức khỏe cộng đồng Muôn mặt cuộc sống

Oscar và Bella Vũ tích cực hoạt động vì sức khỏe cộng đồng

TTTĐ - Tiếp nối thành công của dự án "Vì sức khỏe cộng đồng 1" tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh (Phú Yên), Á vương Oscar Vũ thực hiện dự án "Vì sức khỏe cộng đồng 2" tài trợ dụng cụ thể thao ngoài trời tại công viên Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Các cấp Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy Muôn mặt cuộc sống

Các cấp Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy

TTTĐ - Chiều 24/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh cùng đoàn công tác LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Giao thông vận tải để thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Dồn lực khắc phục hậu quả vụ cháy, sẻ chia hỗ trợ nạn nhân Muôn mặt cuộc sống

Dồn lực khắc phục hậu quả vụ cháy, sẻ chia hỗ trợ nạn nhân

TTTĐ - Ngay sau khi vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các Sở, ngành, địa phương đã nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp gia đình nạn nhân vụ cháy.
Cần bổ sung quy định dao là vũ khí để quản lý Muôn mặt cuộc sống

Cần bổ sung quy định dao là vũ khí để quản lý

TTTĐ - Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích, trước đây, có tập tục muốn thể hiện sức mạnh là phải có súng, cung tên, giáo mác… nhưng hiện nay, khi xã hội hòa bình thì cần xử lý dần những chuyện đó. Phải đưa dao vào quản lý để tránh lợi dụng, sử dụng dao không đúng mục tiêu, mục đích.
Giúp xử lý hành vi mang dao, kiếm trên đường Muôn mặt cuộc sống

Giúp xử lý hành vi mang dao, kiếm trên đường

TTTĐ - Có nhiều vụ, các đối tượng thanh niên chỉ 15,16 tuổi “rú ga, nẹt pô mang theo dao, kiếm, dao phóng lợn, kéo lê trên đường…" rất khó xử lý. Nếu bổ sung quy định “dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ" trong dự thảo luật lần này thì sẽ xử lý được tội khác với các đối tượng vi phạm ở độ tuổi đó.
Công an tỉnh Bình Dương tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em Muôn mặt cuộc sống

Công an tỉnh Bình Dương tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em

TTTĐ - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp vơi trường Tiểu học Thạnh Hội tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho hơn 750 em học sinh trên địa bàn xã Thạnh Hội.
Yên Thành (Nghệ An): Tìm kiếm người đàn ông nghi rơi xuống sông Đào Muôn mặt cuộc sống

Yên Thành (Nghệ An): Tìm kiếm người đàn ông nghi rơi xuống sông Đào

TTTĐ - Ngày 24/5, cơ quan chức năng xã Văn Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang phối hợp tìm kiếm người đàn ông nghi bị rơi xuống sông Đào mất tích.
Chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy khắc phục khó khăn Muôn mặt cuộc sống

Chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy khắc phục khó khăn

TTTĐ - Ngày 24/5, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy tại phố Trung Kính, đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.
Kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy Muôn mặt cuộc sống

Kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy

TTTĐ - Sáng 24/5, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Hà Nội đã xuống hiện trường, nắm bắt tình hình vụ cháy tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Thừa Thiên - Huế: Khởi công phục dựng Điện Cần Chánh Xã hội

Thừa Thiên - Huế: Khởi công phục dựng Điện Cần Chánh

TTTĐ - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hoàng Việt Trung cho biết, dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh, sau khi hoàn thành các thủ tục, dự kiến sẽ được khởi công trong quý IV/2024.
Xem thêm