Tag
Huyện Mê Linh (Hà Nội)

Xây dựng cộng đồng văn minh từ gia đình văn hóa

Người Hà Nội 23/10/2023 16:50
aa
TTTĐ - Tham dự Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - thực trạng và giải pháp”, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh đã chia sẻ nhiều giải pháp gần gũi, sáng tạo, đem lại hiệu quả tích cực trong xây dựng gia đình văn hóa được triển khai trên địa bàn huyện.
Phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc Các “Gia đình văn hóa tiêu biểu” quận Cầu Giấy tranh tài Những dư âm tại liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Chương Mỹ 30 quận huyện tham gia vòng sơ khảo liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu”

Gắn xây dựng gia đình văn hóa với đô thị văn minh

Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, với khoảng 67.000 hộ gia đình trên toàn huyện, việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc được huyện Mê Linh đặc biệt quan tâm. Các chỉ tiêu cơ bản về gia đình đã được đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Mê Linh đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình đem lại những hiệu quả tích cực; Gắn công tác xây dựng gia đình văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại diện huyện Mê Linh đưa ra các đề xuất
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh phát biểu tại hội nghị

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đặc biệt quan tâm đến việc xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Để tạo ra những điều kiện xây dựng gia đình, các phòng, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. Chính sách đối với trẻ em đã được mở rộng đối tượng thụ hưởng. Các chính sách, chương trình đều hướng tới hỗ trợ gia đình nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bị bóc lột, bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt; Tiếp nhận, xử lý các thông tin, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

Các xã, thị trấn thuộc huyện đã quan tâm xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em 3 cấp độ (phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ). Một số đơn vị đã bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tăng lên hằng năm. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, hỗ trợ kịp thời. Chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được cải thiện.

Công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo tiến độ, góp phần hạn chế tối đa số vụ bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyên canh, thâm canh, phát triển các giống cây đặc sản phù hợp với từng địa phương như: Bưởi đỏ, củ cải, rau củ thôn Đông Cao, xã Tráng Việt; Hoa các loại ở xã Mê Linh, xã Đại Thịnh… để quảng bá, giới thiệu đến Nhân dân, người tiêu dùng trên địa bàn huyện và thành phố.

Giảm nghèo cũng là một trong những giải pháp xây dựng gia đình văn hóa bền vững được huyện Mê Linh triển khai hiệu quả. Cuối năm 2021, đầu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 0,07%. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,03%. Kết quả giảm nghèo của huyện đạt 262% kế hoạch thành phố giao, phấn đấu kết thúc giai đoạn 2025, huyện Mê Linh cơ bản không còn hộ nghèo.

Năm 2021, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 90,4%; Năm 2022, tỷ lệ đạt 90,6%. Vấn đề bảo vệ, giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi được gia đình và cộng đồng đặc biệt quan tâm. Bình đẳng giới luôn được đề cao chú trọng, bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các ngành, nghề, các lĩnh vực cũng như trong cuộc sống.

Xây dựng cộng đồng văn minh từ gia đình văn hóa
Các hội viên huyện Mê Linh tích cực tham gia mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch".

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan; Quy tắc ứng xử nơi công cộng thuộc thành phố Hà Nội. Các đơn vị đưa nội dung thực hiện các quy tắc vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cán bộ, đảng viên nêu gương xây dựng gia đình hạnh phúc

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về “Thực trạng, giải pháp xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực Người Hà nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn huyện Mê Linh”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững đất nước. Gia đình là đối tượng tác động, thực hiện và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, Thủ đô và của huyện.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu.

Huyện Mê Linh cũng đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ; Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

Về công tác xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Thủ đô trong thời kỳ mới, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, huyện xây dựng chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

“Thời gian tới, huyện Mê Linh sẽ tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về hôn nhân và gia đình; Các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; Kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; Các rủi ro đối với gia đình.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình số 06-CT/TU của Thành ủy tại các đơn vị; Tổ chức Hội nghị định kỳ quán triệt, biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt và phê bình các đơn vị thực hiện chưa tốt Chương trình số 06-CT/TU của Thành ủy; Đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm thực hiện thiết thực, hiệu quả chương trình trong năm 2023 và những năm tiếp theo”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tôn vinh trí thức, phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô Người Hà Nội

Tôn vinh trí thức, phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô

TTTĐ - Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đã từng bước phát triển, góp phần tôn vinh trí thức, phát triển khoa học công nghệ để xây dựng Thủ đô phát triển. Điều này cũng cho thấy chính sách trọng dụng trí thức, phát huy nhân lực chất lượng cao của Hà Nội hết sức đúng đắn và hiệu quả.
Nghệ nhân khắc dấu, lưu giữ hồn xưa Hà thành Người Hà Nội

Nghệ nhân khắc dấu, lưu giữ hồn xưa Hà thành

TTTĐ - Ở góc phố Hàng Quạt nằm trong khu 36 phố phường cổ kính của Hà Nội, ông Phạm Ngọc Toàn bao năm qua vẫn giữ nghề khắc dấu. Du khách yêu mến đặt cho Toàn cái tên “Người nắm giữ dấu ấn thời gian”.
Lễ hội tôn vinh nghề trồng sen Tây Hồ Người Hà Nội

Lễ hội tôn vinh nghề trồng sen Tây Hồ

TTTĐ - Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 dự kiến được tổ chức trong 5 ngày của tháng 7 tại Không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ.
Những con đường tím biếc dưới mưa Người Hà Nội

Những con đường tím biếc dưới mưa

TTTĐ - Sau những giọt mưa trong trẻo và êm đềm của đầu hè, những nẻo đường, ngõ phố của Hà Nội tím biếc, mơ màng, đẹp đến mức ai cũng say mê ngắm mãi.
Người Hà Nội và những âm hưởng Điện Biên vang mãi Người Hà Nội

Người Hà Nội và những âm hưởng Điện Biên vang mãi

TTTĐ - Dù cách Điện Biên gần 500km, trái tim người Hà Nội vẫn hướng về vùng đất "Tây Bắc núi ngút ngàn trùng xa". Bởi cách đây 70 năm, rất nhiều công dân Thủ đô đóng góp cho chiến dịch "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" này. Có những người con của Hà Nội đã hi sinh xương máu trên những chặng đường chiến dịch. Có những người giờ ở Hà Nội nhưng tâm hồn vẫn chan chứa kỉ niệm "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm"...
Dấu ấn Điện Biên trong lòng Hà Nội Nhịp điệu cuộc sống

Dấu ấn Điện Biên trong lòng Hà Nội

TTTĐ - Là Thủ đô của nhà nước độc lập, cách đây 70 năm, mặt trận Hà Nội đã đóng góp những ý nghĩa quan trọng cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiều năm qua, những dấu ấn Điện Biên trong lòng Hà Nội tiếp tục được gìn giữ, phát huy để không chỉ người Thủ đô mà Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đến nơi này đều được nhắc nhớ về chiến thắng “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc ta.
Bản hòa ca ngày non sông thống nhất Nhịp điệu cuộc sống

Bản hòa ca ngày non sông thống nhất

TTTĐ - Là Thủ đô thiêng liêng, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn mong muốn non sông liền một dải, hòa bình cho tất cả mọi người. Chính vì thế, Ngày Giải phóng miền Nam chính là ngày hạnh phúc của người Hà Nội nở hoa.
Để kì nghỉ lễ vui trọn vẹn... Người Hà Nội

Để kì nghỉ lễ vui trọn vẹn...

TTTĐ - Dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động năm nay kéo dài, mỗi người, mỗi gia đình đều có kế hoạch cho riêng mình. Để chuyến đi hay những ngày nghỉ thực sự vui trọn vẹn, chúng ta cần chú ý giữ gìn và nâng cao ý thức mọi lúc, mọi nơi.
Hà Nội nằm trong số các thành phố thông minh nhất thế giới Người Hà Nội

Hà Nội nằm trong số các thành phố thông minh nhất thế giới

TTTĐ - Hà Nội được xếp hạng thứ 97 trong danh sách các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.
Không gian nghệ thuật sáng tạo mới cho công nghiệp văn hóa Người Hà Nội

Không gian nghệ thuật sáng tạo mới cho công nghiệp văn hóa

TTTĐ - Công trình nghệ thuật cầu đi bộ Trần Nhật Duật vừa hoàn thiện và đi vào sử dụng góp thêm cho Hà Nội một không gian đặc sắc trong việc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Xem thêm