Tag
Hà Nội

Tập trung xử lý các “điểm nghẽn” giải quyết thủ tục hành chính

Muôn mặt cuộc sống 14/10/2023 09:53
aa
TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 Nâng cao phúc lợi cho người dân Chấn chỉnh tình trạng cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định

Khắc phục những tồn tại, hạn chế

Chỉ thị số 15/CT-UBND nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố đã có một số chuyển biến, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số “điểm nghẽn” ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ và mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của thành phố còn chưa cao.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế được xác định là do việc phối hợp giữa các các cơ quan, đơn vị của thành phố với nhau và với các Bộ, ngành chủ quản còn hạn chế, thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, chưa có sự kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sau khi đi vào vận hành từ ngày 11/4/2023 đến nay còn chậm hoàn thiện, bổ sung các tính năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Việc phát huy vai trò của cải cách, tiềm năng của cơ sở dữ liệu cũng như việc huy động sự tham gia, giám sát, đánh giá của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công còn hạn chế; Chưa phát huy được nhân tố con người trong thực hiện đổi mới, chuyển đổi số gắn với thực hiện thủ tục hành chính.

Tập trung xử lý các “điểm nghẽn” giải quyết thủ tục hành chính
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình)

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình. Theo đó, các đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, thành phố xác định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị hàng tháng, hàng năm; Đồng thời là căn cứ để đánh giá năng suất lao động, hiệu quả hoạt động; Là một trong các yếu tố xem xét khi thực hiện phê duyệt biên chế và bố trí nhân sự của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các hình thức công khai theo quy định; Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Các đơn vị chủ động tăng cường các hình thức, biện pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thanh toán trực tuyến đối với phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính (đặc biệt là lĩnh vực đất đai, hộ tịch…); Mở rộng việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các bộ phận một cửa (Qrcode, chuyển khoản…).

Đặc biệt, thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Giám đốc, thủ trưởng các Sở và cơ quan tương đương sở tập trung lực lượng, nguồn lực triển khai có hiệu quả “Thi đua nước rút 60 ngày, đêm” thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; Hoàn thiện quy trình điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; Đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của TP được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Tập trung xử lý các “điểm nghẽn” giải quyết thủ tục hành chính
Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” quận Hoàn Kiếm

Các Sở và cơ quan tương đương sở cần thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc trình Chủ tịch UBND thành phố các Quyết định công bố thủ tục hành chính theo đúng thời hạn quy định; Không để xảy ra chậm muộn trong việc công bố thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần tập trung rà soát, hoàn thành việc trình công bố quy trình nội bộ, xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, giai đoạn đối với các thủ tục hành chính liên thông; Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của UBND các cấp về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố theo thời hạn đã giao; Kiên quyết không để kéo dài tình trạng Hệ thống không đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của thành phố;

Đặc biệt đảm bảo việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, trong đó trước ngày 15/12/2023, hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Đọc thêm

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt tại các trung tâm đăng kiểm Muôn mặt cuộc sống

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt tại các trung tâm đăng kiểm

TTTĐ - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đăng kiểm phương tiện giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc triển khai tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt.
Ban hành quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng Muôn mặt cuộc sống

Ban hành quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.
Giáo hội Phật giáo TP HCM trao quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương" Muôn mặt cuộc sống

Giáo hội Phật giáo TP HCM trao quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương"

TTTĐ - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã trao 2 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc” năm 2024.
Xét nghiệm ADN thi thể nghi là cháu bé 6 tuổi mất tích Muôn mặt cuộc sống

Xét nghiệm ADN thi thể nghi là cháu bé 6 tuổi mất tích

TTTĐ- Một thi thể trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng trong tình trạng phân hủy, đang được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính, nghi là cháu bé 6 tuổi ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (Thừa Thiên - Huế) mất tích nhiều ngày trước.
Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động Muôn mặt cuộc sống

Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

TTTĐ - Sáng 22/5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”.
Quảng Nam lọt top 16 chỉ số phục vụ người dân Muôn mặt cuộc sống

Quảng Nam lọt top 16 chỉ số phục vụ người dân

TTTĐ - Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (CSHI) tỉnh Quảng Nam tính đến ngày 20/5 đang xếp vị trí 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quảng Trị: Cửa Tùng bị bồi lấp, nhiều tàu mắc cạn Xã hội

Quảng Trị: Cửa Tùng bị bồi lấp, nhiều tàu mắc cạn

TTTĐ - Cửa biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) tỉnh Quảng Trị đang bị bồi lấp, nhiều ngày độ sâu cửa biển chỉ khoảng 0,5m; khiến tàu cá ngư dân gặp khó không thể ra khơi, nhiều tàu mắc cạn.
Xem xét quy định cấm người thân tham gia đấu giá tài sản Muôn mặt cuộc sống

Xem xét quy định cấm người thân tham gia đấu giá tài sản

TTTĐ - Theo đại biểu Quốc hội, việc bổ sung đối tượng không được tham gia đấu giá là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột không phù hợp cả về pháp lý và thực tiễn.
SCG trao cơ hội nghề nghiệp, mở ra tương lai bền vững cho trẻ khuyết tật Muôn mặt cuộc sống

SCG trao cơ hội nghề nghiệp, mở ra tương lai bền vững cho trẻ khuyết tật

TTTĐ - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 2024, SCG tiếp tục đồng hành với trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong chương trình “Em và ước mơ nghề nghiệp”.
Hà Nội triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công Muôn mặt cuộc sống

Hà Nội triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công

TTTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 20/5/2024 về việc triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội.
Xem thêm