Tag
Hà Nội

Phấn đấu mỗi hợp tác xã đạt doanh thu bình quân 2,7 tỷ đồng/năm

Nông thôn mới 02/05/2024 16:20
aa
TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các hợp tác xã Từng bước tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã nông nghiệp Hình thành chuỗi liên kết các hợp tác xã Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 20/CTr-TU ngày 2/2/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới…

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng)
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng)

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã; hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Thành phố cũng nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; mở rộng liên kết, hợp tác nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện có; khuyến khích thành lập hợp tác xã mới, phấn đấu đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã của thành phố tiếp tục phát triển mạnh, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng Nông thôn mới của thành phố có đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế.

Về một số chỉ tiêu cụ thể, các sở, ngành liên quan của thành phố sẽ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã, 145 tổ hợp tác; phấn đấu số hợp tác xã hoạt động loại tốt, khá chiếm 65-70%; số lớp, cán bộ quản lý hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng là 47 lớp với 2.704 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Thành phố sẽ củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao kiểu mẫu cho 53 hợp tác xã; hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại 15 hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu sản phẩm cho 15 hợp tác xã; hoàn thiện và nhân rộng mô hình 24 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Về doanh thu bình quân của hợp tác xã, thành phố phấn đấu đạt 2,7 tỷ đồng/năm/hợp tác xã; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã là 60 triệu đồng/năm/hợp tác xã; lãi bình quân của hợp tác xã là 200 triệu đồng/năm/hợp tác xã; giải thể 30 hợp tác xã.

Đọc thêm

Nâng cao kỹ thuật sản xuất qua Diễn đàn Nhịp cầu nhà nông Nông thôn mới

Nâng cao kỹ thuật sản xuất qua Diễn đàn Nhịp cầu nhà nông

TTTĐ - Tại Diễn đàn khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp huyện Chương Mỹ tổ chức, các nhà khoa học đã lắng nghe các ý kiến, trao đổi và trả lời các vấn đề nông dân thắc mắc, chưa hiểu rõ, từ đó giúp người dân có kiến thức quan trọng, cần thiết áp dụng vào sản xuất.
Hà Nội – Điện Biên tăng cường xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP Nông thôn mới

Hà Nội – Điện Biên tăng cường xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP

TTTĐ - Chương trình “Xúc tiến quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô” sẽ diễn ra từ ngày 9/8/2024 - 11/8/2024 tại Quảng trường 7/5 Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Hà Nội công nhận danh hiệu “Làng nghề” và “Nghề truyền thống” Nông thôn mới

Hà Nội công nhận danh hiệu “Làng nghề” và “Nghề truyền thống”

TTTĐ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Nghề truyền thống Hà Nội”.
Những điếm nhấn khối đại đoàn kết toàn dân Nông thôn mới

Những điếm nhấn khối đại đoàn kết toàn dân

TTTĐ - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mê Linh (Hà Nội) đã phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn, qua đó, góp phần triển khai hiệu quả cuộc vận động giải phóng mặt bằng (GPMP) phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Đại Thắng đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới kiểu mẫu Nông thôn mới

Đại Thắng đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới kiểu mẫu

TTTĐ - Ngày 8/6, xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) công bố quyết định và đón nhận danh hiệu đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
Huyện Phú Xuyên hướng tới mục tiêu phát triển Nông thôn mới bền vững Nông thôn mới

Huyện Phú Xuyên hướng tới mục tiêu phát triển Nông thôn mới bền vững

TTTĐ - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã giúp sản xuất nông nghiệp ở Phú Xuyên (Hà Nội) ngày càng phát triển. Hiện nay, toàn huyện có nhiều vùng sản xuất chuyên canh rau, lúa, thủy sản, cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân địa phương.
Đồng Nai: Huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Nhịp sống phương Nam

Đồng Nai: Huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

TTTĐ - UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Tìm hướng đưa nông nghiệp đô thị phát triển Nông thôn mới

Tìm hướng đưa nông nghiệp đô thị phát triển

TTTĐ - Việc đẩy mạnh và nhân rộng mô hình nông nghiệp đô thị góp phần cung cấp thực phẩm sạch, tăng mảng xanh, cũng như tạo môi trường giáo dục, giải trí lành mạnh cho cư dân các thành phố lớn.
Sóc Sơn tiến gần đến mục tiêu huyện Nông thôn mới nâng cao Nông thôn mới

Sóc Sơn tiến gần đến mục tiêu huyện Nông thôn mới nâng cao

TTTĐ - Cùng với tiếp tục đưa các xã theo kế hoạch về đích Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí để phấn đấu đưa huyện đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét vào năm 2025.
Huyện Sóc Sơn có thêm 3 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu Instant Article (Facebook)

Huyện Sóc Sơn có thêm 3 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu

TTTĐ - Sau khi hoàn thành xây dựng Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, 3 xã Xuân Giang, Quang Tiến, Trung Giã của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục lựa chọn các tiêu chí lợi thế của địa phương để xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.
Xem thêm