Tag

Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết chuỗi

Nông thôn mới 16/10/2023 16:02
aa
TTTĐ - Hà Nội hiện có 132 hợp tác xã nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. 100% hợp tác xã có sản phẩm được chứng nhận OCOP đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, trong việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 3.000 hợp tác xã Xây dựng chuỗi liên kết, củng cố, kiện toàn các hợp tác xã nông nghiệp Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2023 dự kiến diễn ra trong tháng 10 Vinh danh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 Hợp tác xã tiêu biểu

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp còn nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh Thường trực Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Tính đến tháng 8/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.170 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động.

Trong đó có 682 hợp tác xã tổng hợp, 387 hợp tác xã trồng trọt, 68 hợp tác xã chăn nuôi, 28 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 5 hợp tác xã nước sạch. Theo kết quả đánh giá phân loại năm 2022, có 61,02% hợp tác xã hoạt động từ khá trở lên, 38,9% hợp tác xã hoạt động trung bình, yếu.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Chí, đến nay, Hà Nội có 132 hợp tác xã nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. 100% hợp tác xã có sản phẩm được chứng nhận OCOP đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ, HACCP. Cơ bản các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố đã chú trọng xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết chuỗi
Hà Nội có 132 hợp tác xã nông nghiệp với 448 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP

Trong đó có các mô hình hợp tác xã tiêu biểu như: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn kết, huyện Ứng Hòa; Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý, huyện Đan Phượng; Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng, huyện Đông Anh; Hợp tác xã thủy sản công nghệ cao Đại Áng, huyện Thanh Trì; Hợp tác xã rau hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; Hợp tác xã kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức; Hợp tác xã sản xuất & kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm…

Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn như năng lực trình độ lãnh đạo hợp tác xã qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu bằng kinh nghiệm; Vốn điều lệ của các hợp tác xã nông nghiệp, vốn sản xuất kinh doanh còn hạn chế; Số lượng hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế, chưa phát triển nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn; Sản phẩm chủ yếu của các hợp tác xã nông nghiệp là sản phẩm thô chưa qua chế biến…

Đối với việc phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp cũng còn nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó nổi lên là các chủ thể tham gia OCOP có quy mô sản xuất còn nhỏ, chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, sức cạnh tranh chưa cao, sản xuất chưa theo hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu của thị truờng.

Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố phát triển, ông Nguyễn Văn Chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó tập trung xây dựng và tuyên truyền về các mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu, hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững.

Cùng với đó đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã như, hỗ trợ mô hình khuyến nông đối với hợp tác xã nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; Hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Kế hoạch số 2085/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025,…; Căn cứ vào hiệu quả hoạt động của hợp tác xã để có hướng và hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật của hợp tác xã nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hợp tác xã…

Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết chuỗi
100% hợp tác xã có sản phẩm được chứng nhận OCOP đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ, HACCP

Ông Nguyễn Văn Chí cũng cho biết, để phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp, cần thực hiện các giải pháp. Cụ thể là: Cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp gắn với chính sách phát triển sản phẩm OCOP để nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh liên kết giữa các hợp tác xã hướng tới thành lập Liên hiệp hợp tác xã, liên kết hợp tác xã với doanh nghiệp để tăng quy mô sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ lớn, chất lượng cao phục vụ cho tiêu dùng Thủ đô và xuất khẩu. Đặc biệt, cần tăng cường xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn thương mại điện tử…

Liên quan đến vấn đề này, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu: Trong thời gian tới, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới, Chi cục Phát triển nông thôn chủ động, chủ trì mời các đơn vị liên quan tổ chức chương trình làm việc cụ thể để phối hợp thống nhất giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã nông nghiệp.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới; Các phòng Kinh tế phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp, sản phẩm OCOP theo định kỳ hằng năm và các nhiệm vụ triển khai theo yêu cầu.

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp có sản phẩm OCOP cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm; Đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm, chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn (VietGAP, Hữu cơ, GlobGap,…) gắn với truy suất quy trình sản xuất; Ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái. Đặc biệt, cần mở rộng tìm kiếm thị trường và liên kết tiêu thụ để sản xuất theo kế hoạch và đơn đặt hàng.

Đọc thêm

Lần đầu tổ chức Lễ hội sâm và hương liệu quốc tế TP HCM Nông thôn mới

Lần đầu tổ chức Lễ hội sâm và hương liệu quốc tế TP HCM

TTTĐ - Lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP HCM sẽ là cầu nối cho doanh nghiệp Việt giao lưu, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp quốc tế có thể mạnh trong lĩnh vực và mở rộng thị trường.
Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp Nông thôn mới

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

TTTĐ - Chiều 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp".
Tăng cường áp dụng nông nghiệp tái sinh, tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính Nông thôn mới

Tăng cường áp dụng nông nghiệp tái sinh, tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính

TTTĐ - NESCAFÉ - nhãn hiệu cà phê lớn nhất của Tập đoàn Nestlé và là một trong những nhãn hiệu cà phê được yêu thích trên thế giới, vừa công bố Báo cáo tiến độ Chương trình NESCAFÉ Plan năm 2030 lần thứ hai.
Sắp diễn ra tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp Nông thôn mới

Sắp diễn ra tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp

TTTĐ - Từ ngày 17 - 20/5, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Thị xã Sơn Tây, các đơn vị tổ chức Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao, thân thiện với môi trường của Thủ đô Hà Nội và Hội Nông dân các tỉnh thành.
Phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao Nông thôn mới

Phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao

TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cách chăm sóc cây trồng đúng cách trong mùa khô, hạn mặn Nông thôn mới

Cách chăm sóc cây trồng đúng cách trong mùa khô, hạn mặn

TTTĐ - Chăm sóc cây trồng đúng cách là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự sinh trưởng, năng suất giữ ổn định trong mùa khô, hạn mặn.
Hà Nội chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp làng nghề Nông thôn mới

Hà Nội chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp làng nghề

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình hoạt động tại các làng nghề.
Đồng Nai: Gần 50 năm nỗ lực vượt bậc Nông thôn mới

Đồng Nai: Gần 50 năm nỗ lực vượt bậc

TTTĐ - Tỉnh Đồng Nai được thành lập vào tháng 1/1976 với nền kinh tế ban đầu gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đến nay, trải qua gần 50 năm nỗ lực, Đồng Nai “vươn mình” trở thành “top đầu” các tỉnh thành có đóng góp nguồn thu ngân sách lớn và đạt GRDP cao trên cả nước.
"Giải pháp RDM" giúp tăng sinh khối, tiết kiệm chi phí nuôi tôm Nông thôn mới

"Giải pháp RDM" giúp tăng sinh khối, tiết kiệm chi phí nuôi tôm

TTTĐ - Người nuôi tôm áp dụng "giải pháp RDM" của Công ty TNHH Sitto Việt Nam giúp tăng sinh khối Rhodo Baccil gấp đôi và tiết kiệm chi phí nuôi tôm.
NPK Cà Mau công nghệ polyphosphate hiệu quả bền vững cho cây sầu riêng Nông thôn mới

NPK Cà Mau công nghệ polyphosphate hiệu quả bền vững cho cây sầu riêng

TTTĐ - Được bổ sung công nghệ polyphosphate khác biệt độc đáo, sản phẩm NPK Cà Mau của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã làm bừng sắc các vùng trồng cây ăn trái. Đặc biệt với cây sầu riêng Đắk Lắk, hiệu quả chuyên sâu và bền vững giúp sản phẩm ngày càng được nhà nông ưa chuộng và lan tỏa.
Xem thêm