Cà Mau

Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động"

Instant Article (Facebook) 26/10/2023 12:00
aa
TTTĐ - Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; Thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên phát huy cao nhất tính tiền phong gương mẫu, Tỉnh đoàn Cà Mau đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các Đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương thực hiện "3 chủ động".
Xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022 Nâng cao chất lượng xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” Hơn 200 học viên dự Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở Đoàn cơ sở tiên phong trong chuyển đổi số

Mục đích của việc triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Mục đích của việc triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động” là nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; Thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên phát huy cao nhất tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên. Đồng thời, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Đoàn cơ sở”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các tổ chức Đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung hướng dẫn tại các cuộc Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 đến 100% Đoàn cơ sở trực thuộc.

Xây dựng Đoàn cơ sở
Đoàn viên phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân

Việc triển khai, thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động tập trung các nội dung trọng tâm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Kết quả bước đầu cho thấy, 100% Đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định như: Công tác quản lý đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị được chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Việc thực hiện nhiệm vụ công tác có mục tiêu, kế hoạch, giải pháp rõ ràng, cụ thể. Chất lượng tham mưu với cấp ủy cùng cấp được nâng lên, công tác phối hợp với các ngành có liên quan và với các tổ chức Đoàn cùng cấp được mở rộng, góp phần huy động tốt nguồn lực, sự ủng hộ cho hoạt động của tổ chức Đoàn.

Theo kế hoạch xác định, Đoàn cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xem xét ban hành quyết định công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động đối với những đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt nội dung kế hoạch thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động trong giai đoạn 2023 - 2027.

Đi vào hướng chiều sâu, tích cực

Trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, các Đoàn cơ sở thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo; thành lập các nhóm công khai của Đoàn cơ sở để tập hợp đoàn viên, thanh niên và tạo thành kênh cập nhật các thông tin hoạt động, chia sẻ những mô hình hay, việc làm tốt.

Xây dựng Đoàn cơ sở
Đoàn Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội

Đoàn cơ sở cũng chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên, theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm vào sổ đoàn viên; thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên và lấy đó là cơ sở xếp loại đoàn viên cuối năm; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật Đoàn...

Các tổ chức Đoàng cũng chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị; chủ động phổ biến và tuyên truyền tới từng đoàn viên, thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện chủ trương đa dạng hóa trong việc sáng tạo, thay đổi nâng chất hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn như: Tổ chức các đợt sinh hoạt, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức trò chơi tập thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm triển khai cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo khí thế hân hoan thi đua sôi nổi.

Về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, các cơ sở Đoàn đã triển khai cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo khí thế hân hoan thi đua sôi nổi ví dụ như: Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức đoàn, đặt biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 áp dụng đối với Đoàn trường học, (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 1 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), tùy theo điều kiện, tình hình thực tế.

Đặc biệt một chủ đề quan trọng của năm nay được đông đảo cấp bộ Đoàn, địa phương hưởng ứng đó như: Các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" với nhiều công trình phần việc thiết thực được tổ chức...

Đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân san đắp đường giao thông nông thôn, khơi thông, nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang và xử lý thu gom rác thải tại các dòng suối, tổ chức vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính, vệ sinh sạch sẽ các điểm công sở, trường học.

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với nhiều công trình phần việc thiết thực được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia, tiêu biểu như: Tổ chức giúp đỡ ngày công và thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện; Tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức quyên góp ủng hộ và giúp đỡ tu sửa lại nhà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Thành lập các đội tình nguyện tham gia gặt lúa, thu hoạch ngô giúp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có thanh niên nhập ngũ; Thành lập các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi…

Thời gian qua, các Đoàn cơ sở đã chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Đoàn như: Phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách; Tổ chức các hội thi, văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền, Đêm hội trăng rằm.

Các Đoàn cơ sở luôn chủ động xem xét, giới thiệu cấp ủy đảng kết nạp đảng viên mới; Vận động, tổ chức các phong trào Đoàn sát tình hình địa phương…

Tuy nhiên, mô hình xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn dân cư đạt chuẩn là một mô hình mới, trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thật sự quyết tâm để tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả, nhưng với tình thần “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” tin tưởng rằng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ có nhiều mô hình hay được cụ thể từ mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Đọc thêm

Vietjet là hãng bay siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới Du lịch

Vietjet là hãng bay siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới

TTTĐ - Vietjet vừa được AirlineRatings vinh danh là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” (Best Ultra Low-Cost Airline 2024) và “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm”(World’s Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality 2024).
Hàng nghìn fan xếp hàng dự lễ khai trương cửa hàng của POP MART tại Bà Nà Du lịch

Hàng nghìn fan xếp hàng dự lễ khai trương cửa hàng của POP MART tại Bà Nà

TTTĐ - POP MART - thương hiệu đồ chơi hàng hiệu nổi tiếng thế giới vừa chính thức ra mắt cửa hàng tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), trong một không gian đậm tính nghệ thuật. Hàng nghìn fan hâm mộ của thương hiệu này đã xếp hàng dài chờ đợi để được vào chiêm ngưỡng và mua sắm những sản phẩm giới hạn trong ngày khai trương.
Nhiều điểm mới, điển hình trong Chiến dịch tình nguyện hè 2024 Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nhiều điểm mới, điển hình trong Chiến dịch tình nguyện hè 2024

TTTĐ - Chiều 28/5, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thông tin đến báo chí về các Chương trình chiến dịch tình nguyện Hè trong năm 2024, diễn ra từ ngày 2/6 - 4/8; trong đó xác định 4 công trình, 15 chỉ tiêu trong toàn chiến dịch.
Báo chí Thủ đô phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống kinh tế, xã hội MultiMedia

Báo chí Thủ đô phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống kinh tế, xã hội

TTTĐ - Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 6/2024.
Gần 382.000 trẻ được bổ sung vitamin A Tin Y tế

Gần 382.000 trẻ được bổ sung vitamin A

TTTĐ - Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong 2 ngày 1 - 2/6, toàn thành phố sẽ có 381.956 trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống vitamin A trong đợt này.
Nhật Bản hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện K Tin Y tế

Nhật Bản hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện K

TTTĐ - Ngày 28/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và ông Sugano Yuichi, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký kết thỏa thuận dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.
Đẩy mạnh quảng bá nâng tầm ẩm thực Hà Nội Ẩm thực Hà thành

Đẩy mạnh quảng bá nâng tầm ẩm thực Hà Nội

TTTĐ - Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là những món ngon, mà còn phản ánh sự khéo léo, tinh tế của người dân trong cách thưởng thức, chế biến. Nhiều du khách đến Hà Nội ngoài mục đích tham quan còn dành nhiều thời gian để thưởng thức món phở, chả cá Lã Vọng, bún chả Hàng Mành, bánh cuốn Thanh Trì... Do đó, đẩy mạnh quảng bá để nâng tầm ẩm thực cũng chính là tiếp tục khai thác "mỏ vàng" từ lĩnh vực này, thu hút khách đến với Thủ đô nhiều hơn.
Mùa 2 "Hành trình kỳ thú" sẽ ghi hình tại Hàn Quốc Giải trí

Mùa 2 "Hành trình kỳ thú" sẽ ghi hình tại Hàn Quốc

TTTĐ - Mùa 2 chương trình "Let's Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú" chuẩn bị khởi độngvới nhiều thay đổi lớn sau thành công thu nhận được của năm đầu tiên.
Hấp dẫn "buffet sách" cho thiếu nhi trải nghiệm mùa hè Văn học

Hấp dẫn "buffet sách" cho thiếu nhi trải nghiệm mùa hè

TTTĐ - Nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Hội sách do Đinh Tị Books tổ chức không chỉ tạo không gian vui chơi bổ ích, thiết thực và lành mạnh cho các bạn nhỏ mà còn góp phần phát triển và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.
Mùa hè lý thú cho thiếu nhi với Tháng sách Kim Đồng Văn học

Mùa hè lý thú cho thiếu nhi với Tháng sách Kim Đồng

TTTĐ - Chào đón Tết Thiếu nhi 1/6, mở ra một mùa hè khám phá đầy lý thú, chào mừng kỉ niệm 67 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng (17/6/1957 - 17/6/2024), trong khuôn khổ Tháng sách Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới, phong phú đa dạng thể loại dành cho trẻ em và bạn đọc trẻ.
Xem thêm